BDAR
Privatumo politika

Vaitkevičius Vykintas

Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS,
pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: vykintas.vaitkevicius@ku.lt

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

1992 m. baigęs Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar Dariaus ir Girėno gimnazija), studijavo istoriją su archeologijos specializacija Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1996 m. įgydamas bakalauro, 1998 m. magistro kvalifikacinį laipsnį. 2000 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūroje eksternu apgynė daktaro disertaciją „Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)“. 2001 m. stažavosi Stokholme (Švedijos karališkosios mokslų akademijos stipendija), 2002 m. Kylyje (Vokietijos akademinės mainų tarnybos stipendija), 2003 m. Varšuvoje (pagal bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos istorijos instituto ir Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto), 2004 m. Rygoje (pagal bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos mokslo tarybos ir Latvijos mokslų akademijos), 2005 m. Minske (pagal bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos istorijos instituto ir Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos instituto).

1992–1994 m. dirbo Kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos skyriaus inspektoriumi, vyresn. inspektoriumi. 1995–2006 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborantas, asistentas, mokslo darbuotojas, vyresn. mokslo darbuotojas. Nuo 2006 m. dirba KU BRIAI vyresniuoju, nuo 2013 m. vyriausiuoju mokslo darbuotoju, nuo 2008 m. skaito paskaitas KU istorijos krypties studentams, nuo 2021 m. atlieka KU BRIAI studijų programų vadovo funkcijas. 2010–2013 m. papildomai dirbo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute projekto vadovu ir (2010–2012 m.) Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vyresn. mokslo darbuotoju. 2012 m. papildomai dirbo vyresn. mokslo darbuotoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakultete, nuo 2013 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros projektų vadovas ir lektorius.

Nuo 1991 m. dalyvavo (ir vadovavo) daugelyje archeologinių ekspedicijų Lietuvoje, 2005–2012 m. – ir Baltarusijoje. Nuo 2006 m. jungtinės Klaipėdos universiteto ir Kaišiadorių muziejaus archeologinės ekspedicijos Bajoruose (Elektrėnų sav.) vadovas.

Monografijų „Alkai: baltų šventviečių studija“ (2003), „Studies into the Balts’ Sacred Places“ (2004), mokslinių katalogų „Senosios Lietuvos šventvietės: Žemaitija“ (1998), „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ (2006), „Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas“ (2016), mokslo studijų serijos „Neris. 2007 metų ekspedicija“ (Kn. 1–4, 2010–2014) autorius, žinyno „Laisvės ir Tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai“ (2017) ir studijos „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške“ (2017) bendraautoris, daugiau kaip 80 tiriamųjų straipsnių lietuvių, anglų, lenkų, rusų kalbomis autorius ir bendraautoris.

Nuo 1994 m. skaitė pranešimus daugiau kaip 90 konferencijų, seminarų ir kitų mokslo renginių Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Nuo 1996 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys, 2006–2016 m. – jos tarybos narys, pirmininko pavaduotojas, 2012–2016 m. šios draugijos pirmininkas. 2001–2002 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės narys, 2011–2015 m. Valstybinės paveldosaugos komisijos narys nuo visuomenės organizacijų. 2005–2010 m. pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento narys (specializacija – mitologinės vietos). Nuo 2010 m. Kultūrinių ir dvasinių vertybių, esančių saugomose teritorijose specialistų grupės (CSVPA), veikiančios prie Pasaulio saugomų teritorijų komiteto (IUCN) narys. Nuo 2012 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto Geografinė informacija ir Etninės kultūros ekspertų komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys. Nuo 2013 m. Lietuvos skaitmeninimo tarybos prie LR Kultūros ministerijos narys, nuo 2014 m. – Europos paveldo ženklo komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys. Duomenų bazės „Lituanistika“ (nuo 2012 m.) ir Lietuvos kultūros tarybos (nuo 2014 m.) ekspertas. Tęstinio leidinio „Lietuvos archeologija“ (nuo 2006 m.), žurnalų „Gimtasai kraštas“ (nuo 2008 m.), „Liaudies kultūra“ (nuo 2009 m.), „Tautosakos darbai“ (nuo 2015 m.) red. kolegijų narys.

