BDAR
Privatumo politika

Zabiela Gintautas

Doc. dr. Gintautas ZABIELA,
pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: gintautas.zabiela@ku.lt

 Google Scholar

 

Biografija

1980 m. baigęs Leliūnų (Utenos raj.) vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigė 1985 m., įgydamas istoriko specialybę (archeologijos specializacija). 1993 m. gruodžio 8 d. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos medinės pilys XI–XV a. pradžioje (archeologijos duomenimis)“. 1992 m. stažavosi Stokholme, 1999–2000 m. – Bambergo universitete (Vokietija).

1985–1988 m. dirbo Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Archeologijos skyriaus vyresniuoju metodininku. 1988–2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis (1989–1993 m.), mokslinis bendradarbis (1993–1994 m.), vyresnysis mokslinis bendradarbis (1994–2005 m.). 1994–1999 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vedėjas, 1997–1999 m. Instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams. Nuo 2006 m. dirba Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vyresniuoju, nuo 2021 m. vyriausiuoju mokslo darbuotoju ir dėsto istorijos krypties studentams. 2010 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.

Nuo 1985 m. vadovavo daugelio Lietuvos piliakalnių ir geležies amžiaus gyvenviečių archeologiniams tyrimams, tiriamiesiems kasinėjimams Anykščių, Molėtų, Utenos, Klaipėdos senamiesčiuose, nuo 2007 m. Klaipėdos piliavietėje ir kt. objektuose. Monografijos „Lietuvos medinės pilys“ (1995) autorius, sintezių „Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)“ (1999) ir „Lietuvos istorija, t. 2“ (2007) bendraautorius. Lietuvos istorijos instituto tęstinio leidinio „Lietuvos archeologija“ red. kolegijos narys (nuo 1995 m.) ir atskirų tomų atsakingasis redaktorius (1995–2000 m.), informacinio rinkinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ vyr. redaktorius ir sudarytojas (nuo 1996 m.), mokslo darbų leidinio „Kultūros paminklai“ red. kolegijos narys (nuo 2010 m.), kitų leidinių sudarytojas, daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių ir kelių šimtų informacinių straipsnių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis autorius ir bendraautorius.

Jis yra Mokslinės archeologinės komisijos prie Kultūros paveldo departamento narys, 1997–1998, 2001–2002, 2005–2012 ir nuo 2013 m. šios komisijos pirmininkas; pirmosios (2005–2011 m.), vėliau ketvirtosios (nuo 2012 m.) Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybų prie Kultūros paveldo departamento narys, pastarosios tarybos pirmininkas (nuo 2015 m.), Lietuvos archeologijos draugijos tarybos narys, 2013–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys. Anykščių ir Kretingos rajonų nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybų narys. Nuo 2014 m. Pašto mokos ženklų leidybos komisijos prie LR Susisiekimo ministerijos narys. Nuo 2016 m. Palangos kurorto muziejaus tarybos narys.

2002–2003 m. buvo Lietuvos istorijos instituto Tarybos pirmininkas. 2010–2015 m. KU ir Lietuvos istorijos instituto, nuo 2017 m. – KU ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komitetų narys. 2015–2020 m. KU BRIAI Tarybos pirmininkas.

Tyrimų interesai

Lietuvos viduramžių archeologija (XIII–XV a.); Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai; Lietuvos archeologijos istorija; archeologijos tyrimų metodai.

Moksliniai projektai

2012–2014 m. Vilniaus universiteto kartu su partneriais – Lietuvos istorijos institutu ir Klaipėdos universitetu – atlikto mokslinių tyrimų projekto „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje“ vienas vykdytojų.

2012–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose“ vienas vykdytojų.

2018–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto projekto „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“ vadovas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ZABIELA, Gintautas. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: Diemedis, 1995. – 336 p. ISBN 978-9986-23-018-7.

Sintezės

 1. BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BARONAS, Darius; KAZAKEVIČIUS, Vytautas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona;  ZABIELA, Gintautas. Lietuvos istorija, t. II: Geležies amžius. Ats. red. Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2007. – 518 p. ISBN 978-9955-23-061-8 (G. Zabiela: p. 13–24; 413–469).
 2. KULIKAUSKAS, Pranas; ZABIELA, Gintautas. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius: Diemedis, 1999. – 328 p. ISBN 978-9986-23-066-7.

Mokslo studijos

 1. VITKŪNAS, Manvydas; ZABIELA, Gintautas. Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2017. – 88 p. ISBN 978-609-95900-1-1.

