Tomas 1

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 1Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. I

Sudarytojai: Rūta Čapaitė, Alvydas Nikžentaitis

Vilnius, 1993


ĮVADAS

I SKYRIUS. ŽALGIRIO MŪŠIS

Sven EKDAHL
Žalgirio mūšis ir jo reikšmė Ordino gyvenimui /
Die Schlacht von Tannenberg und ihre Bedeutung in der Geschichte des Ordensstaates

Romas BATŪRA
Lietuviškos taktikos reikšmė Žalgirio mūšyje

Klaus MILITSER
Žalgirio mūšio padariniai Vokiečių ordinui /
Auswirkungen der Schlacht bei Tannnenberg auf den Deutschen Orden

Jerzy OCHMAŃSKI
Manivydas – Žalgirio mūšio dalyvis

II SKYRIUS. ŽALGIRIO MŪŠIO ATGARSIAI

Edvardas GUDAVIČIUS
Bychovco kronikos pasakojimas apie Žalgirio mūšį

Eugenija ULČINAITĖ
Žalgirio mūšio aprašymas Jono Visliciečio poemoje „Prūsų karas“

Rimantas ŠIDLAUSKAS
Lietuvių kovos su kryžiuočiais jėzuitų teatre

Vacys BAGDONAVIČIUS
Vydūno istoriosofija ir Žalgirio mūšio vertinimas joje

III SKYRIUS. ŽALGIRIO LAIKŲ LIETUVA

Alvydas NIKŽENTAITIS
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pagrindinės užsienio politikos kryptys XIV a. vid. – XV a. vid.

Zigmantas KIAUPA
„Šviesaus atminimo Didžiojo Kunigaikščio Vytauto laikai“ Lietuvos prekyboje

Egidijus BANIONIS
Lietuvių bajorai 1413 m. Horodlėje

Vytautas ALEKSIEJŪNAS
Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piniginė sistema

Albinas KUNCEVIČIUS
Pirmieji duomenys apie Vytauto laikų Vilniaus Žemutinės pilies rūmus

Rūta ČAPAITĖ
Gotikinis kursyvas Vytauto raštinėje