Moksliniai pasiekimai įvertinti jaunųjų istorikų olimpiados nugalėtojo prizu (1992 m.), Geriausios knygos nominacija (2005 m., Association for the Advancement of Baltic Studies), apdovanojimu „Baltoji gimtis“ (2006 m., muzikos įrašų leidykla „Dangus“), LR Švietimo ministerijos padėka mokslo ir technologijų populiarinimo darbų konkurse (2008 m.). 2008 m. už archeologijos mokslo plėtojimą Lietuvos archeologijos draugijos išrinktas Lietuvos metų archeologu. 2011 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta valstybinė dr. Jono Basanavičiaus premija. 2012 m. apdovanotas Klaipėdos universiteto Mokslo, 2014 m. Kaišiadorių rajono Kultūros, o 2015 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos medaus premijomis.

Tyrimų interesai

Baltų religija ir mitologija. 1992 m. pradėti tyrimai apima senųjų šventviečių, laidosenos ir kitų religinių reiškinių tyrinėjimus archeologijos, istorijos, kalbotyros, etnologijos, folkloro ir geografijos perspektyvoje.
Nuo 1998 m. rengiami kompleksiniai Lietuvos regionų tyrimai, kurie 2003–2012 m. taip pat vyko ir Vidurio bei Vakarų Baltarusijos vietovėse.
Nuo 2011 m. mokslinis dėmesys telkiamas į lietuvių prigimtinės kultūros reiškinius. 2015 m. pradėtas rengti Šiaurės ir Vidurio Lietuvos šventviečių sąvadas, Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) tyrimų ir radinių katalogas.

Moksliniai projektai

Lietuvos istorijos institute vykdytų projektų „Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra“ (vad. V. Kazakevičius, 1995–1996 m.); „Lietuvos gyventojų kultūra XI–XVII a. archeologijos duomenimis“ (vad. G. Zabiela, 1997–2001 m.), „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (vad. V. Kazakevičius ir I. Vaškevičiūtė, 2002–2006 m.) dalyvis.

Geologijos instituto, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos istorijos instituto vykdyto projekto „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje” (vad. A. Širmulis, 1998–1999 m.) dalyvis.

Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Geologijos instituto projekto „Merkinės gamtinis ir kultūrinis peveldas: vertė ir kontekstai“ (vad. Ž. Šaknys, 2000–2001 m.) dalyvis.

Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projekto „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ vadovas (2005 m.). Jungtinės valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų tarybos projekto „Vilija-Neris. K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“ (2007 m.) dalyvis.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Matematikos ir informatikos instituto projekto „LieTa: Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“ (vad. J. Šlekonytė, 2008–2010 m.) dalyvis.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vykdyto projekto „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ (vad. S. Matulevičienė, 2010–2012 m.) dalyvis.

2003–2006 m. vykdant Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Matematikos ir informatikos instituto projektą „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (vad. D. Vaitkevičienė), aktyviai dalyvauta kuriant lituanistikos paveldo informacinę sistemą „Aruodai“, jos įrankius ir metodiką.

2010–2013 m. – ES 7 Bendrosios programos projekto CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) Lietuvoje vykdytos dalies vadovas (projektas vykdytas VU Komunikacijos fakultete). Nuo 2013 m. LoCloud (Local content in a Europeana cloud) Lietuvoje vykdomos dalies dalyvis (VU Komunikacijos fakultete). Darbo grupėje, vadovaujamoje doc. R. Laužiko, parengtas Lietuvos standartas LST ISO 21127:2006 (Informacija ir dokumentavimas. Ontologijų gairės kultūros paveldo informacijos mainams). Nuo 2010 m. darbo grupėje buvo sukurtas Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauro modelis (BAVIC).

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Studies into the Balts’ Sacred Places (British Archaeological Reports. International Series, 1228). Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004. – 124 p. ISBN 1-84171-356-2. URL https://www.lituanistika.lt/content/31654.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Alkai. Baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003. – 320 p. ISBN 9986-23-113-2. URL https://www.lituanistika.lt/content/31654.