Parengti atlasai ir katalogai

 1. JUODAGALVIS, Vygandas; MERKEVIČIUS, Algimantas; NEMICKIENĖ, Rėda; MURADIAN, Lijana; ŠATAVIČIUS, Egidijus; ZABIELA, Gintautas. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje: [katalogas]. Sud. ir moksl. red. Algimantas MERKEVIČIUS. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 1292 p. ISBN 978-6094-59-4571.
 2. VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Atgimę piliakalniai. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018. – 219 p. ISBN 978-609-95900-5-9.
 3. BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos rajono piliakalniai. Vilnius, 2009. – 80 p. ISBN 978-9955-611-43-1.
 4. BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Šilalės krašto piliakalnių atlasas (Šilalės kraštas, t. 8). Vilnius, 2006. – 104 p. ISBN 978-9955-9897-0-X.
 5. Lietuvos piliakalniai. T. 1: Akmenės-Kupiškio rajonai: atlasas. Sud. Zenonas BAUBONIS, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2005. – 493 p. ISBN 978-9986–738–61–X.
 6. Lietuvos piliakalniai. T. 2: Lazdijų-Šilalės rajonai: atlasas. Sud. Zenonas BAUBONIS, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2005. – 516 p. ISBN 978-9986–738–65–2.
 7. Lietuvos piliakalniai. T. 3: Šilutės-Zarasų rajonai: atlasas. Sud. Zenonas BAUBONIS, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2005. – 500 p. ISBN 978-9986–738–70–9.

Sudaryti leidiniai

 1. Apuolė. Kasinėjimai ir radiniai 1928–1932. Red. Jan Peder LAMM, Sigrid FRIZLEN, Romas JAROCKIS, Gintautas ZABIELA; lietuviško leidimo mokslinis redaktorius Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 228 p. ISBN 978-609-481-122-7.
 2. Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. II). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2020. – 239 p. ISBN 978-609-404-310-9; ISSN 2669–2686.
 3. Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 172 p. ISBN 978-609-404-295-9.
 4. Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Mokslo darbų rinkinys: studijos, straipsniai, šaltinio publikacija, bibliografija. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 304 p. ISBN 978-609-404-291-1.
 5. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 2016. – 515 pp. ISBN 978-9955-9913-9-7.
 6. Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraščių pynės. Parengė Raimonda Daiva KULIKAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, Gintautas ZABIELA. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016]. – 175 p. ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-89-4.
 7. Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje. Sud. Ernestas VASILIAUSKAS, Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 127 p.: iliustr., portr., žml. + [33] sulankst. žml. dėkle. ISBN 978-9955-18-764-6.
 8. Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012. – 432 p. ISBN 978-9955-9913-7-3.
 9. Prie baltų kultūros ištakų: skiriama Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. Sud. Audronė BLIUJIENĖ, Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2009. – 44 p.
 10. KULIKAUSKAS, Pranas. Kelias į archeologiją: atsiminimai. Sud. Raimonda Daiva JANKAUSKIENĖ, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2003. – 248 p. ISBN 5-415-01683-X.

Mokslo straipsniai (nuo 1990 metų)

