Tomas 2

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 2Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. II

Sudarytojai: Alvydas Nikžentaitis, Vladas Žulkus

Klaipėda, 1994


ĮVADAS

Vladas ŽULKUS
Klaipėdos istorijos ir topografijos bruožai XIII–XVII a. (Archeologijos duomenimis)

Bernhart JÄHNIG
Sakralinės topografijos vystymasis Klaipėdoje viduramžiais ir naujųjų amžių pradžioje

Wolfgang STRIBRNY
Klaipėdos vaidmuo Prūsijos karalystėje

Jūratė KIAUPIENĖ
Nemuno prekybos keliu į Baltijos jūros uostus. XVII a.

Karl-Heinz RUFFMANN
Kritinės pastabos Klaipėdos krašto klausimu tarpukario metais /
Kritische Anmerkungen zur Memel-Frage zwischen den beiden Weltkriegen

Harry STOSSUN
Lietuvių iškeldinimas iš Klaipėdos ir Suvalkų kraštų (1941 m. sausis–kovas)

Raimundas Vytenis SIDRYS
Vakarų baltų gintaro įkapės geležies amžiuje

Vladimir KULAKOV
Vakarų lietuvių V–XII a. radiniai prūsų žemėse

Valentin SEDOV
Venedai-vendai kuršių žemėje

Ingolf ERICSSON
Germanai, slavai, danai ir vokiečiai Rytų Holšteine (Vokietija)

Artūras MICKEVIČIUS
Kuršiai Sakso Gramatiko duomenimis

Udo ARNOLD
Edmundas Vertas, Vokiečių ordino vienuolis ir Kuršo vyskupas

Hartmut BOOCKMANN
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto diplomatiniai santykiai su Vokiečių ordinu sąskaitų knygų duomenimis: kasdienis dvaro gyvenimas ir didžioji politika (Reziumė)

RECENZIJOS

Silva POCYTĖ
[Rec. kn.:] Kęstutis GUDAS. Mažosios Lietuvos lietuvių tautinė padėtis XIX a. pabaigoje. Vilnius, 1992. P.113

Alvydas NIKŽENTAITIS
[Rec. kn.:] NEUSCHÄFFER H. Das Königsberg Gebiet. Plön, 1991. S.243

Vygantas VAREIKIS
Knygos apie Klaipėdos kraštą. [Rec. kn.:] ŽOSTAUTAITĖ, P. Klaipėdos kraštas 1923-1939. Vilnius, 1992. P. 405; ŽALYS, V. Kova dėl identiteto. Kodėl Lietuvai nesisekė Klaipėdoje tarp 1923–1939 m. Lüneburg, 1993. P. 104