Slah Gvidas

Dr. Gvidas SLAH,
buvęs BRIAI mokslo darbuotojas


Biografija
1995–2007 m. mokėsi Joniškio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 2007–2009 m. studijavo istoriją Šiaulių universitete, po to istoriją su archeologijos specializacija Klaipėdos universitete, kur 2011 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Katros 1-osios gyvenvietės 13-ojo ploto titnaginių dirbinių trasiologija ir tipologija“. 2011–2013 m. Klaipėdos universitete studijavo Kraštovaizdžio archeologijos programą, kurią baigė magistro baigiamuoju darbu „Kaulo ir odos apdirbimo įrankiai akmens amžiaus Katros I gyvenvietėje. Eksperimentiniai trasologiniai tyrimai“. 2013–2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantas. 2018 m. kovo 16 d. apgynė daktaro disertaciją „Ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos pagal rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius-trasologinius tyrimus nustatymas“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas).
2009–2015 m. dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriuje. Nuo 2011 m. savanoriškai talkininkavo KU BRIAI Archeologinės medžiagos tyrimų laboratorijoje (2015 m. ji pervadinta Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorija). 2015–2018 m. KU Istorijos katedros (nuo 2016 m. Istorijos ir archeologijos katedros) asistentas. 2018 m. KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2019 m. mokslo darbuotojas.

Tyrimų interesai
Akmens amžius; trasologija; eksperimentinė archeologija bei rekonstrukcija; gamybos technologijos iki XV a.

Mokslinė veikla
Nuo 2007 m. dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose Kalnelio piliakalnio papėdės gyvenvietėje, Žvelgaičių piliakalnyje (abu Joniškio raj.), Taurapilio piliakalnyje (Utenos raj.), Andulių kapinyne (Kretingos raj.), Apuolės piliakalnyje ir gyvenvietėje (Skuodo raj.), įvairiuose objektuose Žagarėje (Joniškio raj.), Šiauliuose, Joniškyje, Kurtuvėnuose (Šiaulių raj.), Mankiškėse, Šeduvoje (abu Radviliškio raj.), Būtingėje. Nuo 2014 m. savarankiškai vadovauja archeologiniams tyrimams Palangos m. Nemirsetos gyvenvietėje, Biržų raj. Parupės k., Kelmės raj. Tytuvėnų mezolito gyvenvietėje.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

 1. IRŠĖNAS, Marius; RIMKUS, Tomas; BUTRIMAS, Adomas; SLAH, Gvidas. The Elks of Šventoji: Taking another Closer Look. Archaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 125–139.
 2. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas. Liungbių tipo dirbiniai Lietuvoje. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4–23.
 3. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 4. RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. Experimental and Use-wear Examinations of Flint Knives: Reconstructing the Butchering Techniques of Prehistoric Lithuania. Archaeologia Lituana, 2016, vol. 17, pp. 77–88.
 5. SLAH, Gvidas. Flint Artefact Manufacture Techniques at the Palaeolithic and Mesolithic Settlements at Aukštumala in Lithuania, and Traceological Studies of them. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 190–199.
 6. SLAH, Gvidas. Rectangular Bladelets Discovered at the Katra I Settlement in the Varėna District of Lithuania: Functional Analysis. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 162–173.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. BUTRIMAS, Adomas; IRŠĖNAS, Mindaugas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. From Rzucewo to Šventoji: heritage of Bay Coast (Rzucewo) culture. In Gmina Puck. Rytm życia, nowe perspektywy… Ed. J. P. DETTLAFF. Puck, 2016, pp. 103–115.
 2. SLAH, Gvidas. Nemunėlio Radviliškio paleolitinės radimvietės žvalgomieji tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 71–72.
 3. SLAH, Gvidas. Tytuvėnėlių akmens amžiaus gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 72–74.

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. SLAH, Gvidas. Mesolithic flint axes in Lithuania: function and technology. In 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. Ed. by L. CAMPBELL. Glasgow, 2015, pp. 579–580.
 2. SLAH, Gvidas. Typology Proved by Traseological and Experimental Archaeology Tests: ‘‘Unretouched Scrapers’’. In 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Postal Presentations. Ed. by Ö. YILMAZ. İstanbul, 2014, p. 272.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...