Tomas 3

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 3Zenonas IVINSKIS
Lietuvos istorijos šaltiniai: studija

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. III

Atsakingasis redaktorius Stephen C. Rowell

Klaipėda, 1995


REDAKTORIŲ PASTABOS, TURINYS IR PRATARTIS