Tomas 9

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 9Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. IX

Sudarytoja Silva Pocytė

Klaipėda, 2003


PRATARMĖ
PDF

Alvydas NIKŽENTAITIS
Klaipėdos problemos sprendimo galimybės Lenkijos Respublikos diplomatų akimis
PDF

Vygantas VAREIKIS
1923 metų Klaipėdos krašto sukilimo kontroversijos
PDF

Zenonas BUTKUS
Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos 1923 m.: dokumentiniai liudijimai
PDF

Saulius PIVORAS
Klaipėdos klausimas ir Švedijos diplomatija (1923–1926 m.)
PDF

Ēriks JĒKABSONS
Latvijos požiūris į 1923 m. Klaipėdos įvykius
PDF

Darius BARASA
1920–1921 m. Klaipėdos krašte tarnavusio prancūzų karininko dienoraštis
PDF

RECENZIJOS
PDF

Julius ŽUKAS
[Rec. kn.:] Dainius ELERTAS. Kopgalis. Klaipėda: Libra Memelensis, 2002.

Nijolė STRAKAUSKAITĖ
[Rec. kn.:] Leonas GINEITIS. Kristijono Donelaičio aplinka. Vilnius, 1998.

Manfred KLEIN
[Rec. kn.]: Silva POCYTĖ. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–1914. Vilnius: Vaga, 2002.

Gediminas BAŠINSKAS
[Rec. kn.:] Arūnė Liucija ARBUŠAUSKAITĖ. Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 m. sausio 10 d. sutartį. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002.

Dainius ELERTAS
Apie populiarios Klaipėdos istorijos rašymą. [Rec. kn.:] Klaipėda. Istorija populiariai. Klaipėda, 2002.

Hektoras VITKUS
Rašymas apie Holokaustą ir istorinė lietuvių atmintis [Rec. kn.:] Lietuvos žydų žudynių byla: Dokumentų ir straipsnių rinkinys. Sudarė Alfonsas EIDINTAS. Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius: Vaga, 2001.

Silva POCYTĖ
Knygos apie Karaliaučiaus sritį. [Rec. kn.:] Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах. – СПб.: Изд-во «Бельведер», 2002.; КОСТЯШОВ Ю., Изгнание прусского духа / МАТТЕС Э. Запрещенное воспоминание / Калининград: Изд-во КГУ, 2003. Сер. «Terra Baltica».

Jonas GENYS
Nauja knyga apie Klaipėdos istoriją ir archeologiją. [Rec. kn.:] Vladas ŽULKUS. Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija. Vilnius: Žara, 2002.

AUTORIAI
PDF