Home »

 

Events and Conferences

Over its 25-year period of activities (1992-2017), BRIAI in collaboration with partners in Lithuania and abroad held 110 research events, including 61 international events, in addition to presentations of books, public debates and lectures.

2020

 • National conference – the 2020 military history research meeting „Karas ir moterys“, September 3–5, 2020, Neringa. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre and in partnership with Neringa Municipality and the public institution Neringa Museums.
 • National conference „Prisimenant Žemaitiją: tarp įvaizdžių, prisiminimų ir kolektyvinės atminties vaizdinių“, September 19, 2020, Plungė. Organized in cooperation with the Žemaitijan Art Museum (Plungė), the Lithuanian Institute of History (Vilnius), and the Vilnius Academy of Arts.
 • National conference „Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV–XVIII a.“, October 23, 2020, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.

2019

 • The 10th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 25–26, 2019, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History and in partnership with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • The 9th symposium of the international research network AUSTMARR “Genius loci in the Prehistory of the Baltic Sea Region”, May 29–30, 2019, Klaipėda.
 • National conference „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“, July 12–14, 2019, Tauragė and Skaudvilė. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History (Vilnius) and Tauragė District Municipality.
 • National conference – the 2019 military history research meeting „Karo veidai“, September 5–7, 2019, Neringa. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre and in partnership with Neringa Municipality and the public institution Neringa Museums.
 • National conference „Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai regiono istorijoje ir kultūroje“, September 20, 2019, Plungė. Organized in cooperation with the Žemaitijan Art Museum (Plungė) and the Lithuanian Institute of History (Vilnius).
 • International conference “Making Justice Visible: The Mediatization of the World War II War Crimes Trials”, September 25–26, 2019, Vilnius. Organized in cooperation with Vilnius Division of the German Historical Institute Warsaw and the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania.
 • National conference „Atsidavimas priešistorės tyrinėjimams“, dedicated to the 70th anniversary of professor Algirdas Girininkas, September 27, 2019, Švenčionys. Organized in cooperation with the Nalšia Museum.
 • National conference „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“, October 18, 2019, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science and in partnership with the Žemaitijan Art Museum (Plungė). Organized as part of the series of research events “Krikščionybės raidos kontekstai”.
 • National conference „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“, November 8–9, 2019, Klaipėda. Organized in partnership with Klaipėda City Municipality, the Society of the Lithuanian Archaeology, the History Museum of Lithuania Minor, and the Neringa Museums. Organized as part of the series of research events “Archaeologia urbana”.
 • International research meeting “Migration in the Baltic Sea Region: Ideas and Inspiration for Applying the Time Travel Method”, December 10–12, 2019, Klaipėda and Gargždai. Organized as partners meeting of the project “Crossroads in History”, in cooperation with the Gargždai Regional Museum and the History Museum of Lithuania Minor (Klaipėda).

2018

 • International research meeting “Eastern European Regions 1945–1960: The Formation of a New Society and its Reflections in Family Stories”, March 22–23, 2018, Warsaw. Organized in cooperation with the Centre for Studies of Social Change of Klaipėda University and the German Historical Institute Warsaw.
 • The 3rd Baltic urban history conference “Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th century)”, April 18–20, 2018, Klaipėda. Organized in cooperation with the Herder Institute in Marburg, Klaipėda City Municipality, the Ethnic Culture Centre of Klaipėda City Municipality, the Institute of History, Archaeology and Art History of Tallinn University, and the Faculty of History and Philosophy of the University of Latvia.
 • The 9th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 26, 2018, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History and in partnership with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida) and the Lithuanian Museum of Art.
 • National conference – the 2018 military history research meeting „Karas ir visuomenė“, September 7–9, 2018, Neringa. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre and in partnership with Neringa Municipality and the public institution Neringa Museums.
 • International conference “Openness to the World and the Birth of a Modern Nation in the Eastern Region of the Baltic Sea”, September 20–21, 2018, Klaipėda. Organized in cooperation with Klaipėda City Municipality and in partnership with the Lithuanian Institute of History (Vilnius) and the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).

