Rowell Stephen Christopher

S. C. ROWELL, PhD (Cantab)
Buvęs BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas ir projekto vadovas


Biografija
Nuo 1982 m. studijavo šiuolaikines ir viduramžių Europos kalbas bei istoriją Kembridžo universiteto Šv. Marijos Magdalietės koledže, 1985 m. įgydamas bakalauro (B.A.), 1989 m. laisvųjų menų magistro (M.A.) laipsnius. Kembridžo universitete 1991 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro (Ph. D. (Cantab)) laipsnį už studiją „Krikščionybės vaidmuo paskutinėje Europos pagoniškoje valstybėje: Lietuva 1315–1342 m.“ (The Role of Christianity in the Last Pagan State in Europe: Lithuania, 1315-1342).
1988–1989 m. tyrėjas Kembridžo universiteto Šv. Marijos Magdalietės koledže (Magdalene College), 1990–1993 m. mokslo darbuotojas Kembridžo universiteto Kler koledže (Clare College). 1993–1999 m. vyresnysis mokslo darbuotojas Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre, nuo 1998 iki 1999 m. šio centro direktorius. 1992–1994 m. skaitė paskaitas Vilniaus, Klaipėdos, Vytauto Didžiojo universitetų studentams, 1993–1999 m. KU Istorijos katedros profesorius. Nuo 1999 m. rudens dirba Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje vyresn. mokslo darbuotoju. 2012–2015 m. KU BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Monografijos „Lithuania Ascending“ (1994, penkios laidos anglų k., vertimai į lietuvių ir baltarusių k.), daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių anglų, lietuvių, lenkų, japonų kalbomis autorius, monografijų „The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians“ (2015) ir „Vertybių transformacijos“ (2015) bendraautoris, naujos Gedimino laiškų laidos „Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans“ (2003) ir pirmosios žinomos Vilniaus vyskupijos vizitacijos šaltinių publikacijos „Acta primae Visitationis diocesis Vilnensis“ (2015) rengėjas. 1994–2001 m. ir 2013–2015 m. mokslo darbų serijos „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ red. kolegijos narys. 1996–2015 m. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbų žurnalo „Lithuanian Historical Studies“ red. kolegijos narys, 2001–2015 m. – jo vyr. redaktorius. 1998–1999 m. buvo Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro Mokslo tarybos narys.
2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės už nuopelnus Vilniaus miestui mokslo srityje apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle.

Tyrimų interesai
Vėlyvųjų viduramžių Vidurio ir Rytų Europos istorija, XV a. Lietuvos bažnyčios istorija.

Moksliniai projektai
2012–2015 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“ vadovas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių dvasinis ir politinis kolonizavimas XV a. antrojoje pusėje: Lucko vyskupijos pavyzdys“, p. 84–137).
 2. BARONAS, Darius; ROWELL, S.C. The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians. Vilnius, 2015. – xi, 627 pp. ISBN 978-609-425-152-8
 3. ROWELL, S.C. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, ser. 4, No. 25). Cambridge, 1994 (1995, 1997, 2000, 2014) – xxi, [17], 375 p. ISBN 0-521-45011-X
  [Osvaldo Aleksos vertimas į lietuvių k.: ROWELL, S.C. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje, 1295–1345. Vilnius, 2001 – 382 p. ISBN 9955-00-071-6
  Vertimas į baltarusių k.: РОЎЭЛ, Стэфан К. Уздым Літвы: паганская імперыя ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, 1295—1345 / пераклад з англійскай мовы Алеся Мікуса. Мінск: Медысонт, 2015. – 423 с. ISBN 978-985-7085-89-7].

Mokslo studijos ir apžvalgos

 1. ЛАУРИНАВИЧЮС, Чесловас; РОУЭЛЛ, Стефен. Многовековое соседство: исторические связы литовского и российского государств XIV–XX вв. Вильнюс, 2009. – 64 с. ISBN 978-9955-847-11-3
 2. ROWELL, S.C. Distant Friends Draw Nigh: The Realms of Great Britain and Lithuania. Vilnius, 2006. – 36 p. ISBN 9986-780-86-1
 3. ROWELL, S.C.; GRIŠKAITĖ, Reda; RUDIS, Gediminas. A History of Lithuania. Vilnius, 2002 – 48 p. ISBN 9955-548-10-X
  [Vertimai į prancūzų (Histoire de la Lituanie. Vilnius, 2004), švedų (Litauens historia. Vilnius, 2004), italų (Storia della Lituania. Vilnius, 2006), vokiečių (Die Geschichte Litauens. Vilnius, 2008) kalbas].

