Tomas 41

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XLIAspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries
Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XLI

Sudarytojai: Marius Ščavinskas, Jolanta Skurdauskienė

Klaipėda, 2020


Pietrytinis Baltijos regionas, žemės, kurias sąlygiškai galima apibrėžti tarp Vyslos ir Ventos upių, negali pasigirti socialinės istorijos tyrimų pertekliumi. XX a. apie visuomenę šiame regione pernelyg ilgai rašyta arba iš nacionalistinių, arba iš kvazimarksistinių perspektyvų. Todėl naujų atsakymų apie visuomenės kaitą regione paieškos negali būti laikomos nesavalaikėmis. Šiame Acta Historica tome nagrinėjami įvairūs socialinės istorijos aspektai laikotarpiu maždaug nuo Krėvos unijos (1385), kai Vokiečių ordinas vis dar vaizdavo šiame Europos pakraštyje kariaująs „šventąjį karą“, iki Didžiojo Šiaurės karo (1700–1721), kuris iš esmės pakeitė jėgų santykį regione. Rinkinys nekelia tikslo lyginti Prūsijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ypač Žemaitijos visuomenių šiuo laikotarpiu. Daug labiau jis siekia parodyti prieigų, kurios būdingos šiuolaikinei socialinei istorijai, ir klausimų, kuriuos ji nagrinėja, įvairovę. Istorikai, ir ne tik jie, knygoje kelia klausimus apie įvaizdžius, ideologiją, karjeras, migracijas, santuokos institutą, žemėvaldą, komunikaciją, magnatų socialinę ir politinę įtaką.


Redaktoriaus žodis

Marius ŠČAVINSKAS, Jolanta SKURDAUSKIENĖ
Įvadas

Straipsniai

Gregory LEIGHTON
Crusading and Holy War in the Teutonic Order’s Struggle for Žemaitija. Written and Visual Perspectives
LT pavadinimas: Kryžiaus žygiai ir šventasis karas Vokiečių ordino kovoje dėl Žemaitijos: rašytinė ir vizualioji perspektyvos

Marcin SUMOWSKI
The Priest in the Multilingual Church. Language as an Aspect of the Functioning of the Lower Clergy in Late Medieval Prussia
LT pavadinimas: Kunigas daugiakalbėje Bažnyčioje. Kalba kaip žemesniosios dvasininkijos funkcionavimo aspektas vėlyvųjų viduramžių Prūsijoje

Dainius ELERTAS
Prūsijos gynybos organizavimo principai ir žemėvalda XVI a. pradžioje, remiantis Vokiečių ordino kariniais dokumentais

Dalia KISELIŪNAITĖ
Klaipėdos krašto šiaurinės dalies nausėdijos XVI‒XVIII a. vietovardžiuose ir asmenvardžiuose

Andželika POLINKEVIČIŪTĖ
Teisėta santuoka pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XVI amžiuje: terminai ir realijos

Jolanta SKURDAUSKIENĖ
Kaip ir kur keliavo Žemaičių vyskupijos parapijiečiai? Pastotės prievolė 1675–1677 m. vizitacijų duomenimis

Gintautas SLIESORIŪNAS
Žemaitija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus kovos XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje

Šaltinio publikacija

Edvinas UBIS
Mažai žinomas Klaipėdos ir apylinkių piešinys 1586 m. jūrlapyje

Recenzijos

Benas ŠIMKUS
Kuršas ir kuršiai knygoje apie Rytų Baltijos regiono reikšmę vikingų laikais
MÄGI, Marika. In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea (The Northern World, vol. 84). Leiden, Boston: Brill, 2018. – xx+491 pp. ISBN 978-90-04-21665-5

Vytas JANKAUSKAS
Apie naujus istoriografijos tiltus
MARTYNIUK, Aleksei. Do Gerbershteina. Avstriia i Vostochnaia Evropa v sisteme personal’nykh sviazei (XIII – nachalo XVI veka). Moskva: Kvadriga, 2019. – 576 s. ISBN 978-5-91791-223-4

Egidijus MILTAKIS
Prarasto pasaulio vaizdas „Prūsijos įdomybėse“
PRETORIJUS, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. T. V: VIII knyga: Senovės prūsų valstybė; IX knyga: Pokyčiai Prūsijoje. Parengė Ingė LUKŠAITĖ, Vilija GERULAITIENĖ, Sabina DREVELLO, Jonas KILIUS, Tomas VETEIKIS, Jürgen BUCH. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 936 p. ISBN 978-609-8183-62-7

Gabrielė JASIŪNIENĖ
Pirmasis Žemaitijos bajorų herbynas
BŁASZCZYK, Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 1–6. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015–2016. – 638 s.; 524 s.; 444 s.; 698 s.; 574 s.; 428 s. ISBN 978-83-7181-897-4; 978-83-7181-898-1; 978-83-7181-910-0; 978-83-7181-928-5; 978-83-7181-963-6; 978-83-7181-969-8