 1. ZABIELA, Gintautas. Ignas Jablonskis – piliakalnių tyrinėtojas. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 77–82.
 2. ZABIELA, Gintautas. Dvarų pradžia archeologijos duomenimis. In Dvarų archeologiniai ir kultūriniai tyrinėjimai Lietuvoje: konferencijos medžiaga; 2021 m. rugsėjo 11–12 d., Burbiškis. [Sud. J. PRANIENĖ] Burbiškis, 2020, p. 6–13
 3. ZABIELA, Gintautas. Kelių archeologija. Kultūros paminklai, 2020, t. 24, p. 135–139. URL https://www.lituanistika.lt/content/92489.
 4. ZABIELA, Gintautas. Pirmoji Georgenburgo pilis. Lietuvos pilys, 2020, t. 7, p. 18–27.
 5. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Начало археологии государственного периода в Литве. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2020, vol. XXIII, с. 304–316.
 6. ZABIELA, Gintautas. Metalo detektoriai Lietuvos archeologijoje: po 20 metų. Lietuvos archeologija, 2019, t. 45, p. 238–304. URL https://www.lituanistika.lt/content/83764.
 7. ZABIELA, Gintautas. Mūšių laukų apsaugos pradžia Lietuvoje: Pabaisko atvejis. Kultūros paminklai, 2019, nr. 23, p. 53–59. URL https://www.lituanistika.lt/content/92398.
 8. ВИТКУНАС, Манвидас; ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Военная археология в Литве: новейшие исследования. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2019, vol. XXII, с. 316–333.
 9. MESSAL, Sebastian; POSSELT, Martin; ZABIELA, Gintautas. Jakai-Sudmantai: skandinaviškas įtvirtinimas rytiniame Baltijos regiono krante? = Jakai-Sudmantai: A Scandinavian Fortification on the Eastern Baltic Coast? In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 234–241.
 10. ZABIELA, Gintautas. Jūrinis karinis paveldas Lietuvoje – praeities ir šiandienos retrospektyva. In Gyvenimas tarp vandenų: Neringos architektūros paveldas ir kasdienybė. Sud. Dalė PUODŽIUKIENĖ, Ingrida VELIUTĖ. Vilnius, 2018, p. 134–146.
 11. ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos pilies tyrimai XXI a. pradžioje = Research on Klaipėda Castle in the Early 21st Century. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 276–286.
 12. ZABIELA, Gintautas. Recent excavations at Klaipėda castle – a preliminary report. In Building a Castle. Preparing for War or Keeping the Peace? Proceedings of the symposium held in Vordingborg, Nyborg and Elsinore in Denmark on the 24th to the 28th August 2015 (Castella Maris Baltici, XIII; Castles of the North, II; Archaeologica Medii Aevi Finlandiae, XXIV). Ed. by Nils ENGBERG, Vivian ETTING, Lars Meldgaard SASS JENSSEN, Claus SØRENSEN, Dorthe WILLE-JØRGENSEN. Bonn, 2018, pp. 112–121.
 13. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 14. VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; ZABIELA, Gintautas. Contemporary Period Mass Grave Sites in Vilnius. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 504–514.
 15. ZABIELA, Gintautas. Archeologiniai tyrinėjimai lauko dienoraščiuose. In Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraščių pynės. Parengė Raimonda Daiva KULIKAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, Gintautas ZABIELA. Vilnius, 2016, p. 129–166.
 16. ZABIELA, Gintautas. Badania grodzisk na terenie Litwy Zaniemeńskiej po 1971 r. = The study of hillforts of south-western Lithuania (Užnemunė), post 1971. In Archeologia Jaćwieży. Dawne badania i nowe perspektywy = Yatving Archaeology. Past Research, New Perspectives. Red. Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Wojciech BRZEZIŃSKI, Marzena KASPRZYCKA. Warszawa, 2016, s. 73–93.
 17. ZABIELA, Gintautas. Late Iron Age Hillforts and Settlements. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 182–191.
 18. ZABIELA, Gintautas. Viduramžių mūšių vietų Lietuvos teritorijoje archeologinis aspektas. In 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai. Sud. Elvyra SPUDYTĖ. Telšiai, 2016, p. 37–48.
 19. ZABIELA, Gintautas. Wooden Structures of the Middle Ages. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 338–349.
 20. MESSAL, Sebastian; ZABIELA, Gintautas; BLIUJIENĖ, Audronė; JAROCKIS, Romas. Non-destructive Methods in Field Archaeology in Lithuania: The First Results of a German-Lithuanian Project. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, Vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 90–109. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v1i0.1138.
 21. ZABIELA, Gintautas. Eastern Lithuanian Hill Forts and Origin of the Lithuanian State. In Strongholds and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th–13th Centuries. A collection of articles in memory of Evald Tõnisson = Linnused ja võimukeskused Läänemere idakalda maades 11.-13. sajandil: artiklite kogumik Evald Tõnissoni mälestuseks (Muinasaja Taedus, 24; Proceedings of the Learned Estonian Society, 37). Comp. and ed. by Heiki VALK. Tartu, 2014, pp. 429–444.
 22. ZABIELA, Gintautas. Eustachijaus Tiškevičiaus archeologinės veiklos paieškos (pagal Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos 1856–1865 m. posėdžių protokolus). In Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Sud. Žygintas BUČYS, Reda GRIŠKAITĖ. Vilnius, 2014, p. 99–113.
 23. ZABIELA, Gintautas. The International Archaeologists’ Workshop in Apuolė. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), I (Archaeologia Baltica, vol. 17). Klaipėda, 2012, pp. 21–33. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v17i0.46.
 24. ZABIELA, Gintautas. Rubikių ežero pakrančių archeologija. In Rubikių krašti salaloj… Sud. Irena ADOMONIENĖ. Utena, 2012, p. 9–22.
