Tomas 6

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 6Vladas ŽULKUS
Palangos viduramžių gyvenvietės: monografija

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VI

Klaipėda, 1997


PRATARMĖ

Palangos senovinių gyvenviečių tyrinėjimo istorija

Palangos paminklai paleogeografinėje aplinkoje

Birutės kalnas ir jo aplinka
Istorinės žinios apie Birutės kalnų
Tyrinėtų vietų aprašymas
XVII–XVIII a. sluoksniai ir radiniai kalno aikštelėje
XVII–XVIII a. kapai
Alkvietės sluoksnis
Kalno vakarinės dalies įtvirtinimai
Piliakalnio kultūrinis sluoksnis
Kalno kultūrinių sluoksnių rekonstrukcija
Alkvietės paleoastronominė interpretacija

Birutės kalno papėdės gyvenvietė
Tyrinėtų vietų aprašymas
Kultūriniai sluoksniai
XVII–XVIII a. paviršiai
Pylimo kultūriniai sluoksniai
Gyvenvietės sluoksniai

Žemaičių kalnelis
Situacija
Tyrinėtų vietų aprašymas
Kultūrinio sluoksnio horizontai

Gyvenvietė prie Roužės
Kultūrinio sluoksnio horizontai
Sluoksnių interpretacija

Pietinė gyvenvietė
Plotų aprašymas
Kultūriniai sluoksniai
Kultūrinio sluoksnio žvalgymas geofiziniu metodu

Pastatai
Senasis ir vidurinysis geležies amžius
Viduramžių pastatai
Palangos statybos tradicijos

Naglio kalnas
Tyrimų aprašymas

Radiniai
Keramika
Verslai ir amatininkystė
Buities daiktai
Papuošalai
Apkalai
Sidabro lydinys ir moneta
Neaiškios paskirties metalo dirbiniai
Gintaro apdirbimas ir dirbiniai
Pagoniškojo kulto reikmenys
Ginklai
Titnagas

Gyvenviečių kultūrinių sluoksnių chronologija ir sinchronizavimas

Gyventojai ir jų etninė priklausomybė

Palangos ekonominė struktūra

Palanga ir ankstyvųjų miestų atsiradimas Lietuvoje

Palangos vaidmuo Mėguvos žemėje

Išnašos

Santrumpos

Priedai
Formalizuoto keramikos užrašymo lentelė
Sutartiniai ženklai

Linas DAUGNORA
Birutės kalno papėdės gyvenvietės osteologinės medžiagos tyrimai

Zusammenfassung