2017

 • National conference „Lietuviai Didžiajame kare ir Didysis karas Lietuvoje“, January 19–20, 2017, Nida. Organized in cooperation with the public institution Neringa Museum and the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • The 8th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 20–21, 2017, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History (Vilnius) and in partnership with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • National conference „Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis“, September 4, 2017, Palanga. Organized in cooperation with the Palanga Resort Museum.
 • International conference „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“, September 7–9, 2017, Klaipėda, Biržai. Organized in cooperation with Klaipėda City Municipality and the Biržai Regional Museum Sėla.
 • International conference „Remembrance of the First World War in Interwar Europe: In search for new analytical categories“, September 21–24, 2017, Nida. Organized in cooperation with the German Historical Institute in Warsaw, the public institution Neringa Museum, and the Thomas Mann Cultural Centre, sponsored by the Research Council of Lithuania and the Goethe Institute Vilnius.
 • National conference „Komunikacija kintančiose krikščionių bendruomenėse“, November 10, 2017, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science and the Ethnic Culture Centre of Klaipėda City Municipality.

2016

 • The 7th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 21–22, 2016, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History (Vilnius) and the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • International conference „Adelskulturen im Baltikum. Identitäten – Konzepte – Praktiken“, September 7–10, 2016, Klaipėda. Organized in cooperation with the Giessen Center for Eastern European Studies, the Interdisciplinary Institute for Cultural History of the Early Modern Period of the University of Osnabrück, and the Herder Institute in Marburg.
 • National research meeting „Teisė sukilti“, September 16–17, 2016, Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre and in partnership with the Lithuanian Riflemen Union, the Lithuanian National Defense Volunteer Forces, Neringa Municipality and the public institution Neringa Museums.
 • National conference „Martyno Liudviko Rėzos epocha ir jo darbai“, October 7, 2016, Juodkrantė. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida) and the Ludwig Rhesa Cultural Centre (Juodkrantė).
 • National conference „Parapijos raida: pasaulietinių ir dvasinių struktūrų sąveikos“, October 7, 2016, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.

2015

 • International conference „Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje“ / „Kultura – gospodarka – społeczeństwo: oddziaływanie wzajemne i zmiany w średniowieczu oraz we wczesnych czasach nowożytnych na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego“ / “Culture – Society – Economy: Interaction and Changes in Mediaeval and Early Modern Times on the Eastern Baltic Coast”, March 5–6, 2015, Klaipėda.
 • „Šauliai-partizanai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“, the 3rd research meeting of the project „The Role of Paramilitary Organizations in the State Defence System: the Case of the Lithuanian Riflemen’s Union“, dedicated to the 25th anniversary of the National Defence Department of the Republic of Lithuania, April 17, 2015, Kaunas.
 • The 6th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 29–30, 2015, Klaipėda. Organized in cooperation with the History Department of the Faculty of Humanities and the Lithuanian Institute of History (Vilnius).
 • Research meeting „Pirmojo pasaulinio karo atminimas. Tyrimų padėtis ir metodologija“, June 17, 2015, Klaipėda.
 • Research meeting „Militarizmo ir karinių konfliktų reikšmė XX šimtmečio Lietuvos visuomenei“, September 14, 2015, Klaipėda. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • International conference „The Sea and the Coastlands“, October 8–10, 2015, Klaipėda. Organized in cooperation with the Agency for Science, Innovation and Technology, Neringa Municipality, the Thomas Mann Cultural Centre, and the Thomas Mann Memorial Museum.
 • International conference „Urban Netwoks / Städtische Netzwerke“ – the 2nd Baltic urban history conference, October 9–10, 2015, Tallinn. Organized by the Tallinn City Archives and the Institute of History, Archaeology and Art History of Tallinn University in cooperation with the Herder Institute in Marburg, the Institute of Baltic Region History and Archaeology of Klaipėda University, and the Faculty of History and Philosophy of the University of Latvia.
 • National conference „Parapijos raida: vidinių ir išorinių veiksnių sąveikos“, November 6, 2015, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.

