Tomas 11

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 11Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI

Sudarytojai: Vacys Vaivada, Dainius Elertas

Klaipėda, 2005


SUDARYTOJŲ ŽODIS
PDF

KLAIPĖDA ISTORIJOS KONTEKSTUOSE

Marius ŠČAVINSKAS
Kas, su kuo ir kaip lygintina lietuvių (Lietuvos valstybės) ir kitų baltų christianizacijoje
PDF

Stephen C. ROWELL
Aspects of Settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the Late-Fifteenth and Early-Sixteenth Centuries
PDF

Mikelis BALČIUS
Lietuvos uostamiesčių piniginės rinkos ypatumai XVI a.
PDF

Nijolė STRAKAUSKAITĖ
Tautiniai santykiai Klaipėdos krašte XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (Berlyno ir Olštyno archyvų duomenimis)
PDF

VISUOMENĖS IR VALDŽIOS STRUKTŪROS

Stephen C. ROWELL
Smulkios žinios iš XV amžiaus Klaipėdos (apie 1400–1525)
PDF

Julius ŽUKAS
Jūrinių laivų statyba viduramžių Klaipėdoje (1252–1525 m.): prielaidos ir faktai
PDF

Dainius ELERTAS
1642–1822 m. įstojusiųjų į Klaipėdos pirklių gildiją sąrašas: statistika ir geografija
PDF

Darius BARASA
Klaipėdos miesto istorijos fragmentai H. Scheu atsiminimuose
PDF

Vasilijus SAFRONOVAS
Vykdomoji valdžia ir jos kadrų politika Klaipėdos mieste 1945–1957 metais
PDF

URBANISTINĖ STRUKTŪRA

Kęstutis DEMERECKAS
1462 m. Tauralaukio dvaro riboženklis
PDF

Vasilijus SAFRONOVAS
Smeltės istorijos klausimai
PDF

Dainius ELERTAS
Odų gatvelė – Odų gatvelės priemiestis – Friedrichstadtas
PDF

Daiva FILIPAVIČIŪTĖ
Klaipėdos uostas XVIII amžiaus pabaigoje (iš Klaipėdos uosto istorijos)
PDF

Daiva FILIPAVIČIŪTĖ
Kova su pustomu smėliu Kopgalio–Juodkrantės apylinkėse
PDF

Kęstutis DEMERECKAS
Svijanė – seniausia Klaipėdos praeities liudytoja
PDF

RECENZIJOS
PDF

Marius ŠČAVINSKAS
Apie christianizaciją ir medievistiką (Rec. kn.: BLOMKVIST, Nils. The Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the Europan North (AD 1075–1225). Leiden, Boston: Brill, 2005.)

Daiva FILIPAVIČIŪTĖ
Apie muziejus (Rec. kn.: Veidu į jūrą. Lietuvos jūrų muziejui – 25 metai. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2004; Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Klaipėda: Libra Memelensis, 2004.)

Marius ŠČAVINSKAS
Klaipėdos istorija šimtmečio nuotoliu (Rec. kn.: ZEMBRICKIS, Johanas. Klaipėdos istorija. T. 1: Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija. Klaipėda, 2002.)

PRO MEMORIA
PDF

Rimantas SLIUŽINSKAS
Dar kartą apie dr. Vytautą Armoną

APIE AUTORIUS
PDF