Jarockis Romas

Romas JarockisDr. Romas JAROCKIS,
buvęs BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1963 m. balandžio 30 d. Naujojoje Akmenėje
Mirė 2020 m. lapkričio 24 d.

 


Biografija
1970–1981 m. mokėsi Naujosios Akmenės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur įgijo archeologo-muziejininko specialybę. 1997–2001 m. studijavo Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūroje. Kartu (1998–2001 m.) studijavo Lundo universiteto Archeologijos institute. 2002 m. birželio 26 d. Lietuvos istorijos institute apgynė daktaro disertaciją „Urbanizacijos raida Žiemgaloje XI–XVI a. Centras, periferija ir valdžia“. 1994–1995 m. stažavosi Stokholmo universiteto Archeologijos institute, 2011 m. Vokietijos archeologijos institute Frankfurte prie Maino.
1990–1997 dirbo Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrius laborantu, 2002–2004 m. – jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 2003 m. dirbo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoju (nuo 2004 m. pirmaeilėse pareigose), 2007–2013 m. vyresniuoju mokslo darbuotoju. KU HMF Istorijos katedros lektorius, 2012–2013 m. – docentas. 2013–2016 m. dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje viceministro pareigose.
Lietuvos archeologijos draugijos narys. 2012–2013 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, nuo 2012 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Mokslinės archaeologijos komisijos narys.

Tyrimų interesai
Gyvenviečių archeologija, urbanizacijos procesų teorija, apgyvendinimo raida vėlyvajame geležies amžiuje ir viduramžiais.

Moksliniai projektai
1998–2000 m. tarptautinio Šiaurės ministrų tarybos ir Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projekto „Modelling of Sensitive and Chartacteristic Territories of Baltic Sea Coastline. Economic Activity and Ecosystem in Post-Glacial Period in NW Lithuania” dalyvis. 1998–2001 m. tarptautinio Bank of Sweden Tercentenary Foundation projekto “Culture Clash or Compromise. The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD” dalyvis. 2004–2007 m. programos CULTURE 2000 projekto „European Landscapes: Past, Present and Future” dalyvis. 2005–2007 m. tarptautinio INTERREG IIIB programos projekto „LAGOMAR Natural and Cultural Heritage in the Southern Baltic Sea Region – Challenges and Perspectives for Regional Development“ dalyvis. 2008–2011 m. tarptautinio Pietų Baltijos programos projekto „SEASIDE Developing Excellent Cultural Destinations in the Southern Baltic Area“ dalyvis. 2012–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto projekto „Lietuvos archeologija, II–IV tomai (ARCHEO)“ vykdytojas BRIAI vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ŽULKUS, Vladas; JAROCKIS, Romas. Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 4). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 360 p. ISBN 978-9955-18-774-5

Mokslo studijos

 1. BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BUŽA, Zane; CIGLIS, Jānis; GRICIUVIENĖ, Eglė; JAROCKIS, Romas; RADIŅŠ, Arnis; VASILIAUSKAS, Ernestas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; VIRSE, Ingrīda Līga; ŽEIERE, Irita. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai senovėje. Rīga, 2003. – 109 p. ISBN 9984-747-01-8

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Past from the Air: Aerial Archaeology and Landscape Studies in Northern Europe: Papers of the International Seminar held at Klaipėda University, 16-20 November 2005. Ed. by R. JAROCKIS, R. KRAUJALIS, Ch. MUSSON. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 121 p. ISBN 978-9955-34-084-3