 25. ZABIELA, Gintautas. Archaeological Ceramics in Lithuania: Primary Processing. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 30–47. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v16i0.32
 26. ZABIELA, Gintautas. Žemaitijos piliakalniai XIII amžiuje. In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. Vacys VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 26–38. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AHUK/article/1453/info.
 27. ZABIELA, Gintautas. The excavations in Klaipėda castle cellars and their preservation. Archäologisches Nachrichtenblatt, 2009, Bd. 14, Hf. 4, S. 324–325.
 28. ZABIELA, Gintautas. „Lietuvos archeologijos“ gimimas. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 9–36. URL https://www.lituanistika.lt/content/26019.
 29. ZABIELA, Gintautas. Die Litauischen Grabungen 1928-1932. Tagebücher und Berichte. Ergebnisse, Bewertung. In Apuolė: Ausgrabungen und Funde, 1928–1932. Hrsg. von Jan Peder LAMM. Klaipėda, 2009, S. 139–209.
 30. ZABIELA, Gintautas. Ancient Landscapes in Aerial Photography: the Lithuanian Example of Noise Levels. Archaeologia Baltica, vol. 9. Ed. by Algirdas GIRININKAS. Klaipėda, 2008, pp. 47–52. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1222/info.
 31. ZABIELA, Gintautas. Pamiršti piliakalnio tyrinėjimai. Kultūros paminklai, 2008, t. 13, p. 95–98. URL https://www.lituanistika.lt/content/25450.
 32. ZABIELA, Gintautas. Piliakalnių tyrinėjimų kryptys Lietuvoje 1962–1987 metais. Archaeologia Lituana, 2008, t. 9, p. 66–72. URL https://www.lituanistika.lt/content/14590.
 33. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Исследования куршских городищ в Литве после 1990 года. Что нового? In Pētījumi kuršu senatnē (Latvijas nacionālā vēstuves muzeja raksti, nr. 14). Rīga, 2008, p. 139–152.
 34. ZABIELA, Gintautas. Baltijos jūros regiono pilių ir įtvirtintų miestų tyrinėjimai. Lietuvos pilys, 2006/ 2. Vilnius, 2007, p. 115–116.
 35. ZABIELA, Gintautas. Decadence of wooden castles in Medieval Lithuania. In Castella Maris Baltici, 8: The proceedings of a Symposium held in Turaida, Latvia, on 5–9 September 2005. Riga, 2007, pp. 155–160.
 36. ZABIELA, Gintautas. Etninės migracijos Viduramžių Lietuvos baltiškoje dalyje archeologijos duomenims. In Rytų Europos kultūra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai. Sud. Irena Regina MERKIENĖ. Vilnius, 2007, p. 457–471.
 37. ZABIELA, Gintautas. Mottes and bailey in Lithuania. In Motte – Turmhügelburg – Hausberg: Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus (Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 23). Hrsg. von Sabine FELGENHAUER-SCHMIEDT, Peter CSENDES, Alexandrine EIBNER. Wien, 2007, S. 307–314.
 38. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Балтская культура средневековой Литвы по данным археологии. In Балты и Великое княжество Литовское. Историко–лингвистический взгляд. Москва, 2007, с. 153–162.
 39. ZABIELA, Gintautas. Aukštaitijos žemės. In Aukštaičių tapatumo paieškos: straipsnių rinkinys. Sud. Vitalija VASILIAUSKIENĖ; ats. red. Vytautas DIDŽPETRIS. Kaunas, 2006, p. 20–26.
 40. ZABIELA, Gintautas. Iškalbinga Raseinių žemė. Žemaičių žemė, 2006, nr. 1–2 (50–51), p. 6–9.
 41. ZABIELA, Gintautas. Bajerburgo pilis. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005,  p. 163–174. URL https://www.lituanistika.lt/content/2082.
 42. ZABIELA, Gintautas. Jono Puzino gyvenimo keliais. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 13–30. URL https://www.lituanistika.lt/content/2085.
 43. ZABIELA, Gintautas. Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 27. Vilnius, 2005, p. 85–104. URL https://www.lituanistika.lt/content/2079.
 44. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Ceklis 1253 metais: istorinė–archeologinė analizė. In Žemaičių istorijos virsmas: iš 750 metų perspektyvos. Sud. Antanas IVINSKIS. Vilnius, 2004, p. 9–55.
 45. IVANAUSKAS, Eugenijus; ZABIELA, Gintautas. Ankstyvosios lietuviškos monetos iš Šeimyniškėlių [Anykščių rajonas]. Numizmatika, 2004, t. 2–3, p. 175–183. URL https://www.lituanistika.lt/content/4220.
 46. ZABIELA, Gintautas. Castle warfare between Lithuania and the Order in Lover Panemunė in the late Middle Ages. In Castella Maris Baltici, 6, 2001: Reports of Symposium (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, VII). Ed. by Albinas KUNCEVIČIUS. Vilnius, 2004, pp. 211–218.
 47. ZABIELA, Gintautas. Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose: neįsisąmoninta būtinybė. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 167–172. URL https://www.lituanistika.lt/content/19967.
 48. ZABIELA, Gintautas. Naujųjų laikų archeologija Lietuvoje: vietos paieška. In Istorijos akiračiai: skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui. Vilnius, 2004, p. 428–444.
 49. ZABIELA, Gintautas. Upytės žemė II tūkstantmečio pirmojoje pusėje. In Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų: konferencijos pranešimai. Sud. Arūnas ASTRAMSKAS, Jūratė GAIDELIENĖ. Panevėžys, 2004, p. 22–35.
 50. ZABIELA, Gintautas. Gudiškių senkapis. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 271–298. URL https://www.lituanistika.lt/content/15922.
 51. ZABIELA, Gintautas. Lietuvos piliakalniai: tyrinėjimų aspektas. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 33–56. URL https://www.lituanistika.lt/content/15899.
 52. ZABIELA, Gintautas. Pietų Lietuvos vėlyvieji degintiniai kapinynai. Archaeologia Lituana, 2003, t. 4, p. 175–185. URL https://www.lituanistika.lt/content/12046.
 53. ZABIELA, Gintautas. Naujausiųjų laikų archeologija: tyrimo metodas ar istorijos pažinimo jungiamoji grandis. In Istoriko atsakomybė: straipsnių rinkinys. Sud. Nelė ASADAUSKIENĖ, Edvardas KRIŠČIŪNAS, Aivas RAGAUSKAS. Vilnius, 2002, p. 151–157.
