Leidinio politika

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (ISSN 1392-4095) yra recenzuojamų mokslo darbų žurnalas, leidžiamas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Įkurtas 1993 m., žurnalas sudaro pietrytinio Baltijos regiono tyrimų, apimančių platų istorinių, politinių, kultūrinių ir socialinių prieigų spektrą, tarptautinį forumą.

Nuo 2021 m. per metus yra leidžiamas vienas žurnalo tomas. Kiekvienas tomas yra temiškai orientuotas ir apima mokslo straipsnius, skirtus pietinio ir rytinio Baltijos jūros regiono istorijai nuo viduramžių iki šių dienų, knygų recenzijas, šaltinių publikacijas, papildytas profesionaliais komentarais.

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ leidėjai kviečia teikti straipsnius Baltijos regiono istorijos nuo viduramžių iki šių dienų tematika. Geografiškai žurnalas apima pietinį ir rytinį Baltijos jūros regiono pakraščius, įskaitant šiuolaikines Vokietiją, Lenkiją, Rusiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją. Ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos, Rytų Prūsijos istorijai ir kaimyninių kultūrų (vokiečių, lenkų, lietuvių, rusų ir kt.) santykiams.

Ypač pageidautini tyrimai, nukreipti į plačią profesionalių istorikų, o ne tik į vienos srities specialistų, auditoriją. „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ siekia stiprinti istorikų bendradarbiavimą Baltijos jūros regione. Todėl redaktorių kolegija kviečia teikti leidiniui informaciją apie artėjančius mokslo renginius, apžvalgas, diskusijas profesiniais klausimais, kurie liečia Baltijos regiono istorikų bendruomenę.

Detali informacija apie leidinio politiką pateikiama žurnalo interneto svetainėje.