Mokslo straipsniai

 1. MESSAL, Sebastian; ZABIELA, Gintautas; BLIUJIENĖ, Audronė; JAROCKIS, Romas. Non-destructive Methods in Field Archaeology in Lithuania: The First Results of a German-Lithuanian Project. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, Vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 90–109.
 2. JAROCKIS, Romas. Structure, Chronology and Interregional Relations: An Analysis of the Archaeological Material from Opstainis, Vilkyškiai Iron Age Hill-Fort and Settlement. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), I (Archaeologia Baltica, Vol. 17). Klaipėda, 2012, pp. 136–151.
 3. STANČIKAITĖ, Miglė; ŠINKŪNAS, Petras; RISBERG, Jan; ŠEIRIENĖ, Vaida; BLAŽAUSKAS, Nerijus; JAROCKIS, Romas; KARLSSON, Sven; MILLER, Urve. Human activity and the environment during the Late Iron Age and Middle Ages at the Impiltis archaeological site, NW Lithuania. Quaternary International, 2009, 203 (1-2), pp. 74–90.
 4. JAROCKIS, Romas. Aerolagomar – Aerial View over the Curonian Lagoon. In Die Lagomar Haffe. Einzigartige maritime Kulturlandschaften im wissenschaftlichen Diskurs und interdisziplinären Vergleich / The Lagomar Lagoons. Unique Maritime Cultural Landscapes in a Scientific Focus and in an Interdisciplinary Comparison (Lagomar – key to history – key to the future, 1). Hrsg. von / Ed. by H. MEYER, M.-J. SPRINGMANN, H. WERNICKE. Friedland/Meckl., 2009, S. 69–73.
 5. JAROCKIS, Romas. Graves, Plains and Settlement Development. Semigallia 600–1600 AD. In The Reception of Medieval Europe in the Baltic Sea Region (Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby) (Acta Visbyensia, XII). Ed. by J. STAECKER: Visby, 2009, pp. 243–262.
 6. JAROCKIS, Romas. Eketė Iron Age and Early Medieval Hill-Fort Settlement Complex. Aerial Archaeology and Remote Sensing. In Archaeologia Baltica, Vol. 9. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2008, pp. 8–14.
 7. JAROCKIS, Romas. Lithuania: a Glance at Hill-fort Archaeology from the Air. In Past from the Air: Aerial Archaeology and Landscape Studies in Northern Europe. Papers of the International Seminar Held at Klaipėda University 16-20 November 2005. Ed. by R. JAROCKIS, R. KRAUJALIS, Ch. MUSSON. Vilnius, 2007, pp. 109–121.
 8. JAROCKIS, Romas. The Man on the Hill. The Feudalization of a Semigalian Hillfort. In The Significant Detail. Europeanization at the Base of Society: the Case of the Baltic Rim 1100-1400 AD (CCC papers, 9). Ed. by N. BLOMKVIST, Th. LINDSTRÖM. Visby, 2007, pp. 261–273.
 9. JAROCKIS, Romas. Aerial photografy and cultural heritage protection: method, possibilities and results. In Contemporary problems in cultural heritage: Baltic course/ June 1-10, 2005. Visby, 2006, pp. 58–63.
 10. JAROCKIS, Romas. Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo įtaka galimam „Naftotiekio Mažeikiai–Kaliningradas“ projektui (archeologija). In Kultūrinio bendradarbiavimo su Kaliningrado sutartimi galimybių studija. Klaipėda, 2006, p. 71–90.
 11. JAROCKIS, Romas. Christian Coins in Pagan Graves? Artefacts, Texts and Research Traditions. In Interarchaeologia, 2005, 1: Culture and Material Culture: Papers from the First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) Held at the University of Tartu, Estonia, October 17-19, 2003. Ed. by V. LANG. Tallinn, 2005, pp. 97–105.
 12. JAROCKIS, Romas. Fotografia lotnicza, archeologia i dziedzictwo kulturowe na Litwie. In Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii. Red. J. NOWAKOWSKI, A. PRINKE, W. RĄCZKOWSKI. Poznań, 2005, s. 489–493.
 13. JAROCKIS, Romas; ŠINKŪNAS, Petras; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; BLAŽAUSKAS, Nerijus. Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultatai. In Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Klaipėda, 2005, p. 95–124.
 14. JAROCKIS, Romas. Between Ethnic-Historical Interpretation and Nationalism: a Long Lasting Research Tradition in Eastern Baltic. In Der Ostseeraum und Kontinentaleuropa 1100-1600. Einflußnahme – Rezeption – Wandel (Culture Clash or Compromise, VIII). Hrsg. von D. KATTINGER, J. E. OLESEN, H. WERNICKE. Schwerin 2004, S. 73–76.
 15. JAROCKIS, Romas. Coins from 14th-17th Century Burials in Lithuania. Pagan Relict or Reflection of Christianization and Monetization. In The European Frontier: Clashes and Compromises in the Middle Ages: International Symposium of the Culture Clash or Compromise (CCC) Project and the Department of Archaeology, Lund University, held in Lund October 13-15 2000 (Lund Studies in Medieval Archaeology, 33; Culture Clash or Compromise, VII). Ed. by J. STAECKER. Lund 2004, pp. 233–239.
 16. JAROCKIS, Romas. Dar kartą apie žiemgalių migraciją geležies amžiuje. In Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas/ Senas Zemgales vesturiskais un etniskas kultūras mantojums. Vilnius, 2004, p. 37–41.
 17. JAROCKIS, Romas. Settlement development in the river Lielupe basin c. 500-1200 AD. In Pētījumi zemgaļu senatnē (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 10). Rīga, 2004, pp. 59–65.
 18. JAROCKIS, Romas. Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII–XVI a. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius 2003, p. 9–16.
 19. JAROCKIS, Romas. Bubių piliakalnis-Dubysos pilis: planai ir perspektyvos. In Archeologijos paminklas: nuo atradimo iki rekonstrukcijos. Šiauliai, 2002, p. 86–91.
 20. JAROCKIS, Romas. Geographical Situation, Chronological Development and Early economy. A Comparison Analysis of Two Hill Fort-Settlement Complexes in Semigallia 900-1400 AD. In Lübeck Style? Novgorod Style?: Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100-1400 AD: Transactions of the Central Level Symposium of the Culture Clash or Compromise (CCC) Project Held in Talsi, September 18-21 1998 (CCC papers, 5). Ed by M. AUNS. Riga 2001, pp. 77–88.
 21. JAROCKIS, Romas. Christianization and Monetization. Coins from 14th-17th century Burials in Lithuania. In En Medeltidarkeologisk resa tillägnads Hans Adersson (Lund Studies in Medieval Archaeology, 29). Ed. by A. ANDRÈN, L. ERSGÅRD, J. WIENBERG. Stockholm 2001, pp. 263–266.
 22. JAROCKIS, Romas. Some Aspects of Urban Development of Two Manor-Boroughs in Žagarė in the 13th-16th Century. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius 2001, p. 355–366.
 23. JAROCKIS, Romas. Stones, Bricks and Nails. An Introduction to the New Building Techniques South West of the Daugava. In Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100-1400 AD (CCC papers, 1). Ed. by N. BLOMKVIST, S.-O. LINDQUIST. Visby-Kalmar, 2000, pp. 153–164.
 24. JAROCKIS, Romas. Lithuanian Archaeology in the Past and Present. Archaeologia Baltica, Vol. 3. Vilnius, 1998, pp. 37–41.
 25. JAROCKIS, Romas. Semigallia 1100-1400. A Review of Archaeological and Historical Sources. In Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD (Acta Visbyensia, XI). Ed. by N. BLOMKVIST. Visby 1998, pp. 45–53.
 26. JAROCKIS, Romas. XIII–XIV a. Kernavės kaulinių-raginių dirbinių klasifikacija. Lituanistica, 1996, Nr. 4 (28), p. 11–24.
 27. JAROCKIS, Romas. Archeologija ir aerofotografija. Baltų archeologija, 1995, t. 3 (6), p. 25.
 28. JAROCKIS, Romas; ŠINKŪNAS, Petras Agricultural Development and Early Urbanisation in the Light of Environmental Changes in Curonia 600-1200 A.D. Presentation of a Research Project. Fornvännen. Journal of Swedish Antiquarian Research, 1995, Vol. 90, pp. 249–251.
 29. JAROCKIS, Romas. Birka – Vikingų miestas. Baltų archeologija, 1994, t. 1, p. 13.
 30. JAROCKIS, Romas. Bubių piliakalnis – Dubysos pilis. Baltų archeologija, 1994, t. 2, p. 14–16.
 31. JAROCKIS, Romas. Kaulinių-raginių dirbinių gamyba Kernavėje XIII–XIV a. Lietuvos archeologija, t. 9. Vilnius, 1992, p. 168–182.

Svarbesni enciklopediniai ir kiti informaciniai straipsniai

 1. JAROCKIS, Romas. Aerial Archaeology in Lithuania. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 411–415.

 

Aktualu »

Ginama Ato Žvirblio daktaro disertacija

2022 m. birželio 15 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Aula Magna Konferencijų salėje (Herkaus Manto 90–2, Klaipėda) vyks gynimo tarybos Ato Žvirblio daktaro...

 

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...