2014

 • The 5th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 10–11, 2014, Klaipėda. Organized in association with the Department of History at Klaipėda University and the Lithuanian Institute of History.
 • International Conference „Social, Spiritual and Economic Mobility in the Late-Medieval and Early-Modern South-Eastern Baltic“, April 24–25, 2014, Klaipėda.
 • The 2nd project research meeting „Lietuvos šaulių sąjungos ir jos narių karinė bei visuomeninė veikla (1919–1953 m.)“, May 16, 2014, Klaipėda. Organized within the framework of the project „The Role of Paramilitary Organizations in the State Defence System: the Case of the Lithuanian Riflemen’s Union“.
 • International conference „Horizons of Archival Archaeology“, June 12–15, 2014, Nida. Organized in cooperation with the North Eastern European Commission for Research of Archaeological Finds and Data in Archival Materials (Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa), the Thomas Mann Memorial Museum, and the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • National conference „Parapijos raida – globėjai, mecenatai“, October 10, 2014, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.
 • International research meeting „Memorials, museums, representations: East Prussia before and after the First World War“, dedicated to the 150th anniversary of Richard Dethlefsen, October 15, 2014, Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • International conference „The Principle of Nationality during the First World War. What Did It Mean, How Did It Manifest Itself and Why Did It Prevail?“, December 10-11, 2014, Vilnius. Organized by the Lithuanian Institute of History in partnership with the BRIAI and the Institute for the Culture and History of the Germans in North Eastern Europe (Lüneburg, Germany).

2013

 • The 4th History and Archaeology Postgraduates Conference of Lithuania, April 18–19, 2013, Klaipėda. Organized in partnership with the Department of History at Klaipėda University.
 • National research meeting „Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas – impulsas XIX-XX amžių Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo tyrinėtojams“, May 10, 2013, Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre and the Thomas Mann Museum (Nida).
 • International conference „Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen (1700-2000) / Contacts and Cultural Transfer in Historical Area of East Prussia (1700-2000)“, September 20–22, 2013, Nida. Organized in cooperation with the Centre for Research on Antisemitism at the Technical University Berlin, the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), and the Academia Baltica (Sankelmark, Germany).
 • National conference „Parapijų raida – organizavimo problemos“, October 18, 2013, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.
 • The 1st project research meeting „Lietuvos šaulių sąjunga Vidurio Rytų Europos šalių paramilitarinių organizacijų kontekste XX a. pirmojoje pusėje: lyginamieji aspektai“, November 29, 2013, Klaipėda. Organized within the framework of the project „The Role of Paramilitary Organizations in the State Defence System: the Case of the Lithuanian Riflemen’s Union“.
 • International conference „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ (Annual Conference of the Society of the Lithuanian Archaeology), November 29–30, 2013, Klaipėda. Organized in cooperation with the Society of the Lithuanian Archaeology.

2012

 • The 3rd History Postgraduates Conference, April 12-13, 2012, Klaipėda. Organized in association with the Department of History at Klaipėda University.
 • International conference „Klaipėdos miesto herbas Baltijos regiono kontekste: XIII–XX amžiai“, July 31, 2012, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda City Municipality.
 • International summer school for students and practical training „Nedestruktyvinės archeologijos metodai“, August 27-31, 2012, Bitėnai (Pagėgiai Municipality). Organized in cooperation with the Rambynas Regional Park.
 • National conference „Inkultūracinių ir akultūracinių procesų poveikiai vakarinės LDK dalies bei Prūsijos krikščioniškam gyvenimui“, September 13, 2012, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.
 • Research meeting of the European heritage days in Neringa „Kuršių nerijos etninė tradicija kultūros asmenybių palikime XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje“, September 21, 2012, Nida. Organizers: Thomas Mann Cultural Centre and Thomas Mann Memorial Museum, in partnership with the BRIAI.

