Tomas 10

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 10Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904)

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. X

Sudarytojai: Silva Pocytė, Rimantas Sliužinskas

Klaipėda, 2004


PRATARMĖ
PDF

Ingė LUKŠAITĖ
Didžiosios Lietuvos ir Prūsų Lietuvos kontaktai XVI a. pabaigoje – XVII a.
PDF

Žavinta SIDABRAITĖ
Lietuvininkų tautinio identiteto problema Christiano Gottliebo Mielcke’s darbuose
PDF

Nijolė STRAKAUSKAITĖ
Rytų Prūsijos intelektualinė terpė XIX amžiuje
PDF

Ruth LEISEROWITZ
„Naujas pasaulis“. Modernizacijos pasekmės Rytų Prūsijoje
PDF

Roma BONČKUTĖ
Simono Daukanto istoriografijos „Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ spausdinimo Prūsuose istorija
PDF

Arūnas BAUBLYS
Reformatų Bažnyčios Sinodo politika spaudos draudimo metais
PDF

Rimantas SLIUŽINSKAS
Lietuvių tautosakos ir etninės muzikos publikacijos spaudos draudimo metais (1864–1904)
PDF

Ruth LEISEROWITZ
Schmuggel als Lebensform an der Grenze. Einblicke in Grenzwelten des 19. Jahrhunderts
PDF

Darius BARASA
Hugo Scheu – paribio kultūros žmogus
PDF

Sigita BARNIŠKIENĖ
Rytų Prūsijos gyventojų tautinio tapatumo problema Ullos Lachauer žurnalistiniuose portretuose
PDF

DOKUMENTŲ PUBLIKACIJOS

Julius ŽUKAS
Endriaus Borcherto „Pro memoria“ apie Lietuvos politikos Klaipėdos krašte nesėkmių priežastis ir būdus padėčiai ištaisyti
PDF

RECENZIJOS IR ANOTACIJOS
PDF

Nijolė STRAKAUSKAITĖ
[Rec. kn.:] Albertas JUŠKA. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda: KU leidykla, 2003. 845 psl.

Rimantas SLIUŽINSKAS
Ar Kuršmarių žvejams rūpėjo dainos? [Rec. kn.:] Rimantas BALSYS. Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai. Klaipėda, 2003. 239 psl.

Hektoras VITKUS
Seminaro „1944 m. pab. – 1945 m. įvykių Rytprūsiuose istorinis vertinimas“ anotacija

AUTORIAI
PDF