BDAR
Privatumo politika
Darbo pasiūlymas
Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas (-ė)

 

 

ORGANIZUOJAMAS KONKURSAS Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS, SKELBIMO NR. 55286, KOEFICIENTAS 7,50 BAZINIAIS DYDŽIAIS

Socialinių išmokų poskyris ieško atsakingo komandos nario, gebančio dalykiškai bendrauti su įvairiais žmonėmis. Pagrindinės darbo užduotys: priimti ir aptarnauti asmenis, surinkti ir vertinti duomenis, tikrinti asmenų gyvenimo sąlygas, tvarkyti duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje, rengti medžiagą teisės aktų projektams. Vertiname bendradarbiavimą, atvirumą naujovėms, tarpusavio pagarbą ir pasitikėjimą. Jei šios vertybės artimos – kviečiame kandidatuoti!

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Pareigybės funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Priima ir aptarnauja asmenis.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

8. Surenka bei patikrina duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, iš kitų valstybės ir savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų, su kuriomis sudarytos duomenų teikimo sutartys.

9. Vertina ir sistemina piniginei socialinei paramai skirti surinktus duomenis, pildo ir patikrina reikalingą dokumentaciją bei perduoda vykdyti pagal kompetenciją.

10. Tvarko ir tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje.

11. Ruošia medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymui (sprendimui) dėl piniginės socialinės paramos dydžio ir skyrimo laikotarpio.

12. Rengia Savivaldybės institucijų arba jo įgalioto asmens teisės aktų projektus piniginės socialinės paramos srityje.

13. Tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, renka informaciją, reikalingą piniginės socialinės paramos veiksmingumui įvertinti.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 22 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  http://portalas.vtd.lt/.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 64 48.

Darbo užmokestis: 1395 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių
Galioja iki: 2023-03-22