2011

 • International practical training „Archeologija ir geofizikiniai metodai“, April 4-6, 2011, Klaipėda and Apuolė. Organized in cooperation with the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (Schleswig).
 • The 2nd History Postgraduates Conference of the Lithuanian Institute of History and Klaipėda University joint school for doctoral studies in history, April 21-22, 2011, Klaipėda.  Organized in cooperation with the Department of History of Klaipeda University and the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • Practical training „Geografinių  informacinių sistemų panaudojimas ir valdymas archeologijoje“, May 6, 2011, Klaipėda. Organized in cooperation with the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (Schleswig).
 • International research meeting „Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje“, May 27-28, 2011, Klaipėda. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • International research meeting „Adalbertas Bezzenbergeris – etnografas ir akademinės baltistikos pradininkas“, September 9-10, 2011, Juodkrantė and Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), the Ludwig Rhesa Cultural Centre (Juodkrantė), and the Institute of the Lithuanian Language (Vilnius).
 • National conference „Žmogaus dvasinis pasaulis pasaulėžiūrinių sistemų sankirtose – viduramžiai bei ankstyvieji naujieji amžiai (sinkretizmas, inkultūracija, akultūracija, difuzija)“, September 22-23, 2011, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History (Vilnius) and the  Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science.
 • International conference „Žmonės laiko ir erdvės kryžkelėse (bendruomenių pėdsakai senovės Europoje)/ People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe)“, October 13-14, 2011, Klaipėda.
 • International conference „Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos“, October 20-21, 2011, Klaipėda.

2010

 • The 1st History Postgraduates Conference of the Lithuanian Institute of History and Klaipėda University joint school for doctoral studies in history, May 20-21, 2010, Klaipėda. Organized in cooperation with the Department of History of Klaipeda University and the Thomas Mann Cultural Centre (Nida).
 • International conference „Durbės mūšis ir jo kontekstai“, September 24-25, 2010, Telšiai and Durbė. Organized in cooperation with Telšiai Rayon Municipality, Samogitian Academy, Samogitian Museum “Alka” (Telšiai), Durbe Town Municipality Administration (Latvia) and Committee for commemoration of the 750th anniversary of the battle of Durbe.

2009

 • International research meeting „Istorinė atmintis Olštyne, Klaipėdoje ir Kaliningrade po 1945 m.“, April 24, 2009, Klaipėda.
 • International conference „Anthropological Approaches to Identity Politics: Focus on Regions, Borderlands and Diasporas“, May 28-31, 2009, Klaipėda. Organized in cooperation with the Centre for Social Anthropology at Vytautas Magnus University (Kaunas).
 • The 2nd national conference on the cultural heritage of Palanga „Palangos kultūros paveldas: priešistorė“, May 29, 2009, Palanga. Organized in cooperation with Department of Culture of Palanga City Municipality Administration and Public Library of Palanga City Municipality.
 • The 2nd Congress of the Historians of Lithuania „Tarp tradicijos ir naujų iššūkių: Lietuvos istorijos mokslas naujojo tūkstantmečio pradžioje“, September 10-12, 2009, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian National Historians Committee.
 • International research meeting „Prie baltų kultūros ištakų. Skiriama habil. dr. Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti“, September 23, 2009, Klaipėda.
 • International conference „Identiteto lūžiai: Rytų Prūsija – Prūsų Lietuva – Mažoji Lietuva“, October 2-3, 2009, Nida. Organized in cooperation with the Academia Baltica (Lübeck, Germany), the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), the Goethe Institute Vilnius, and the German-Lithuanian Forum.
 • International conference „Underwater Archaeology in the Baltic Region: Challenges and Perspectives“, October 8-9, 2009. Organized in cooperation with ICOMOS, the Society of the Lithuanian Archaeology, and the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.
 • National conference „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“, November 12-13, 2009, Klaipėda. Organized in cooperation with the Society of the Lithuanian Archaeology.

2008

 • National conference „Naujas žvilgsnis į Klaipėdos miesto ir krašto istoriją“, May 8, 2008, Klaipėda. Organized in cooperation with the Department of History, Klaipeda University.
 • International conference „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“, September 25-27, 2008, Vilnius. Organized in cooperation with the Institute of Book Science and Documentation of Vilnius University.
 • National conference „Krikščioniškosios misijos Baltijos rytinėje pakrantėje: teorija ir praktika“, September 25-26, 2008, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Catholic Academy of Science, Telšiai District Municipality, and the Curia of Roman Catholic Diocese of Telšiai.
 • International conference „Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinė atmintis“, October 17-18, 2008, Klaipėda.
 • National conference „Esminiai Klaipėdos krašto ir Žemaitijos dvarų raidos bruožai“, October 3, 2008, Plungė. Organized in cooperation with the Lithuanian Council for the Protection of Ethnic Culture, the Regional Council for the Protection of Ethnic Culture of Lithuania Minor, and the Regional Council for the Protection of Ethnic Culture of Žemaitija.
 • International conference „The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, Military and Everyday Life)“, October 8-12, 2008, Klaipėda.