Mokslo sintezės, studijos, žinynai

 1. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Pakruojo rajonas. Šiauliai: Liucilijus, 2019. – 240 p. ISBN 978-9955-32-446-1. URL https://www.lituanistika.lt/content/81250.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas; PETRAUSKIENĖ, Aistė. Lietuvos partizanų valstybė. Istorija iš pirmų lūpų. Vilnius: Alma littera, 2019. – 231 p. ISBN 978-609-01-3947-9.
 3. PETRAUSKIENĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompeksinių tyrimų studija ir šaltiniai. [Raseiniai]: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2017. – 248 p. ISBN 978-609-420-583-5.
 4. STALILIONIS, Algimantas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Laisvės ir Tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai. Vilnius: Pumpėnų kraštiečių asociacija „Pumpėniečių viltys“, 2017. – 430 p. ISBN 978-609-420-577-4.
 5. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 192 p. ISBN 978-9955-32-342-6. URL https://www.lituanistika.lt/content/78890.
 6. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Ketvirta knyga. Vilnius: Mintis, 2014. – 312 p. ISBN 978-5-417-01086-6. URL https://www.lituanistika.lt/content/24353.
 7. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Trečia knyga. Vilnius: Mintis, 2013. – 240 p. ISBN 978-5-417-01070-5. URL https://www.lituanistika.lt/content/24353.
 8. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga. Vilnius: Mintis, 2012. – 324 p. ISBN 978-5-417-01038-5. URL https://www.lituanistika.lt/content/24353.
 9. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. ISBN 978-5-417-01000-2. URL https://www.lituanistika.lt/content/24353.
 10. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. ISBN 9986-23-132-9. URL https://www.lituanistika.lt/content/66458.
 11. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. – 743 p. ISBN 9986-23-037-3. URL https://www.lituanistika.lt/content/70194.
 12. Merkinės istorijos bruožai. Sud. Algimantas ČERNIAUSKAS, Henrikas GUDAVIČIUS, Vykintas VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p. ISBN 9986-780-57-8.

Pažintiniai leidiniai

 1. ALTĖNAS, Arūnas; MATULEVIČIENĖ, Saulė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gervėčių Lietuva: albumas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-736-52-3.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas; VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-9955-38-920-0.
 3. VAITKEVIČIUS, Vykintas; BALTRŪNAS, Valentinas. Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. – 315 [1] p. ISBN 978-9955-38-157-0 (papildomos laidos: 2009, 2010; 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Alma Littera, 2021.  – 311 p. ISBN 978-609-01-4862-4).

Sudaryti leidiniai

 1. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui = Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela’s 60th Birthday. Sud. / Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. – 340 p. ISBN 978-609-481-141-8.
 2. The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XL). Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2020. – 386 pp. ISSN 1932-4095.
 3. Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdis, 2018. – 59 p. ISBN 978-609-420-607-8.
 4. Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, vol. 15). Ed. by Daiva VAITKEVIČIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 161 p. ISSN 1392-5520.
 5. Didžioji knyga apie Lietuvą. Sudarytojas Vykintas VAITKEVIČIUS. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-609-01-0145-2.
 6. Lietuva. Kelių atlasas. Spec. redaktorius Vykintas VAITKEVIČIUS. Vilnius: Alma littera, 2010. – 430 p. ISBN 978-9955-38-662-9.
 7. Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė Ona Rasutė ŠAKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS, Asta LESKAUSKAITĖ, Loreta SUNGAILIENĖ. Vilnius: Margi raštai, 2009. – 650 p. ISBN 978-9986-09-387-9.
 8. Neris tarp Vilniaus ir Kernavės: straipsnių rinkinys. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė ŽIČKUTĖ. Kaunas: Lututė, 2008. – 144 p. ISBN 978-9955-37-035-2.
 9. Astronomy & Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts. 22–31 July 2007 Klaipėda, Lithuania. Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2007. – 106 p. ISBN 978-9955-18-237-5.
 10. [VAITKEVIČIUS, Vykintas]. IN MEMORIAM Vytautas Kazakevičius. Vilnius: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos archeologijos draugija, Krašto apsaugos ministerija, 2006. – 12 p.
 11. Merkinės istorijos bruožai. Sud. Algimantas ČERNIAUSKAS, Henrikas GUDAVIČIUS, Vykintas VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. – 453 p. ISBN 9986-780-57-8.
 12. Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. – 254 p. ISBN 9986-513-65-0.