 54. ZABIELA, Gintautas. Tariamos kulto vietos keliuose tyrinėtuose Lietuvos piliakalniuose. In Nuo kulto iki simbolio (Senovės baltų kultūra, t. 6). Sud. Elvyra USAČIOVAITĖ. Vilnius, 2002, p. 84–104.
 55. ZABIELA, Gintautas. Vandalinas Šukevičius – akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti). Lietuvos archeologija, t. 23. Vilnius, 2002, p. 9–28. URL https://www.lituanistika.lt/content/15370.
 56. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Городище Шяйминишкеляй – предпологаемое место замка Ворута. In Castrum, urbis et bellum. Баранавiчы, 2002, с. 131–145.
 57. ZABIELA, Gintautas. Defensive Systems of Wooden Castles in Lithuania in the 13th–14th Centuries. In Castella Maris Baltici, 3–4 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, V). Turku–Tartu–Malbork, 2001, p. 199–205.
 58. ZABIELA, Gintautas. The Interior of the Lithuanian Wooden Castles. In Castella Maris Baltici, 5 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, VI). Rudkøbing, 2001, p. 161–168.
 59. ZABIELA, Gintautas. Naujas Lietuvos piliakalnių sąrašo papildymas (1995–2000 m.). Kultūros paminklai, 2001, t. 8, p. 21–36.
 60. ZABIELA, Gintautas. Nuo medinės prie mūrinės pilies (Motai Europoje ir Lietuvoje). In Lietuvos pilių archeologija. Sud. Jonas GENYS, Vladas ŽULKUS. Klaipėda, 2001, p. 9–41.
 61. ZABIELA, Gintautas. Padėčių nustatymo sistemos (GPS) prietaisų panaudojimas archeologijos paminklų žvalgymuose. In Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva: mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius 2000 m. lapkričio 16–17 d. Vilnius, 2001, p. 87–99.
 62. ZABIELA, Gintautas. Piliakalniai-slėptuvės. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 399–412. URL https://www.lituanistika.lt/content/15851.
 63. ZABIELA, Gintautas. Viduramžių archeologija Lietuvoje. Lituanistica, 2001, nr. 3 (47), p. 20–29. URL https://www.lituanistika.lt/content/13140.
 64. ZABIELA, Gintautas. Vilniaus senamiesčio archeologija: istorija ir dabartis. In Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 3. Vilnius, 2001, p. 84–104.
 65. ZABIELA, Gintautas. Žvelgiant į nueitą kelią. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 11–30.
 66. ZABIELA, Gintautas. Geležies amžiaus radiniai iš Ukmergės. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 69–77.
 67. ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Деревянные замки Литвы XII-XIV веков. In Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 5: История и культура древних и средневековых славян. Москва, 1999, c. 271–276.
 68. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Mindaugo dvaras Latava. Lietuvos istorijos metraštis, 1997 metai. Vilnius, 1998, p. 21–40.
 69. ZABIELA, Gintautas. Application of Alternative Methods in Lithuania Field Archaeology (up to 1996). Archaeologia Baltica, 1998, vol. 3, pp. 143–158. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1523/info.
 70. ZABIELA, Gintautas. Kriokšlio pilkapiai. Kultūros paminklai, 1998, t. 5, p. 48–57.
 71. ZABIELA, Gintautas. Laidosena pagoniškoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 351–379.
 72. ZABIELA, Gintautas. Pilys Rytų Lietuvoje valstybės kūrimosi metu. In Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997, p. 459–474.
 73. ZABIELA, Gintautas. Retos monetos iš Šeimyniškėlių piliakalnio. Kultūros paminklai, 1997, t. 4, p. 61–64.
 74. ZABIELA, Gintautas. Scandinavian Arrowheads in Lithuania. Archaeologia Baltica, 1997, vol. 2, pp. 133–140. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1578/info.
 75. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Deltuvos žemė. Lietuvos istorijos metraštis, 1995 metai. Vilnius, 1996, p. 5–14.
 76. ZABIELA, Gintautas. Archeologas Vladimiras Kaširskis. Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 41–52.
 77. ZABIELA, Gintautas. The End of Wooden Fortifications in Lithuania. In Castella Maris Baltici, II: Papers from the symposium: Castella Maris Baltici II, held in Nyköping, Sweden, on 3–9 September 1993 (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, II). Ed. by Magnus JOSEPHSON, Mats MOGREN. Nyköping, 1996, pp. 223–228.
 78. ZABIELA, Gintautas. Bečių senkapis. Lietuvos archeologija, t. 11. Vilnius, 1995, p. 330–381.
 79. ZABIELA, Gintautas. Šeimyniškėlių senkapis. Lietuvos archeologija, t. 11. Vilnius, 1995, p. 382–397.
 80. RIBOKAS, Dalius; ZABIELA, Gintautas. Černaučyznos radiniai. Kultūros paminklai, 1994, t. 1, p. 24–31.
 81. ZABIELA, Gintautas. Velikuškių piliakalnio „kapai“. In Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Red. Algirdas GIRININKAS. Vilnius, 1994, p. 46–60.
 82. ZABIELA, Gintautas. Vladas Nagevičius – archeologas. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 59–72.
 83. ZABIELA, Gintautas. Kur stovėjo Vorutos pilis? Lietuvos istorijos metraštis, 1991 metai. Vilnius, 1993, p. 5–22.
 84. ZABIELA, Gintautas. Anykščių apylinkių proistorė. In Anykščiai istorijoje, literatūroje, atsiminimuose. Sud. Vygandas RAČKAITIS, Antanas VERBICKAS. Vilnius, 1992, p. 21–47.
 85. ZABIELA, Gintautas. Nalšia Lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse. In Rytų Lietuva: istorija, kultūra, kalba. Red. komijos pirm. Vacys MILIUS. Vilnius, 1992, p. 12–24.
 86. ZABIELA, Gintautas. Piliakalnių likimas Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse. Lituanistica, 1991, nr. 4 (8), p. 22–42.
 87. ZABIELA, Gintautas. Žemaitijos piliakalnių tyrinėtojas Liudvikas Kšivickis. Žemaičių praeitis, 1990, t. 1, p. 22–26.