2007

 • National conference of doctoral students „Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose. Teorija ir praktika“, April 19-20, 2007, Klaipėda. Organized in cooperation with the Department of History of Klaipėda University.
 • The 15th SEAC (Societe pour l’Astronomic dans la Culture) international conference and the 8th Oxford International Symposium on Archaeoastronomy „Astronomy & Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage / Astronomija ir kosmologija liaudies tradicijose ir kultūros pavelde“, July 22-31, 2007, Klaipėda. Organized in cooperation with the International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, the Molėtai Museum, and the Association of Lithuanian Museums.
 • National conference „Palanga Žemaitijos vyskupijos istorijos kontekste“, August 17, 2007, Palanga. Organized in cooperation with the Vilnius Academy of Arts.
 • National conference „Krikščionybės raidos Vakarų Žemaitijoje kontekstai (Žemaičių vyskupijos 590 metų sukakčiai paminėti)“, October 26-27, 2007, Gargždai. Organized in cooperation with the Gargždai Regional Museum.

2006

 • National conference „Užmaršties dulkes nubraukus. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjo Adomo Brako 120-ąsias gimimo metines minint“, April 7, 2006, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipėda City Municipality, the Pranas Domšaitis Gallery of the Lithuanian Art Museum.
 • International research meeting for the students (lectures and field survey) „Archeologinių vietų geoprospekcija“, April 19-25, 2006, Klaipėda.
 • International conference „Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija“, June 8-10, 2006, Klaipėda.
 • National conference „Mykolinių tradicija krikščioniškoje Lietuvos kaimo ir dvaro kultūroje“, September 29-30, 2006, Plungė. Organized in cooperation with the Klaipeda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science, the Vilnius Academy of Arts, and the Žematijan Art Museum (Plunge).
 • National conference „Liudviko Rėzos veikla ir epocha: jų refleksija dabartyje“, October 6-7, 2006, Juodkrantė. Organized in cooperation with the Neringa Municipality and the Juodkrantė Exhibition Hall.
 • International conference „Ginklai, ginkluotė ir žmogus (in memoriam Vytautas Kazakevičius) / Weapons, Weaponry and Man (in memoriam Vytautas Kazakevičius)“, October 10-13, 2006, Klaipėda.

2005

 • International research meeting for the students „Klaipėdos senamiesčio kultūros paveldo studijos“, April 8-13, 2005, Klaipėda. Organized in cooperation with the Department of Cultural and Social Studies of Gotland Universitety (Sweden).
 • International conference „Tautinis ir regioninis identitetas Baltijos areale“ („National and Regional Identities in the Baltic Area“), May 12-13, 2005, Klaipėda. Organized in cooperation with Glasgow University (United Kingdom).
 • International conference „Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives“ („Regiono samprata: Baltijos arealo tyrimai sociokultūrinės antropologijos bei tarpdalykinių studijų kontekste“), May 19-22, 2005, Klaipėda. Organized in cooperation with the Centre for Social Anthropology of Vytautas Magnus University (Kaunas).
 • National conference „Krikščioniškosios tradicijos formavimasis ir raida: pamaldumas ir atlaidai“, October 6-7, 2005, Klaipėda. Organized in cooperation with the Klaipėda Section of the Lithuanian Catholic Academy of Science and the Department of Catechetics of Klaipėda University.
 • The 3rd national conference on micro-studies research into Klaipeda history „Klaipėda militaria: tvirtovės siluetai“, September 30, 2005, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Sea Museum and the Ethnic Culture Centre of Klaipėda City Municipality.
 • International research meeting „Aerofotografija ir pakrančių kultūros paveldas“, November 16-20, 2005, Klaipėda. Organized in cooperation with the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.

