Leidinio politika

„Archaeologia Baltica“ yra kartą per metus leidžiamas tarptautinis recenzuojamų straipsnių žurnalas, publikuojamas anglų kalba Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Žurnale spausdinami tekstai apima visas Europos archeologijos ir Baltijos jūros regiono archeologijos sritis, koncentruojantis į rytinę Baltijos jūros pakrantę. Pagrindinis leidinio tikslas yra skelbti plataus spektro visų archeologijos sričių straipsnius, susijusius su Baltijos jūros regionu – nuo metodologinių iki sintetinių ir teorinių.

Leidinyje spausdinami tiek fundamentalūs tiriamieji darbai, tiek ir trumpesnės apimties moksliniai pranešimai. Trumpuose straipsniuose gali būti pateikta, pvz., naujos technikos, filosofinės diskusijos, šiuolaikinės kontraversijos ar pasiūlymai ateities tyrimams. Yra laukiamos recenzijos ir apžvalginiai straipsniai, jeigu jie yra pakankamai kritiški, glausti ir konceptualūs.

Pateiktus tekstą spausdinti „Achaeologia Baltica“ serijoje, yra laikoma, kad šis pateikimas reiškia, jog tekstas yra originalus, t.y. anksčiau niekur nepublikuotas, ir jo publikavimas nėra svarstomas jokiame kitame leidinyje.

Daugiau informacijos žr. žurnalo interneto svetainėje.