Lokaliniams tyrimams skirti mokslo straipsniai (nuo 2001 m.)

 1. ZABIELA, Gintautas. Senosios gyvenvietės Utenos rajono ežerų salose. Sietuvos, 2014, nr. 8, p. 18–23.
 2. ZABIELA, Gintautas. Veprių valsčiaus senovės bruožai. In Vepriai (Lietuvos valsčiai, kn. 19). Sud. Venantas MAČIEKUS, Edita KORZONAITĖ, Jonas ŽENTELIS. Vilnius, 2010, p. 53–65.
 3. ZABIELA, Gintautas. Iš Endriejavo senovės. In Endriejavas (Lietuvos valsčiai, kn. 18). Sud. Virginijus JOCYS, Antanas ŽEMGULIS. Vilnius, 2010, p. 73–85.
 4. ZABIELA, Gintautas. Vedrių piliakalnis ir papėdės gyvenvietė 2005-2008 m. tyrinėjimų duomenimis. In Kaltinėnai (Šilalės kraštas, t. 9). Sud. Kazys MISIUS, Virginijus JOCYS, Albina AUKSORIŪTĖ. Vilnius, 2010, p. 78–87.
 5. ZABIELA, Gintautas. Atkasta Kriaunų-Obelių apylinkių senovė. In Obeliai. Kriaunos (Lietuvos valsčiai, kn. 2). Sud. Venantas MAČIEKUS. 2-oji papild. laida. Vilnius, 2009, p. 39–57.
 6. ZABIELA, Gintautas. Senovės tūkstantmečiai. In Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai. Sud. Aušra JONUŠYTĖ. Kupiškis, 2009, p. 66–68.
 7. ZABIELA, Gintautas. Kur stovi Pakalnių kryžius... In Pakalnių kraštas, d. 1–2. Sud. Margarita DABULSKIENĖ. Utena, 2007, p. 9–11.
 8. ZABIELA, Gintautas. Pūtvės pilis. In Šilalės valsčius (Šilalės kraštas, t. 7). Sud. Edvardas VIDMANTAS, Albina AUKSORIŪTĖ, Edita KORZONAITĖ. Vilnius, 2006, p. 72–79.
 9. ZABIELA, Gintautas. Vyžuonų valsčiaus senovė. In Vyžuonos: kraštas ir žmonės. Sud. Algirdas VYŽINTAS. Utena, 2006, p. 73–94.
 10. ZABIELA, Gintautas. Atkasta Tauragnų apylinkų praeitis. In Tauragnai (Lietuvos valsčiai, kn. 12). Sud. Venantas MAČIEKUS, Povilas KRIŠČIŪNAS. Vilnius, 2005, p. 105–120.
 11. ZABIELA, Gintautas. Nasvytalių lobis. In Kvėdarna (Lietuvos valsčiai, Kn. 10; Šilalės kraštas, t. 5). Sud. Kazys MISIUS, Albina AUKSORIŪTĖ, Povilas KRIKŠČIŪNAS. Vilnius, 2004, p. 59–66.
 12. ZABIELA, Gintautas. Iš tolimiausios Viešvėnų apylinkių praeities. In Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai (Acta Academiae Artium Vilnensis. Dailė, t. 28). Sud. Adomas BUTRIMAS, Laima SPELSKIENĖ. Vilnius 2003, p. 9–21. URL https://www.lituanistika.lt/content/15076/
 13. ZABIELA, Gintautas. Burbiškio senkapis. In Burbiškis: straipsnių rinkinys. Sud. Irena ADOMONIENĖ. Vilnius, 2003, p. 7.
 14. ZABIELA, Gintautas. Širvintų apylinkių senovė. In Širvintos. Red. kolegijos pirm. Venantas MAČIEKUS. Vilnius, 2000, p. 31–49.
 15. ZABIELA, Gintautas. Žvilgsnis į Žiobiškio apylinkės senovę. In Žiobiškis. Sud. Venantas MAČIEKUS. Vilnius, 2000, p. 28–32.