Tiriamieji straipsniai

 1. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Ką slepia Karšuvos girios tankmė. Būdas, 2022, nr. 2 (203), p. 33–39.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Šventa Dubrė – Raigardas. Būdas, 2022, nr. 1 (202), p. 11–16.
 3. VAITKEVIČIUS, Vykintas; ČELKIS, Tomas. Istorijos tėkmėje: brastos XIV a. Lietuvoje. In Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2022, p. 195–215.
 4. VAITKEVIČIUS, Vykintas. At the end of the field, a pot of Nemunai is boiling: a study of Lithuanian springs. In Sacred Waters. A Cross-Cultural Compendium of Hallowed Springs and Hoy Wells. Ed. by Celeste RAY. London and New York, 2020, pp. 339–349. DOI https://doi.org/10.4324/9781003010142-42.
 5. VAITKEVIČIUS, Vykintas. A History of the Lithuanian Partisan Underground State (1944–1953). In Violent Resistance. From the Baltics to Central, Eastern and South Eastern Europe 1944–1956. Ed. by Michael GEHLER, David SCHRIFFL. Paderborn, 2020, pp. 52–71. DOI https://doi.org/10.30965/9783657703043_005.
 6. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Medvėgalio padavimai. In Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (Lietuvos piliakalnių tyrimo medžiaga, t. 2). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2020, p. 42–62.
 7. VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Swastika in Lithuania: The Horizon of the 13th and 14th Centuries. Archaeologia Baltica, 2020, vol. 27, pp. 104–119. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v27i0.2180.
 8. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Continuity and Discontinuity in the Sacral Landscape of Lithuania. In Ecologies of Crusading, Colonization, and Religious Conversion in the Medieval Baltic. Terra Sacra II (Environmental Histories of the North Atlantic World, vol. 3). Ed. by Aleksander PLUSKOWSKI. Turnhout, 2019, pp. 185–195.
 9. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Naujas Birutės veidas. Būdas, 2019, nr. 6 (189), p. 40–54. URL https://www.lituanistika.lt/content/81831.
 10. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės. In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 151–174. DOI https://doi.org/10.15181/ahuk.v36i0.1853.
 11. VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Sun, the Moon, and the Orientation of Baltic Graves: A Mythological Approach to an Archaeological Problem. Studia Mythologica Slavica, 2018, vol. 21, pp. 7–25. DOI https://doi.org/10.3986/sms.v21i0.7063.
 12. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų religijos ir mitologijos žymės Klaipėdos krašte = Traces of the Balt Religion and Mythology in the Klaipėda Region. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 209–220. URL https://www.lituanistika.lt/content/80918.
 13. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos partizanų tapatybės dėlionė. Liaudies kultūra, 2018, nr. 4, p. 11–13. URL https://www.lituanistika.lt/content/81850.
 14. VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Lithuanian Apidėmė: A Goddess, a Toponym, and Remembrance. The Retrospective Methods Network Newsletter, 2016–2017, no. 12–13, pp. 18–26. URL https://www.lituanistika.lt/content/76620.
 15. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Piliakalnių duris pravėrus: padavimai apie miegančią lietuvių kariuomenę. Liaudies kultūra, 2017, nr. 1, p. 5–17. URL https://www.lituanistika.lt/content/68894.
 16. VAITKEVIČIUS, Vykintas; STALILIONIS, Algimantas. 1918–1920 m. kovos už Lietuvos laisvę: Pumpėnų savanoriai. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 133–154. URL https://www.lituanistika.lt/content/66314.
 17. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų šventviečių atodangos. Liaudies kultūra, 2016, nr. 4, p. 33–43. URL https://www.lituanistika.lt/content/67402.
 18. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Sacred Sites. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 462–473. URL https://www.lituanistika.lt/content/65443.
 19. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke. Liaudies kultūra, 2015, nr. 1, p. 38–47. URL https://www.lituanistika.lt/content/67353.
 20. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Sauja žinių, arba Kaip senovės lietuvis savimi matavo. Liaudies kultūra, 2015, nr. 3, p. 31–38. URL https://www.lituanistika.lt/content/67365.