2004

 • National conference „Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904 m.)“, May 4-5, 2004, Klaipėda.
 • International conference „Paribio žmonės Prūsijos Lietuvoje ir Mozūrijoje“ (Grenzgänger in Preußisch-Litauen und Masuren), May 22-26, 2004, Nida. Organized in cooperation with the Academia Baltica (Lübeck, Germany), the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), and the cultural association „Borussia“ (Olsztyn, Poland).
 • National conference „Regioninės istorijos tyrimai: Rusnės veidai“, July 23-24, 2004, Rusnė. Organized in cooperation with the Rusnė Nature Fund and the Šilutė Museum.
 • The 2nd national conference on micro-studies research into Klaipeda history „Priemiesčių gyvenimas XVI–XIX a.“, October 2, 2004, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Sea Museum and the Ethnic Culture Centre of Klaipeda City Municipality.
 • National research meeting „1944 m. pab. – 1945 m. įvykių Rytprūsiuose istorinis vertinimas“, October 27, 2004, Klaipėda.

2003

 • International conference „Istoriniai etnografiniai regionai ir globalizacija: konfesiniai procesai ir migracija“, July 11-13, 2003. Organized in cooperation with the Žemaitijan Museum „Alka“ (Telšiai) and Šiauliai University.
 • The 1st national conference on micro-studies research into Klaipeda history „Iš senosios Klaipėdos praeities: mažieji Klaipėdos istorijos tyrimai“, September 27, 2003, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Sea Museum and the Ethnic Culture Centre of Klaipėda City Municipality.

2002

 • International conference „Klaipėdos miesto istorijos XIII–XVI a. problemos“, July 30-31, 2002, Klaipėda. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History, Bonn University, and the International Historical Commission for the Research on the Teutonic Order (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens).
 • International summer academy for the students of History and Political Sciences „1945 m. karo pabaiga“, August 20-31, 2002, Nida and Liepaja. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre and the Liepaja Pedagogical Academy.
 • National conference „Iš Rusnės praeities“, September 2002, Rusnė. Organized in cooperation with the Šilutė Museum and the Rusnė Cultural Centre.

2001

 • National conference „Identiteto raida: istorija ir dabartis“, May 26, 2001, Klaipėda. Organized in cooperation with the Sociology Department of Klaipėda University.
 • International conference „Konfesiniai santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII a.“, May 18-19, 2001, Grodno (Belarus). Organized in cooperation with the Centre for East European Studies in Humanities (Grodno, Belarus) and the German Historical Institute Warsaw (Poland).
 • International conference „Lietuvos žydų bendruomenė XIX a. – 1941 m.“, September 19-24, 2001, Telšiai. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History (Vilnius) and Tübingen University (Germany).
 • The 2nd conference of the Baltic States doctoral students „Baltijos šalių istorija iki XIX a.“ (Baltische Geschichte bis zum 19. Jahrhundert), September 28 – October 2, 2001, Nida. Organized in cooperation with the Herder Institute in Marburg and Vilnius University.
 • International conference „Regioninė kultūra: istorija ir teorija“, October 25, 2001, Kaliningrad. Organized in cooperation with Kaliningrad University.

1999

 • International conference „Dvaras ir kaimas: jų vaidmuo Baltijos regiono gyvenime ir kultūroje XVI – XX a.“, May 1-4, 1999, Renavas. Organized in cooperation with the Mažeikiai Museum.
 • International summer academy for the students „Baltijos regionas: istorija ir dabartis“, August 1999, Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), the Ostsee-Akademie (Lübeck, Germany), the Open Society Fund Lithuania, and the European Council.
 • Conference of the Baltic States doctoral students „Baltijos šalių istorijos XX a. aspektai“ (Aspekte baltischer Geschichte im 20. Jahrhundert), September 15-19, 1999, Nida. Organized in cooperation with the Herder Institute in Marburg.
 • International conference „Baltijos regiono mentaliteto pokyčiai 1100–1500 m.“, September 1999, Nida. Organized in cooperation with the Centre for Baltic Sea Studies (Visby, Sweden).