Šaltinių publikacijos

 1. ZABIELA, Gintautas. Apuolės archeologinių paminklų komplekso tyrinėjimų rezultatai (Lietuvoje saugomos medžiagos duomenimis); Apuolės piliakalnio 1928–1932 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaitos; Apuolės tyrinėjimai baltų archeologijos kontekste. In Apuolė. Kasinėjimai ir radiniai 1928–1932. Red. Jan Peder LAMM, Sigrid FRIZLEN, Romas JAROCKIS, Gintautas ZABIELA; lietuviško leidimo mokslinis redaktorius Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2021, p. 141–167, 168–201, 202–208.
 2. ZABIELA, Gintautas. Medvėgalio archeologinio komplekso tyrimų duomenys. In Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. II). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2020, p. 96–225.
 3. ZABIELA, Gintautas. Bilionių piliakalnio 2017–2019 m. archeologinių tyrimų medžiaga. In Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 24–127.
 4. ZABIELA, Gintautas. Pirmoji Klaipėdos pilies tyrimų ataskaita. In Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 254–289.
 5. ZABIELA, Gintautas. Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynų tyrinėjimai 1963–1964 metais. In Musninkai. Kernavė. Čiobiškis (Lietuvos valsčiai, kn. 13). Sud. Stanislovas BUCHAVECKAS, Jadvyga BARBARAVIČIENĖ, Povilas KRIŠČIŪNAS. Vilnius, 2005, p. 127–139.
 6. ZABIELA, Gintautas. Naujas Lietuvos piliakalnių sąrašo papildymas (1995–2000 m.). Kultūros paminklai, 2001, t. 8, p. 21–36.

