BDAR
Privatumo politika
Darbo pasiūlymas
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija

Pradinio ugdymo mokytas (-a)

PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJA (Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, tel. 8 448 71735, el. p. a.juciopm@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130079) skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis – 1 pareigybės krūvis.

Darbo pobūdis – ugdomoji veikla 1 klasėje.

Darbo užmokestis - pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos - nuo 8,11 iki 11,39.

Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
  2. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.
  3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  4. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties kaip 60 valandų kursą) mokytojams.
  5. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.
  6. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu: a.juciopm@gmail.com.

 

Dokumentai priimami iki 2023 m.  rugsėjo 14 d., 15.00 val.

Įdarbinimas nuo 2023 m. rugsėjo 18 d.

 

Darbo užmokestis: 1508,46-2118,54 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių
Galioja iki: 2023-09-14