Vitkus Zigmas

Zigmas VitkusDr. Zigmas VITKUS,
Pareigos: mokslo darbuotojas

Gimęs 1979 m. lapkričio 17 d. Kaune

Kontaktai:
el. paštas: zigmas.vitkus@ku.lt


Biografija
1998 m. baigęs Kalniečių vidurinę mokyklą Kaune, studijavo istoriją ir sociokultūrinę antropologiją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2002 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą, o 2007 m. magistro studijų baigiamąjį darbą Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Nuo 2014 m. jungtinėje Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūroje rengė daktaro disertaciją, kurią apgynė 2019 m. gegužės 31 d. Disertacijos tema „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944–2016)“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).
2005–2006 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre Specialiųjų tyrimų skyriuje. 2009–2013 m. buvo internetinio dienraščio bernardinai.lt visuomenės ir istorijos temų redaktorius. 2014–2019 m. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo vedėjas bei Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms kompleksinio atnaujinimo projekto koordinatorius. Nuo 2019 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas.

Tyrimų interesai
Antrojo pasaulinio karo atminimas, Holokausto atminimo politika, memorialų kultūra.

Moksliniai projektai
Lietuvos istorijos instituto ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus atliktos nacistinio režimo vykdytų masinių žudynių vietos Paneriuose istorinių-archeologinių tyrimų apibendrinamosios studijos „Paneriai. Iš naujo atrandami“ bendraautoris (studija atlikta 2016–2017 m.).

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. STONČIUS, Justas; VITKUS, Hektoras; VITKUS, Zigmas. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariai žydai: istorija ir atminimas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. – 192 p. ISBN 978-609-481-099-2

Mokslo straipsniai

 1. VITKUS, Zigmas. Nuo sovietinės „laisvės statulos“ iki Lietuvos partizanų memorialo: Kryžkalnio reikšmės 1972–2020 m. Istorija, 2021, t. 122, nr. 2, p. 48–90.
 2. VITKUS, Zigmas. Panerių vaizdinio lūžiai J. Mackiewicziaus esė „Paneriai-bazė“. Lituanistica, 2017, t. 63, nr. 2 (108), p. 77–94.
 3. VITKUS, Zigmas. Pažymėtos, bet neprakalbintos. Holokausto aukų kapų būklė Vilniaus regione ir atminimo aktualizavimas = Marked, Yet Silent. The Graves of the Holocaust Victims in Vilnius Region and Their Memorialization. In Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis = The Holocaust in the Eastern and Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory. Red. koleg. pirm. V. VAREIKIS. Kaunas, 2017, p. 137–147, 311–322.

Mokslo publicistika kultūros leidiniuose

 1. VITKUS, Zigmas. Holocaust sites: a landscape of violence, a landscape of hope. Passport Journal, 2021, vol. III: The Litvaks, pp. 299–303.
  [Tas pats lietuvių k.: VITKUS, Zigmas. Holokausto vietos: smurto kraštovaizdis, vilties kraštovaizdis. Passport Journal, 2021, t. III: Lietuvos žydai, p. 300–304.]
 2. VITKUS, Zigmas. Paneriai under the Soviets: Between Abandonment and Commemoration. Deep Baltic, published online 14-10-2021, URL.
 3. VITKUS Zigmas. Paneriai: senojo žydų atminimo paminklo byla (1948–1952). Naujasis Židinys-Aidai, 2019, nr. 2, p. 27–35.
 4. VITKUS Zigmas. Paneriai: žydų atminimo mitingai sovietmečiu ir Lietuvos atgimimo metais. Kultūros barai, 2019, nr. 5 (653), p. 67–73.
 5. VITKUS, Zigmas. Atminimo lentelės, kur jūs? Apie atminimą politiką Varšuvoje ir Vilniuje. Naujasis Židinys-Aidai, 2017, nr. 5, p. 54–57.
 6. VITKUS, Zigmas. Geras muziejus yra klausimas, bet ne atsakymas: ką mums reiškia Aušvicas šiandien? Kultūros barai, 2017, nr. 7/8 (631/632), p. 83–87.
 7. VITKUS, Zigmas. Partizanų palaikų desakralizavimas pokario metais: simbolinė perspektyva. Naujasis židinys-Aidai, 2008, nr. 6, p. 241–246.

Kiti leidiniai

 1. VITKUS, Zigmas; DAGILĖ, Inga. Lietuvos valdovai pasakoja vaikams. Vilnius: Alma littera, 2021. – 132, [1] p. – ISBN 978-609-01-4407-7