Mokslo straipsniai

 1. ROWELL, S.C. Parapijos dangaus ir žemės globėjų vaidmuo formuojantis bendruomenės identitetui – Polonkos pavyzdys 1437–1529 m. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 275–288.
 2. ROWELL, S.C. Some Comments on the Role of the Gentry from the Sees of Vilnius and Lutsk in the Latinisation of the Ruthenian Lands of the Grand Duchy of Lithuania. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 263–271.
 3. ROWELL, S.C. Church Court Records as Evidence for the Christianisation of Lithuanian Society in the Late-15th and Early-16th Century. In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Klaipėda, 2014, pp. 33–52.
 4. ROWELL, S.C. Whatever Kind of Pagan the Bearer Might be, The Letter is Valid. A Sketch of Catholic-Orthodox Relations in the Late-Mediaeval Grand Duchy of Lithuania. Lithuanian Historical Studies, 2013, vol. 18. Vilnius, 2014, pp. 47–65.
 5. ROWELL, S.C. Christian understanding of the faith through contacts with non-Christians in the late-mediaeval Grand Duchy of Lithuania. Bažnyčios istorijos studijos, 2013, t. 6, p. 9–22.
 6. ROWELL, S.C. LDK ir totorių santykiai katalikų bažnyčios akimis XV a.: prielaidos ir poveikis. In Vidurio Rytų Europa mūšio prie Mėlynųjų Vandenų metu (Colloquia Russica; ser. 2, vol. 2). Red. V. JANKAUSKAS, V. NAGIRNYY. Kraków-Kaunas, 2013, p. 227–233.
 7. ROWELL, S.C. Martin III, Bishop of Medininkai, Archdeacon and Canon of Vilnius: The Lawyer Bishop. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 36–60.
 8. ROWELL, S.C. Peter de Carwynisky and the Foundations of St Peters (Paberžė) and Holy Trinity Chantry (Maišiagala): Ruminations of an Archive Rodent on Parish Formation in Lithuania ca 1495–1533. In Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai. Sud. Z. KIAUPA, J. SARCEVIČIENĖ. Vilnius, 2013, p. 141–152.
 9. ROWELL, S.C.  The Role of Charitable Activity in the Formation of Vilnius Society in the 14th to mid-16th Centuries. Lithuanian Historical Studies, 2012, vol. 17. Vilnius, 2013, pp. 39–69.
 10. ROWELL, S.C. The Grand Duchy of Lithuania and the Beginning of the Union with Poland. The Background of Grunwald. In Tannenberg – Grunwald – Žalgiris 1410. Krieg und Frieden im späten Mittelalter (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 26). Hrsg. von W. PARAVICINI, R. PETRAUSKAS, G. VERCAMER. Wiesbaden, 2012, S. 43-52.
 11. ROWELL, S.C. Kaip šaukė, taip ir atsiliepė: XV a. lietuvių katalikų gyvenimas ir pagonybės liekanų mitas. In Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui. Sud. R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ. Vilnius, 2012, p. 295–320.
 12. ROWELL, S.C. Vernacular Translations of Scripture in England and Lithuania before the 17th Century. Lithuanian Historical Studies, 2011, vol. 16. Vilnius, 2012, pp. 85-94.
 13. ROWELL, S.C. Anekdota ekklesiastika: 1. LDK krikščioniška kasdienybė pagal seniausią išlikusią XV amžiaus LDK katalikų Bažnyčios teismo knygą. Lietuvos istorijos metraštis, 2010/1. Vilnius, 2011, p. 93–115.
 14. ROWELL, S.C. Keletos pamokslininkų ordino veiklos aspektų lotynizuojant Bažnyčią LDK (iki 1501 m.). In Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2011, p. 184–196.
 15. ROWELL, S.C. Was Fifteenth-Century Lithuanian Catholicism as Lukewarm as Reformers and Commentators Would Have Us Believe? Central Europe, 2010, vol. 8, no. 2, pp. 86-106.
 16. ROWELL, S.C. Lietuva, Moldova ir Vengrija XIV–XV a. sandūroje. In Šventoji Jadvyga ir Lietuva = Szent Hedvig és Litvánia. Jadvyga I-oji de Anjou Vengrijos princesė, Lenkijos karalienė ir Lietuvos aukščiausia kunigaikštienė (1374 m. vasario 18 d. – 1399 m. liepos 17 d.): tarptautinė mokslinė konferencija [2010 03 26, Vilnius]. Pranešimai. Sud. M. RUBAŽEVIČIENĖ. Vilnius, 2010, p. 27–35.
