Tomas 5

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 5Alvydas NIKŽENTAITIS
Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai: monografija

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. V

Klaipėda, 1996


ĮVADAS

I skyrius. Lietuvos ikikrikščioniškos visuomenės struktūra
1. Kunigaikščiai
2. Lietuvos didieji kunigaikščiai po karaliaus Mindaugo mirties (1263–1316)
3. Didžiūnai
4. Žemiausieji Lietuvos visuomenės sluoksniai
5. Svetimšaliai Lietuvos visuomenėje
6. Moteris ikikrikščioniškoje Lietuvos visuomenėje

II skyrius. Kasdienio gyvenimo ikikrikščioniškoje Lietuvoje bruožai
1. Žmogus ir Dievas ikikrikščioniškoje Lietuvos visuomenėje
2. Kasdienis kario gyvenimas ikikrikščioniškoje Lietuvoje
3. Ikikrikščioniškos Lietuvos karinės organizacijos formos
3.1. Lietuvos karinė organizacija XIII a. antrojoje pusėje – XIV a. pradžioje.
3.2. Vakarinės žemaičių žemės XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje
3.2.1. Bendrosios pastabos dėl teritorijas apibrėžiančių sąvokų (valsčius, žemė Petro Dusburgiečio kronikoje)
3.2.2. Karšuvos žemės ribos
3.2.3. Kur buvo XIII–XIV a. Pagraudės valsčius
3.2.4. Pagraudės valsčiaus susiformavimo laikas ir ribos
3.2.5. Medininkų valsčiaus ribos
4. Lietuvių pilių sistema XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje (rašytinių šaltinių duomenimis)
4.1. Jūros upės gynybinė sistema
4.2. Nemuno upės gynybinė sistema ir lietuvių pilių sąveika kovoje su kryžiuočiais
5. Gentis virsta tauta. Lietuvių politinės tautos formavimosi problema
6. „Baltų vienybės“ idėja

III skyrius. Ikikrikščioniškos Lietuvos santykiai su kaimynais
1. Lietuvos valstybės santykiai su Šiaurės rytų Rusia
1.1. Lietuvos politiniai kontaktai su Didžiuoju Naugardu ir Pskovu
1.2. Polocko problema
2. Lietuvos valstybės santykiai su Haliču-Voluine
3. Lietuvių-lenkų santykiai 1263–1315 m.
4. Lietuvos santykiai su Vokiečių ordinu po Mindaugo mirties (1263–1315 m.)
4.1. Vokiečių ordino taktiniai uždaviniai kare su Lietuva ir jų realizavimas 1283–1315 m.
4.2. Rygos miesto ir arkivyskupo konfliktas su Livonijos ordinu XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje ir Lietuva

Vietoj pabaigos. Pagoniškosios Lietuvos mito atsiradimas

Summary

Šaltiniai

Literatūra

Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė