Shiroukhov Roman

Dr. Roman SHIROUKHOV (Роман ШИРОУХОВ; Roman ŠIROUCHOV),
Buvęs BRIAI mokslo darbuotojas


Biografija
Baigęs Baltijsko (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) 4-ąją vidurinę mokyklą, 2001–2006 m. studijavo istoriją Rusijos valstybiniame Imanuelio Kanto universitete. 2007 m. priimtas į jungtinę Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūrą. 2012 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Prūsų ir kuršių kontaktai XI–XIII amžiaus pradžioje archeologijos duomenimis“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).
2003–2004 m. dirbo Kaliningrado istorijos ir meno muziejaus Sembos-Notangos archeologinėje ekspedicijoje. 2006–2011 m. buvo Rusijos mokslų akademijos Sembos archeologinės ekspedicijos laborantas, vėliau vyresnysis laborantas. 2008–2014 m. dirbo Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejaus Archeologijos sektoriuje: šio sektoriaus mokslinis bendradarbis, vėliau vyresnysis mokslo bendradarbis. 2013 m. dirbo mokslo darbuotoju KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, 2014 m. – lektoriumi Istorijos katedroje. 2013–2015 m. stažuotojas Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedroje (podoktorantūros studijos).
Kelių mokslo straipsnių rusų, anglų, lietuvių kalbomis autorius. Nuo 2004 m. skaito pranešimus mokslinėse konferencijose ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje.
Lietuvos archeologijos draugijos narys.

Tyrimų interesai
Vakarų baltų vėlyvojo geležies amžiaus archeologijos ir istorijos klausimai; X–XIII a. baltų ir Vakarų bei Rytų Europos kontaktų problemos; vakarų baltai Vokiečių ordino valstybės formavimosi procese; baltų etnogenezė, etnografija ir folkloras.

Moksliniai projektai
2013–2015 m. Vilniaus universitete vykdė podoktorantūros stažuotės projektą „Vakarų baltų socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida X–XIII amžiais“.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

 1. SHIROUKHOV, Roman. Contacts between Prussians and Curonians in the 11th–early 13th centuries, according to the archaeological data. In Materiały do archeologii Warmii i Mazur. T. 1. Red. Sławomir WADYL, Maciej KARCZEWSKI, Mirosław HOFFMANN. Warszawa-Białystok, 2015, pp. 255–273.
 2. ŠIROUCHOV, Roman. Kuršių nerijos ankstyvųjų viduramžių archeologiniai paminklai. Kuršių ir prūsų kontaktų zonos klausimas. Res Humanitariae, 2014, nr. 15, p. 115–143.
 3. ШИРОУХОВ, Роман. Импорты древнерусских типов на территории пруссов в X/XI–XIV вв. In Русь в IX–XII веках: общество, государство, культура. Отв ред. Николай МАКАРОВ, Андрей ЛЕОНТЬЕВ, сост. Ирина ЗАЙЦЕВА. Москва-Вологда, 2014, с. 386–412.
 4. SHIROUKHOV, Roman. Prussian Graves in the Sambian Peninsula, with Imports, Weapons and Horse Harnesses, from the Tenth to the 13th Century: The Question of the Warrior Elite. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), II (Archaeologia Baltica, Vol. 18). Klaipėda, 2012, pp. 224–255.
 5. ŠIROUCHOVAS, Romanas. Nauji prūsų X–XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų kultūros kontekste. Lituanistica, 2011, t. 57, nr. 3 (85), p. 276–304.
 6. ШИРОУХОВ, Роман. Контакты пруссов и куршей X–XIII вв. по археологическим источникам. Lietuvos archeologija, t. 37. Vilnius, 2011, p. 167–206.
 7. ШИРОУХОВ, Роман. К вопросу об отношениях пруссов и куршей X–XIII вв. Введение в проблематику. In Культурное наследие Восточной Пруссии. Ч. 2. Сост. Г. БЛАЖЕНЕ, Н. ЛИХИНА. Калининград, 2011, с. 133–145.
 8. ШИРОУХОВ, Роман. Балтийские представления о душе / духе и погребальная практика пруссов. In Археологические исследования в Калининградской области. Отв. ред. В. МАСЛОВ. Калининград, 2006, c. 77–93.

Konferencijų tezės

 1. SHIROUKHOV, Roman. Orientation of Prussian Horse Burials of the 10th-13th Centuries. The Realm of the Dead – between Space and Eternity. In Complexity and Regional Aspects of Natural Holy Places. Abstracts of the International Conference, Saint-Petersburg, Russia, 14–16 May, 2013. Saint-Petersburg, 2013, pp. 19–22.
 2. SHIROUHOV, Roman. Prussian “Alkgebirge“ (Alkai): Sacred Hills in Historical-Archaeological Context. In Natural Holy Places or Holy Places in Nature Identification, Discovering and Classification: Abstracts of the International conference in Turaida, Latvia on 7th – 9th May 2009. Riga-Turaida, 2009, pp. 14-16.
 3. SHIROUHOV, Roman; SKVORTSOV, Konstantin. Interpretation of Images on the Prussian Saddles from the Alejka (Kaliningrad region), dated by the 11–12 cc. In Baltic Worldview: From Mythology to Folklore: International Conference, July 8-10, 2009, Vilnius. Abstracts. Vilnius, 2009, pp. 26–28.
 4. ШИРОУХОВ, Роман. Куршское влияние и его реликты на Самбии (к 150-летию со дня рождения Э. А Вольтера): тезисы. In Международная научная конференция «Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина», Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2006 года. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2006, с. 32–34.

Recenzijos ir knygų apžvalgos

 1. ШИРОУХОВ, Роман; СКВОРЦОВ, Константин. Новая публикация материалов могильника Кауп-Вискяутен [Обзор кн.: КУЛАКОВ, Владимир. Неманский янтарный путь в эпоху викингов. Калининград, 2012]. Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 2013, t. VIII, с. 243–264.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...