Recenzijos

 1. ZABIELA, Gintautas. Seniausieji žaislai Lietuvos istorijoje [Rec. kn.: BLAŽEVIČIUS, Povilas. Seniausieji Lietuvos žaislai (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, t. XI). Vilnius, 2011]. Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 1, p. 96–99. DOI https://doi.org/10.6001/lituanistica.v58i1.2294.
 2. ZABIELA, Gintautas. Volume II of Aestiorum Hereditas [Review of: Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona = Das archäeologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson = Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā (Aestiorum Hereditas, vol. II). Warsaw, 2011]. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe, II) (Archaeologia Baltica, vol. 18). Klaipėda, 2012, pp. 272–275. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v18i0.75.
 3. ZABIELA, Gintautas. Everyday Pottery from Klaipėda Castle and Klaipėda Old Town from the mid-14th Century to the 19th Century [Review of: Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid. – XIX a. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Sud. R. SONGAILAITĖ, L. RUTKAITIENĖ. Klaipėda, 2010]. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 214–216. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v16i0.43.
 4. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n. Chr. an Nord- und Ostsee. Neumünster, 2009]. Fornvännen, 2011, no. 2, pp. 154–156.
 5. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius, 2007]. Archaeologia Baltica, vol. 9. Vilnius, 2008, p. 97–100. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1238/info.
 6. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: RACKEVIČIUS, Gintautas. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a. Vilnius, 2002]. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 253–254. URL https://www.lituanistika.lt/content/20080.
 7. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: IVANAUSKAS, Eugenijus. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose: 1387–1850 m. Coins and counters in the graveyards of Lithuania: 1387–1850. Vilnius, 2001]. Numizmatika, 2004, t. 2–3, p. 319–324. URL https://www.lituanistika.lt/content/2061.
 8. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: TORBUS, Tomasz. Die Konventsburgen im Deutschordensland Preussen. München, 1998]. Lietuvos istorijos metraštis, 2000. Vilnius, 2001, p. 366–368.
 9. ZABIELA, Gintautas. [Rec. knygai: BARANAUSKAS, Tomas. Lietuvos valstybės ištakos. Vilnius, 2000]. Lietuvos istorijos metraštis, 2000. Vilnius, 2001, p. 327–330. URL https://www.lituanistika.lt/content/37679.
 10. ZABIELA, Gintautas. [Rec. kn.: Vilniaus Žemutinės pilies rūmai. [D. 4] (1994–1995 metų tyrimai). Ats. red. V. URBANAVIČIUS. Vilnius, 1999.] Lietuvos istorijos metraštis, 1999 metai. Vilnius, 2000, p. 267–270. URL https://www.lituanistika.lt/content/57047.

Svarbesni enciklopediniai ir kiti pažintiniai tekstai

 1. BALSAS, Darius; JAROCKIS, Romas; ZABIELA, Gintautas. Opstainių-Vilkyškių piliakalnis ir gyvenvietės = The Opstainiai-Vilkyškiai Hillfort and Settlements. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 242–244.
 2. BARANAUSKAS, Tomas; ZABIELA, Gintautas. Saulės mūšio pėdsakų paieškos. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2016. – 63 p. ISBN 978-609-95900-0-4
 3. BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. The 2003-2005 Hillfort Surveys. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 352–357.
 4. ZABIELA, Gintautas. The Church of St John (Johann) at Turgaus St. 37, Klaipėda. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 278–282.
 5. ZABIELA, Gintautas. The Excavantion of Šeimyniškėliai Hillfort. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 69–75.
 6. ZABIELA, Gintautas. The Investigation of Klaipėda Castle. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 208–213.
 7. ZABIELA, Gintautas. Metal Detectors. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 420–423.
 8. ZABIELA, Gintautas. Šukionys Hillfort According to the 1998 Excavation Data. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 76–79.
 9. ZABIELA, Gintautas. Vedriai Hillfort and the Settlement at its Foot According to the Data from the 2005–2008 Excavations. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 80–85.
 10. ZABIELA, Gintautas; STONČIUS, Darius. Old Lake Island Settlements. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 366–370.
 11. ZABIELA, Gintautas. Lietuvos piliakalniai ir pilys. In BALTRŪNAS, Valentinas; BARANAUSKAS, Tomas; RAKUTIS, Valdas; ZABIELA, Gintautas. Lietuvos pilys ir tvirtovės. Kaunas, 2011, p. 28–77.
 12. ZABIELA, Gintautas. Ikivalstybinis laikotarpis. In Lietuva. Enciklopedija. T. I. Vilnius, 2008, p. 404–413.
 13. ZABIELA, Gintautas. Išsaugokime piliakalnius. Vilnius: Diemedis, 2001. – 18 p.
 14. ZABIELA, Gintautas. Lithuania. In Encyclopedia of Archaeology. History and Discoveries, Vol. II: E-M. Santa Barbara, Denver, Oxford, 2001, pp. 824–830.
 15. ZABIELA, Gintautas. Vieno lobio likimas. Numizmatika, 2000, t. 1, p. 177–182. URL https://www.lituanistika.lt/content/38964.