 17. ROWELL, S.C. Anekdota emporika: Kaip XV a. Lietuvos pirkliai įveikė Dievo ir valdovų sukurtas kliūtis prekiauti. Lietuvos istorijos metraštis, 2008/2. Vilnius, 2009, p. 85–100.
 18. ROWELL, S.C. Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie Kreivosios pilies vietą. Lietuvos pilys, 4 (2008). Vilnius, 2009, p. 112–127.
 19. ROWELL, S.C. XV a LDK vyskupų atlaidos raštai Vilniaus katedrai bei miestui. Tekstas ir kontekstas. Lietuvos pilys, 3 (2007). Vilnius, 2008, p. 94–104.
 20. ROWELL, S.C. Ne visai primintinos kautynės: ką byloja šaltiniai apie 1399 m. mūšį ties Vorsklos upe? Istorijos šaltinių tyrimai, 2008, t. 1, p. 67–89.
 21. ROWELL, S.C. 1386: the Marriage of Jogaila and Jadwiga Embodies the Union of Lithuania and Poland. Lithuanian Historical Studies, 2006, vol. 11. Vilnius, 2007, pp. 137–144.
 22. ROWELL, S.C. Archival Interface: the Goschowiczes in Gdansk and Vilnius, 1442–83. In Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai: Faktas, kontekstas, interpretacija. Sud. A. DUBONIS, Vilnius, 2007, p. 383–393.
 23. ROWELL, S.C. Ginčai ir jų sprendimas XV amžiaus Lietuvoje: apgautų pirklių bei nusikaltusių kunigų pavyzdžiai. Lietuvos istorijos studijos, 2007, t. 20, p. 9–20.
 24. ROWELL, S.C. The Joyous Entry of Casimir I and IV into Lithuanian and Polish Cities. Lithuanian Historical Studies, 2006, vol. 11. Vilnius, 2007, pp. 89–106.
 25. ROWELL, S.C. Naujieji kryžiaus žygiuotojai: LDK ir Bizantijos santykiai XIV–XV a. sandūroje. Ar Vytautas Didysis buvo Lietuvos kryžiaus žygių prieš turkus bei totorius pradininkas? In Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Sud. R. R. TRIMONIENĖ, R. JURGAITIS. Šiauliai, 2007, p. 181–205.
 26. ROWELL, S.C. Pomirtinis Vladislovo Varniečio gyvenimas: Vidurio Europos karalius Artūras iš Lietuvos. Lietuvos istorijos metraštis 2006/2. Vilnius, 2007, p. 5–30.
 27. ROWELL, S.C. Vilniaus pirklių partnerių tinklas XV a. viduryje: šaltiniotyrinis aspektas. Vilniaus istorijos metraštis, 2007, t. 1, p. 19–27.
 28. ROWELL, S.C. Vokiečių ordino archyvo smulkmenos, arba kas XV a. Prūsuose Vokiečių ordino didžiajam magistrui skolindavo pinigus? In Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. Vilnius, 2007, p. 337–348.
 29. ROWELL, S.C. Where Was Medieval Lithuania? Lithuanian Papers, 2007, vol. 21, pp. 31–35.
 30. ROWELL, S.C. Nolite confidere in principibus: Mikhail Glinsky, Sigismund the Old and Council of Lords. In Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku. Red. M. MARKIEWICZ, R. SKOWRON. Kraków, 2006, s. 77–100.
 31. ROWELL, S.C. Pranciškonų (konventualų) ordino įsitvirtinimas Lietuvoje XV a.: Vilniaus pavyzdys. In Pirmieji pranciškonų žingsniai Lietuvoje XIII–XVII a. Sud. D. BARONAS. Vilnius, 2006, p. 32–53.
 32. ROWELL, S.C. Rumour and Ambiguity in Diplomatic Relations between the Jagiellonians and the Teutonic Order, 1445–1466. In Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku: materjaly z międzynarodowej konferencji naukowej. Red. J. TRUPINDA. Malbork, 2006, s. 249–256.
 33. ROWELL, S.C. Aspects of Settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the Late Fifteenth and Early-Sixteenth Centuries. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 22–34.
 34. ROWELL, S.C. Procesy rozwoju i zaniku kultu świętych na Litwie i w Polsce w drugiej połowie XV wieku. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, 2005, t. 70, z. 4, s. 7-26.
 35. ROWELL, S.C. Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio dvaro: neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei. Lietuvos istorijos metraštis 2004/1. Vilnius, 2005, p. 25–56.