 21. PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kur laisvė eina, ten laimė seka [Lietuviška laisvės ir laisvės kovos samprata]. Liaudies kultūra, 2014, nr. 1, p. 17–27.
 22. PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kelyje į 1949 metų partizanų vadų susitikimą. Lietuvos istorijos studijos, 2014, t. 34, p. 104–130. DOI https://doi.org/10.15388/LIS.2014.0.5036.
 23. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti Žemę. Liaudies kultūra, 2014, nr. 2, p. 46–59. URL https://www.lituanistika.lt/content/67310.
 24. ČEPULYTĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš 1949 metų Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta. Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 99–124. DOI https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5023.
 25. GRYGUC, Gražyna; KISIELIENĖ, Dalia; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; SKURATOVIČ, Žana; VAITKEVIČIUS, Vykintas; GAIDAMAVIČIUS, Andrejus. Holocene sediment record from Briaunis palaeolake, Eastern Lithuania: history of sedimentary environment and vegetation dynamics. Baltica, 2013, vol. 26, no. 2, pp. 121–136. DOI https://doi.org/10.5200/baltica.2013.26.13.
 26. PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis. Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 235–256. URL https://www.lituanistika.lt/content/51928.
 27. PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai. Gimtasai kraštas, 2013, t. 6, p. 94–100. URL https://www.lituanistika.lt/content/53004.
 28. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pušys. In Viekšniai: istorija ir kultūra (Žemaičių praeitis, kn. 16). Sud. Povilas ŠVEREBAS. Vilnius, 2013. p. 69–99. URL https://www.lituanistika.lt/content/60210.
 29. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš prigimtinės kultūros žodyno: juoda žemė. Liaudies kultūra, 2013, nr. 4 (151), p. 21–32. URL https://www.lituanistika.lt/content/53941.
 30. VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; JUŠKYS, Jonas. Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai. Vilnius, 2013, p. 43–55.
 31. FOMIN, Vladislav; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; VITKUTĖ-ADZGAUSKIENĖ, Daiva. Building Knowledge Society in Lithuania – Towards “Heritage-Aware” National Information Infrastructure. Transformations in Business & Economics, 2012, vol. 11, no. 2 (26), pp. 180–201. URL https://www.lituanistika.lt/content/83768.
 32. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu. Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 50–61. URL https://www.lituanistika.lt/content/41588.
 33. KURILA, Laurynas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Tautosakos darbai, 2011, t. XLI, p. 107–134. URL https://www.lituanistika.lt/content/29315.
 34. LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Connecting geography, chronology, and biographies – Framing new Lithuanian standards. In Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT), 2011. Ed. by Knut BLIND, Kai JAKOBS. Aachen, 2011, pp. 127–138.
 35. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Ancient Sacred Places in Lithuania: Crossroads of Geography, Archaeology and Folklore. In Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica, vol. 15). Ed. by Daiva VAITKEVIČIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2011, pp. 45-55. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v15i1.21.
 36. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gervėčių sala istorijos tėkmėje. Liaudies kultūra, 2011, nr. 5, p. 17-34. URL https://www.lituanistika.lt/content/32733.
 37. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos krikštas: istorija ir tautosaka. Liaudies kultūra, 2011, nr. 2, p. 12-20. URL https://www.lituanistika.lt/content/31434.
 38. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mythological, holy or cult places? Kultūras Krustpunkti, 2011, 5. laid., pp. 132–141. URL https://www.lituanistika.lt/content/89302.
 39. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Žiemgalos šventvietės. In Žiemgalos kultūros paveldas. Sud. Vytautas DIDŽPETRIS. Kaunas, 2011, p. 23-50. URL https://www.lituanistika.lt/content/30851.
 40. VAITKEVIČIUS, Vykintas; ŽIKULINAS, Jevgenijus. Atrandant žemėlapius, arba kartografija – archeologijai. Lietuvos archeologija, t. 36. Vilnius, 2010, p. 9–28. URL https://www.lituanistika.lt/content/28271.
