Žurnalo tomai

Tomas XLI
Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais
Ed. by M. ŠČAVINSKAS, J. SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2020. – 228 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XL
The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos
Ed. by V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2020. – 386 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXIX
The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2019. – 236 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXVIII
Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione
Ed. by V. VAREIKIS and S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2019. – 256 pp. + xxii online pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXVII
Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje
Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 196 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXVI
The Unending War? Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų
Ed. by V. JOKUBAUSKAS and V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 288 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXV
The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione
Ed. by A. BAUBLYS in cooperation with V.SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 264 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXIV
The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys
Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 240 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXIII
Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione
Ed. by M. ŠČAVINSKAS in cooperation with V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 252 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXII
Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais
Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 212 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXXI
Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe = Imperijos ir nacionalizmai Didžiajame kare: sąveikos Vidurio Rytų Europoje
Ed. by V. SAFRONOVAS, Č. LAURINAVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2015. – 224 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXX
Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione
Ed. by V. SAFRONOVAS, K. RICHTER. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2015. – 260 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXIX
Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai)
Ed. by D. ELERTAS in cooperation with V. SAFRONOVAS and V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 256 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXVIII
Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai
Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 320 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Tomas XXVII
Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai
Sud. V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 256 p. ISSN 1392-4095


Tomas XXVI
Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos

Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 200 p. ISSN 1392-4095


Tomas XXV
Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai

Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. – 304 p. ISSN 1392-4095


Tomas XXIV
Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje

Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. – 360 p. ISSN 1392-4095


Tomas XXIII
Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais

Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 356 p. ISSN 1392-4095


Tomas XXII
1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai

Sud. V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 196 p. ISSN 1392-4095


Tomas XXI
Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai

Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 256 pp. ISSN 1392-4095


Tomas XX – Studia Anthropologica, IV
Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism
Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2010. – 228 pp. ISSN 1392-4095


Tomas XIX – Studia Anthropologica, III
Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands
Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 220 pp. ISSN 1392-4095


Tomas XVIII
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos
Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 352 p. ISSN 1392-4095


Tomas XVII
Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 268 p. ISSN 1392-4095


Tomas XVI
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija
Sud. R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 268 p. ISSN 1392-4095


Tomas XV
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija
Sud. R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 276 p. ISSN 1392-4095


Tomas XIV
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija
Sud. R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 272 p. ISSN 1392-4095


Tomas XIII – Studia Anthropologica, II
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2
[Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS]. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2006. – 180 pp. ISSN 1392-4095


Tomas XII – Studia Anthropologica, I
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1
[Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS]. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2006. – 148 pp. ISSN 1392-4095


Tomas XI
Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros
Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 216 p. ISSN 1392-4095


Tomas X
Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904)
Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 140 p. ISSN 1392-4095


Tomas IX
Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose
Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 160 p. ISBN 9955-585-28-5


Tomas VIII
Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos
Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. – 216 p.


Tomas VI
ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 350 p. ISSN 1392-4095


Tomas V
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6


Tomas IV
1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje
[Sud. A. NIKŽENTAITIS]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 96 p. ISBN 9986-505-10-0


Tomas III
IVINSKIS, Zenonas. Lietuvos istorijos šaltiniai
Ats. red. S. C. ROWELL. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 116 p. ISBN 9986-505-09-7


Tomas II
Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos
Sud. A. NIKŽENTAITIS, V. ŽULKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1994. – 200 p. ISBN 9986-505-00-3


Tomas I
Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai
Sud. R. ČAPAITĖ, A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: Academia, 1993. – 252 p.