1998

 • International conference „Rytų Prūsija po 1945 m. – žmonės prarastose ir naujai atrastose žemėse“, May 15-19, 1998, Nida. Organized in cooperation with the Ostsee-Akademie (Lübeck, Germany).
 • International research meeting for the teachers „Geto paunksmėje. Žydai Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos visuomenių kolektyvinėje atmintyje“, September 16-20, 1998, Włodawa (Poland). Organized in cooperation with the cultural association „Borussia“ (Olsztyn, Poland), the Friedrich Ebert Foundation (Germany), the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), the Ostsee-Akademie (Lübeck, Germany), and the Jewish Historical Institute (Warsaw, Poland).
 • International conference „Nacionalizmas ir emocijos. Lietuva ir Lenkija lyginamuoju aspektu XIX ir XX a.“, September 11-14, 1998, Nida. Organized in cooperation with the Lithuanian Institute of History.
 • National conference „Naujausi Lietuvos pilių tyrimai“, September 1998, Klaipėda. Organized in cooperation with the History Museum of Lithuania Minor (Klaipėda).

1997

 • International conference „Baltai ir jų kaimynai Baltijos jūros regione 400–800 metais. Rytų–Vakarų kontaktai“, April 11-16, 1997, Palanga.
 • International conference „Liudviko Rėzos epochos žmonės. Kultūrinė situacija Mažojoje Lietuvoje, Mozūrijoje, Varmijoje“, May 30 – June 3, 1997, Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida) and the cultural association „Borussia“ (Olsztyn, Poland).
 • International summer academy for the students „Tautinės mažumos Centrinėje Europoje, galimybės ir pavojai: žydai Baltijos regione“, End of August – Beginning of September 1997, Nida. Organized in cooperation with the Zentrum für Antisemitismusforschung (Technische Universität Berlin, Germany) and the European Council.
 • International conference „Istorija ir genocidas Lietuvoje“, September 8-13, 1997, Nida. Organized in cooperation with the University of Cambridge (United Kingdom).
 • International research meeting for the teachers „Lietuvos ir Lenkijos istorijos pateikimas Lenkijos ir Lietuvos mokykliniuose vadovėliuose“, September 1997, Nida. Organized in cooperation with the Thomas Mann Cultural Centre (Nida), the Klaipeda Association of History Teachers, and the cultural association „Borussia“ (Olsztyn, Poland).

1996

 • International conference „Sugyvenimas ir konfliktai: sienos Vidurio ir Rytų Europos regione“, September 8-12, 1996, Nida. Organized in cooperation with the Ostsee-Akademie (Lübeck, Germany).

1995

 • International conference „Baltijos šalys tarp Rytų ir Vakarų 1933–1940 m.“, April 1995, Klaipėda.
 • International conference „Paminklų apsauga Klaipėdos krašte“, September 1995, Juknaičiai (Šilutė Rayon). Organized in cooperation with the Ostsee-Akademie (Lübeck, Germany).
 • International conference „Vokiečių ordinas Baltijos šalių istorijos vadovėliuose“, September 25-29, 1995, Palanga.

1994

 • International conference „Baltai ir jų kaimynai Baltijos jūros regione (800–1200 m.)“, April 25-29, 1994, Nida.
 • International conference „Karaliaučiaus universiteto vaidmuo Vidurio ir Rytų Europos istorijoje“, October 2-5, 1994, Nida.
 • National conference „Santarvės idėja Lietuvos istorijoje“, November 25-26, 1994, Klaipėda. Organized in cooperation with the “Santarvė” Foundation.

1993

 • International conference „Klaipėdos susivienijimas su Lietuva ar Memelio anšliusas? 1923 m. sausis“, January 15-16, 1993, Giruliai.

1992

 • International conference, dedicated to the 740th anniversary of the city of Klaipėda „Kuršiai ir jų kontaktai su kitomis Baltijos jūros šalimis. Klaipėdos miesto archeologija ir istorija“, July 28-31, 1992, Klaipėda.