 41. GRUZDAS, Gytis; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Obelių-Kriaunų krašto senosios šventvietės. In Obeliai. Kriaunos. Sud. Venantas MAČIEKUS. 2-oji papild. laida. Vilnius, 2009, p. 58-85.
 42. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Atrandant Kukaveitį. Gimtasai kraštas, 2009, nr. 2, p. 94–99. URL https://www.lituanistika.lt/content/25039.
 43. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų kultūros kontūrai; Baltų religijos centras – ugnis. In Lietuva 1009–2009. Sud. Adomas BUTRIMAS, Rūta JANONIENĖ, Tojana RAČIŪNAITĖ. Vilnius, 2009, p. 19–25, 26–33.
 44. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 53–70. URL https://www.lituanistika.lt/content/26025.
 45. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimas. Lietuvos archeologija, t. 35. Vilnius, 2009, p. 193–198. URL https://www.lituanistika.lt/content/26030.
 46. VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Sacred Groves of the Balts: Lost History and Modern Research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2009, vol. 42, pp. 81–94. URL https://www.lituanistika.lt/content/23924.
 47. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта. In Беларускае Падзвiнне: волыт, методыка i вынiкi палявых даследаванняỹ. Зборнiк навуковых прац рэспублiканскага навукова-практычнага семiнара 20–21 лiстапада 2008 года. Наваполацк, 2009, c. 162–170. URL https://www.lituanistika.lt/content/43284.
 48. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Lauka pētījumu (2005-2007. gads) pieredze un rezultāti centrālajā Baltkrievijā = Опыт полевых исследований в Центральной Беларуси в 2005–2007 гг. In Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums. Балто-славянские культурные связи. Сборник статей. Rīga, 2009, p. 99–103, 391–396. URL https://www.lituanistika.lt/content/56708.
 49. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас; ГУРСКАЯ, Юлия. Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис). In Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. Kn. 2. Sud. Saulius AMBRAZAS, Danguolė MIKULĖNIENĖ. Vilnius, 2009, p. 246–315.
 50. RAZAUSKAS, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Mythological Moon Horse as Reflected in Baltic Archaeology, Folklore and Linguistics. Archaeologia Baltica, 2008, vol. 10, pp. 71–77. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1306/info.
 51. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę. Knygotyra, 2008, nr. 51, p. 267–271. URL https://www.lituanistika.lt/content/19302.
 52. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Baltų mitologijos paveldas. In Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė ŽIČKUTĖ. Kaunas, 2008, p. 54-77.
 53. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Daugailių šventvietės. In Daugailių kraštas. Sud. Rūta JURKEVIČIENĖ, Rimgaudas MALIŠAUSKAS. Utena, 2008, p. 54–60.
 54. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Perkūnakiemio mitų pėdsakais. Tautosakos darbai, 2008, t. XXXVI, p. 51–63. URL https://www.lituanistika.lt/content/21516.
 55. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės, arba gyva nutrūkusi tradicija. Gimtasai kraštas. Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, nr. 1, p. 70–73. URL http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/8_vaitkevicius.pdf.
 56. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilija ir Neris. In Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sud. Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė ŽIČKUTĖ. Kaunas, 2008, p. 10–15. URL https://www.lituanistika.lt/content/90211.
 57. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов. Працы гiстарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнiк, 2008, вып. 3, с. 180–188. URL https://www.lituanistika.lt/content/89304.
 58. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас; ГУРСКАЯ, Юлия. Балтийское наследие в Восточной Беларуси: новые исторические и лингвистические данные об Обольцах. Acta Baltico-Slavica, 2008, t. 32, p. 9–30. URL https://www.lituanistika.lt/content/25988.
 59. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Examining the Layout Tendencies of East Lithuanian Barrows. Interarchaeologia /2. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, pp. 117–125. URL https://www.lituanistika.lt/content/48821.
