BDAR
Privatumo politika

Vitkus Zigmas

Dr. Zigmas VITKUS,
Pareigos: mokslo darbuotojas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: zigmas.vitkus@ku.lt

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |  Academia.edu

 

Biografija

1998 m. baigęs Kalniečių vidurinę mokyklą Kaune, studijavo istoriją ir sociokultūrinę antropologiją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2002 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą, o 2007 m. magistro studijų baigiamąjį darbą Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Nuo 2014 m. jungtinėje Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūroje rengė daktaro disertaciją, kurią apgynė 2019 m. gegužės 31 d. Disertacijos tema „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944–2016)“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).

2005–2006 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre Specialiųjų tyrimų skyriuje. 2009–2013 m. buvo internetinio dienraščio bernardinai.lt visuomenės ir istorijos temų redaktorius. 2014–2019 m. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo vedėjas bei Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms kompleksinio atnaujinimo projekto koordinatorius. Nuo 2019 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas.

Tyrimų interesai

Antrojo pasaulinio karo atminimas, Holokausto atminimo politika, memorialų kultūra.

Moksliniai projektai

Lietuvos istorijos instituto ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus atliktos nacistinio režimo vykdytų masinių žudynių vietos Paneriuose istorinių-archeologinių tyrimų apibendrinamosios studijos „Paneriai. Iš naujo atrandami“ bendraautoris (studija atlikta 2016–2017 m.).

2022 m. vasario–liepos mėn. sklaidos projekto „Mokslinė monografija: „Paneriai: memorialas atminimo kultūroje ir politikoje (1944–2020)““, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis (sut. nr. S-LIP-22-14), vadovas.