 36. ROWELL, S.C. Answered Prayers? Cults of the Saints in Lithuania and Poland in the Fifteenth Century. In Potentialities of Central Europe. Ed. by A. OTSURU. Tokyo, 2004, pp. 285-320 (japonų k.).
 37. ROWELL, S.C. Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai 1411–1412 m. tekstuose. Lietuvos istorijos metraštis 2003/1. Vilnius, 2004, p. 149–188.
 38. ROWELL, S.C. How Did Długosz Come to Explain the Origins of Prussia? In Istorijos akiračiai: skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui. Vilnius, 2004, p. 91–100.
 39. ROWELL, S.C. National Identities: A Mad Hatter’s Tea Party? In Regions and Identity in Central and Eastern Europe in the Early Modern Period. Kyoto, 2004, pp. 27-36 (japonų k.).
 40. ROWELL, S.C. Fifteenth-Century Poland-Lithuania in the Light of an Anonymous Kraków Notebook. Quaestiones medii aevi novae, 2003, 8, pp. 301-347.
 41. ROWELL, S.C. The Grand Duchy of Lithuania. In The Times Medieval World. Ed. by R. McKITTERICK. London, 2003, pp. 202-207.
 42. ROWELL, S.C. The Jagiellonians and the Stars: Dynasty-sponsored Astrology in the Fifteenth Century. Lithuanian Historical Studies, 2002, vol. 7. Vilnius, 2003, pp. 23–42.
 43. ROWELL, S.C. Krėvos aktas: diplomatijos ir diplomatikos apžvalga. In 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas (Lietuvos užsienio politikos dokumentai). Sudarė J. KIAUPIENĖ. Vilnius, 2002, p. 69–79.
 44. ROWELL, S.C. Dynastic Bluff? The Road to Mielnik, 1385–1501. Lithuanian Historical Studies, 2001, vol. 6. Vilnius, 2002, pp. 1–22.
 45. ROWELL, S.C. Lietuva – krikščionybės pylimas? Vienos XV amžiaus ideologijos pasisavinimas. In Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis. Sud. D. STALIŪNAS. Vilnius, 2002, p. 17–32.
 46. ROWELL, S.C. Social Developments in the Grand Duchy of Lithuania in the Mid- to Late Fifteenth Century as Reflected in Lithuanian Correspondence with the Grand Master in Prussia. In Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Red. J. TRUPINDA. Malbork, 2002, s. 211–223.
 47. ROWELL, S.C. 1446 and All That. In Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vyr. red. I. VALIKONYTĖ. Vilnius, 2001, p. 189–207.
 48. ROWELL, S.C. The Face beneath the Snow: The Baltic Region in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Historical Journal, 2001, vol. 44, no. 2, pp. 541–558.
 49. ROWELL, S.C. Baltic Europe. In The New Cambridge Medieval History. Vol. VI: c1300–c1415. Ed. by M. JONES. Cambridge, 2000, pp. 697–734.
 50. ROWELL, S.C. Custom, Rites and Power in Mediaeval and Early Modern Lithuanian Society. In Kultūrų sankirtos: skiriama dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui. Vilnius, 2000, p. 46–65.
 51. ROWELL, S.C. Casimir Jagiellończyk and the Polish Gamble, 1445–7. Lithuanian Historical Studies, 1999, vol. 4, pp. 20–38.
 52. ROWELL, S.C. The Lithuano-Prussian Forest Frontier, c. 1422–1600. In Frontiers in Question. Eurasian Borderlands, 700–1700. Ed. by D. POWER, N. STANDEN. Houndmills, Basingstoke, 1999, pp. 182–208.
 53. ROWELL, S.C. Winning the Living by Remembering the Dead? Franciscan Tactics and Social Change in Fifteenth-Century Vilnius. In Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Sud. A. BUMBLAUSKAS, R. PETRAUSKAS. Vilnius, 1999, p. 87–121.
 54. ROWELL, S.C. Amžinos pretenzijos arba kaip turime skaityti elitinę literatūrą? In Seminarai: straipsnių rinkinys. Red. A. JOKUBAUSKAS, A. KULAKAUSKAS. Vilnius, 1998, p. 7–29.
 55. ROWELL, S.C. Fostering Self-confidence within and between Etnic Communities: Lithuanian Experiences. In Tarptautinė konferencija „Kultūrinis pliuralizmas ir taikos kultūra“ [Vilnius, 1997 m. gruodžio mėn.]. Vilnius, 1998, p. 66–74.
 56. ROWELL, S.C. Rusena karas Žemaičiuose: keletas pastabų apie 1442 m. privilegijos genezę. Žemaičių praeitis, 1998, t. 8, p. 5–28.
