BDAR
Privatumo politika

Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Gamtos mokslų sritis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Konkursas planuojamas 2022 m. kovo-balandžio mėn.

2021 m. Laimėjusias tematikas galite rasti čia: Klaipėdos universitetas (ku.lt)

Praėjusio (2021 m.) konkurso reikalavimai:

Disertacijų temas gali siūlyti pretendentai į doktorantų vadovus.
Doktorantų vadovais gali būti aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, atitinkantys vyresniajam mokslo darbuotojui keliamus reikalavimus.
Norintys dalyvauti konkurse, prašome užpildyti paraiškos formą. Paraiškas prašome pateikti
laikantis nurodytos struktūros ir formos.
Paraiškos forma

Fizinės geografijos mokslo kryptis

laimėjusios tematikos
praėjusio konkurso reikalavimai
paraiškos forma
Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

 

Humanitarinių mokslų sritis

Filologijos mokslo kryptis

Skelbiamas 2022 m. Filologijos mokslo krypties (H 004) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. gegužės 2 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Etnologija

Skelbiamas 2022 m. Etnologijos mokslo krypties (H 006) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. gegužės 27 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Istorija ir archelogija

Skelbiamas 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties (H 005) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. birželio 3 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

 

Socialiniai mokslai

Edukologija

Skelbiamas 2022 m. Edukologijos mokslo krypties (S 007) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. balandžio 30 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Ekonomika

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2022 m. spalio – lapkričio mėnesį.
Laimėjusias tematikas galite rasti čia: tematikos 2022 m.

Praėjusio konkurso reikalavimus galite rasti čia:
reikalavimai
paraiškos forma LT
paraiškos forma EN

Politikos mokslai

Skelbiamas 2022 m. Politikos mokslų krypties (S 002) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. gegužės 16 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Vadyba

Skelbiamas 2022 m. Vadybos mokslo krypties (S 003) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. gegužės 15 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Technologijos mokslai

Transporto inžinerija

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2023 m. sausio – vasario mėn.

Laimėjusias tematikas galite rasti čia