BDAR
Privatumo politika

Vaivada Vacys

Doc. dr. Vacys VAIVADA,
pareigos: mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 35;
el. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

 

Biografija

1967–1977 m. mokėsi Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1995 m. sausio 9 d. Vilniuje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje“ (vadovas dr. Alfredas Bumblauskas). Su Volkswagen Stiftung stipendija 1995 m. stažavosi Koblenco ir Liuneburgo, taip pat Potsdamo ir Bonos archyvuose.

Nuo 1985 m. dirbo Telšių kraštotyros muziejuje (1988 m. sugrąžintas senasis pavadinimas – Žemaičių muziejus Alka), tvarkė čia sukauptų XVI–XX a. pr. Žemaitijos dvarų rankraščius. 1993 m. atvyko dirbti į Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą. 1993–1995 m. buvo šio mokslo centro istorijos kabineto vedėjas, nuo 1995 m. – mokslinis bendradarbis, 1999–2001 m. direktorius. Nuo 1995 m. dėsto Klaipėdos universiteto istorijos krypties studentams. 2003 m. Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą reorganizavus į BRIAI, dirba jo mokslo, nuo 2006 m. vyresniuoju mokslo darbuotoju. 2010 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.

Nuo 2003 m. KU BRIAI mokslo darbų leidinio Acta Historica Universitatis Klaipedensis red. kolegijos narys.

Nuo 1988 m. Žemaičių kultūros draugijos narys, nuo 1994 m. Žemaičių akademijos narys. Nuo 2002 m. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, 2006–2010 m. šios tarybos pirmininkas. 2003–2004 m. buvo Visuomeninės regioninės politikos tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento narys. Nuo 2008 m. Visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie LR Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio narys. 2010–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, nuo 2013 m. šio komiteto biuro narys. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Nuo 2016 m. Rytų ir Vakarų Prūsijos šeimų geneologinių tyrimų draugijos (Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen) narys.

Nuo 2008 m. vasario mėn. Klaipėdos visuomenei organizuoja istorijos paskaitų ciklą „Vakarai su senąja Klaipėda“. 2009 m. dienraščio „Vakarų ekspresas“ rinkimuose išrinktas Garbės klaipėdiečiu už teminių renginių visuomenei „Vakarai su senąja Klaipėda“ ir „Žemaitijos istorijos puslapiai“ inicijavimą.

Tyrimų interesai

Konfesionalizacijos procesai Vakarų Lietuvoje.

Moksliniai projektai

Ilgalaikio KU BRIAI projekto „Skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo (STA) formavimas“ kuratorius (nuo 1993 m.).

2012–2015 m. vyresn. mokslo darbuotojas BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.