 57. ROWELL, S.C. Lietuva, tėvyne mūsų? Tam tikrų XVI a. LDK raštijų pavyzdžiai. In Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 6). Pareng. R. REPŠIENĖ. Vilnius, 1998, p. 123–137.
 58. ROWELL, S.C. Bears and Traitors, or: Political Tensions in the Grand Duchy, ca. 1440–1481. Lithuanian Historical Studies, 1997, vol. 2, pp. 28–55.
 59. ROWELL, S.C. Išdavystė ar paprasti nesutarimai? Kazimieras Jogailaitis ir Lietuvos diduomenė 1440–1481 metais. In Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997, p. 45–74.
 60. ROWELL, S.C. Swords for Sale? Aspects of Gediminas Diplomacy (1323–1341). Lituanistica, 1997, nr. 2, p. 3–19.
 61. ROWELL, S.C. Forging a Union? Some Reflection on the Early Jagiellonian Monarchy. Lithuanian Historical Studies, 1996, vol. 1, pp. 6–21.
 62. ROWELL, S.C. Gedimino laiškai miestams: diplomatikos aspektas. In Metraščiai ir kunigaikščių laiškai (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 4). Ats. red. M. VAICEKAUSKAS. Vilnius, 1996, p. 134–146.
 63. ROWELL, S.C. Unexpected Contacts: Lithuanians at Western Courts, c. 1316–c. 1400. The English Historical Review, 1996, vol. 111, no. 442, pp. 557–577.
 64. ROWELL, S.C. Gediminaičių dinastinė politika Žemaitijoje 1350–1430 m. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 125–136.
 65. ROWELL, S.C. Pious Princesses or the Daughters of Belial: Pagan Lithuanian Dynastic Diplomacy 1279-1423. Medieval Prosopography, 1994, vol. 15 (1), pp. 1-77.
 66. ROWELL, S.C. Of Men and Monsters: Sources for the History of Lithuania in the Time of Gediminas (ca. 1315–1342). Journal of Baltic Studies, 1993, vol. 24, no. 1, pp. 73-112.
 67. ROWELL, S.C. The Letters of Gediminas: Gemachte Lüge? Notes on a Controversy. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1993, nr. 41 (3), S. 321-360.
 68. ROWELL, S.C.; MAŽEIKA, Rasa. Zelatores maximi: Pope John XXII, Archbishop Frederick of Riga and the Baltic Mission 1305-1340. Archivum Historiae Pontificiae, 1993, t. 31, pp. 33-68.
 69. ROWELL, S.C. A Pagan’s Word: Lithuanian Diplomatic Procedure 1200–1385. Journal of Medieval History, 1992, vol. 18, no. 2, pp. 145–160.
 70. ROWELL, S.C. Between Lithuania and Rus’. Dovmont-Timofey of Pskov, His Life and Cult. Oxford Slavonic Papers, new series, vol. 25, 1992, pp. 1-33.
 71. ROWELL, S.C. Pagans, Peace and the Pope 1322–1324: Lithuania in the Centre of European Diplomacy. Archivum Historiae Pontificiae, 1990, t. 28, pp. 63-98.
 72. ROWELL, S.C. Lithuania and the West 1337–41 – A Question of Sources. Journal of Baltic Studies, 1989, vol. 20, no. 4, pp. 303-326.

Šaltinių publikacijos

 1. Acta primae Visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae: Vilniaus Kapitulos archyvo Liber IIb atkūrimas (Historiae Lituaniae fontes minores, VIII). Sud., tekstus ir rankraščius parengė, moksl. įvadą ir paaiškinimus parašė S.C. ROWELL. Vilnius, 2015. – CII, 330 p. ISBN 978-609-8183-09-2
 2. ROWELL, S.C. The Thousandth Anniversary of the First Surviving Written Record of the Toponym Lithuania, 1009–2009. Lithuanian Historical Studies, 2009, vol. 14. Vilnius, 2010, pp. 105–107.
 3. ROWELL, S.C. Smulkios žinios iš penkiolikto amžiaus Klaipėdos (apie 1400–1525 m.). In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 47–69.
 4. Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans / Gedimino laiškai. Tekstus, vertimus bei komentarus parengė S.C. ROWELL. Vilnius, 2003. – 420, [1] p., [8] iliustr. lap. ISBN 5-415-01700-3
 5. IVINSKIS, Zenonas. Lietuvos istorijos šaltiniai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. III). Ats. red. S.C. ROWELL. Klaipėda, 1995. – 116 p. ISBN 9986-505-09-7

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...