BDAR
Privatumo politika

Vasiliauskas Ernestas

Dr. Ernestas VASILIAUSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: ernestas@inbox.lv

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

1994–1998 m. studijavo Klaipėdos universitete, kuriame įgijo istorijos bakalauro laipsnį (bakalauro baigiamasis darbas „Žiemgala VIII–XII a.: prekybiniai ryšiai ir socialinė struktūra“). 1998–2001 m. studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo archeologijos magistro laipsnį (magistro baigiamasis darbas „Žiemgala XII–XIII a.“). 1999–2000 m. studijavo Latvijos universiteto istorijos (su archeologijos specializacija) magistrantūroje, o 2005–2006 m. – istorijos ir filologijos doktorantūroje. 2003–2007 m. KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantas. 2008 m. gegužės 23 d. apgynė daktaro disertaciją „Žiemgala XII–XVI a. Kultūriniai procesai“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus). 2017–2018 m. stažavosi Latvijos universitete Rygoje.

Nuo 2000 m. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje muziejininkas, 2001–2005 m. – direktorius. 2005 m.  dirbo UAB A.I.G. (Ryga, Latvija) archeologu konsultantu. 2007–2011 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus muziejininkas, 2007–2009 m. Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centro mokslo darbuotojas, 2008–2010 m. – Šiaulių universiteto Istorijos katedros asistentas, nuo 2010 m. lektorius. 2007–2008 m. Klaipėdos universiteto Istorijos katedros asistentas, nuo 2011 m. – lektorius ir KU BRIAI mokslo darbuotojas. Nuo 2017 m. KU BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas.

Nuo 1999 m. tyrinėjo įvairius archeologijos paminklus: Žagarės I ir II, Kalnelio piliakalnius ir papėdės gyvenvietes, Jakiškių senovės gyvenvietę, Joniškio, Žagarės, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos senamiesčius (senųjų miestų vietas), Žagarės (Naujosios) dvaro sodybą, Klaipėdos miesto Smeltės kapinių vietą ir kt. Archeologinių lauko tyrimų apibendrinti rezultatai skelbti tęstiniuose leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ (nuo 2000 m.), „Žiemgala“, „Lietuvos archeologija“, „Arheoloģija un etnogrāfija” ir kt. Knygų „Zemgaļi senātnē / Žiemgaliai senovėje“ (2003), „Joniškio krašto dvarai“ (2017), kelių dešimčių tiriamųjų straipsnių lietuvių, latvių, anglų, rusų kalbomis autorius ir bendraautoris, straipsnių ir knygų dalių vertėjas. Žurnalo „Žiemgala“ (nuo 2010 m.) ir tęstinio leidinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ (nuo 2013 m.) redaktorių kolegijų narys.

Mokslinės archeologijos komisijos (prie Kultūros paveldo departamento), Lietuvos archeologijos draugijos, Žiemgalos draugijos, 2011–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, 2012–2015 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys, nuo 2013 m. Joniškio kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.

Tyrimų interesai

Žiemgalos XII–XIII a. materialinė kultūra, žemės, prekybiniai ryšiai, christianizacija; Šiaurės Vidurio Lietuvos XIV–XVII a. apgyvendinimo ir kultūriniai procesai, ryšiai su Livonija, Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštyste; Šiaulių ir Upytės pavietų miestų, miestelių, dvarų, kaimaviečių raida XVI–XVIII a.; archeologinių tyrimų Šiaurės Vidurio Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje istorija; Kuršo literatūros ir dailės draugijos (1815–1939 m.) bei Kuršo provincijos muziejaus istorija (1818–1939 m.).

Moksliniai projektai

2012–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose“ vadovas.

2018–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI vykdyto mokslinių tyrimų projekto „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“ vienas vykdytojų.