 60. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Interpreting Taurapilis Prehistoric Site: Landscape Revealing the Power? Archaeologia Baltica, 2007, vol. 8, pp. 155–159. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1283/info.
 61. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Nauji puslapiai Neries istorijoje. Idos Stankevičiūtės (1952–2006) atminimui. Liaudies kultūra, 2007, nr. 5, p. 79–81.
 62. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Aukštaitiški aukurai. In Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas, 2006, p. 7–19. URL https://www.lituanistika.lt/content/6481.
 63. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lithuanian Archaeology and Folklore: Towards Cooperation. Kultūras Krustpunkti, 2006, 3. laid., pp. 82–89. URL https://www.lituanistika.lt/content/48820.
 64. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Prussian Romuva Decoded. Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, no. 1, pp. 93–127.
 65. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su smailiadugniais dubenimis. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 191–207. URL https://www.lituanistika.lt/content/1916.
 66. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture. Interarchaeologia /1. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, pp. 71–86. URL https://www.lituanistika.lt/content/3525.
 67. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos archeologijos tezauro projektas. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 231–236.
 68. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Medicina baltiškų šventviečių kontekste. In Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. 2000 m. gegužės 9–11 d. Vilnius. Vilnius, 2005, p. 214–226. URL https://www.lituanistika.lt/content/55146.
 69. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 49–54.
 70. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vienos teorijos pėdsakais arba mirusiųjų deginimo paprotys Rytų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 27. Vilnius, 2005, p. 75–86. URL https://www.lituanistika.lt/content/1909.
 71. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilija-Neris: vardo istorijos vingiai. Liaudies kultūra, 2005, nr. 6, p. 10–16. URL https://www.lituanistika.lt/content/3335.
 72. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. По поводу классификации священных камней балтов. Материалы по археологии Беларуси, 2005, вып. 9, с. 70–79. URL https://www.lituanistika.lt/content/89307.
 73. VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Main Features of the State Religion in the thirteenth-century Lithuania. Балто-славянские исследования, 2004, t. 16, с. 331–356. URL https://www.lituanistika.lt/content/37839.
 74. ВАЙТКЯВИЧЮС, Викинтас. Некоторые замечания по поводу свещенных мест Восточной Литвы. In Культурны ландшафт Вiлейшчыны. Мiнск, 2004, с. 8–14. URL https://www.lituanistika.lt/content/89597.
 75. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich. Wiadomości Archeologiczne, 2003, t. LVI, s. 111–124. URL https://www.lituanistika.lt/content/89596.
 76. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Dubysos žemupio šventvietės. In Seredžius (Lietuvos valsčiai, kn. 9). Vilnius, 2003, p. 124–140. URL https://www.lituanistika.lt/content/27217.
 77. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos. Kultūros paminklai, 2003, nr. 10, p. 10–16. URL https://www.lituanistika.lt/content/7936.
 78. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kupolių šventvietės. Tautosakos darbai, 2003, t. XIX (XXVI), p. 122–131. URL https://www.lituanistika.lt/content/47258.
 79. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 17–32. URL https://www.lituanistika.lt/content/15898.
 80. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Raktas Romuvai. Liaudies kultūra, 2003, nr. 6, p. 14–33. URL https://www.lituanistika.lt/content/7830.
 81. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Raganinės – nauja Lietuvos šventviečių grupė. Tautosakos darbai, 2002, t. XVI (XXIII), p. 165–171. URL https://www.lituanistika.lt/content/40027.
 82. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Renavo apylinkių šventvietės. In Renavas (Žemaičių praeitis, t. 9). Sud. Adomas BUTRIMAS, Asta MILTENYTĖ, Povilas ŠVEREBAS. Vilnius, 2001, p. 9–14. URL https://www.lituanistika.lt/content/87104.
 83. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios šventvietės prie Dubysos (kontekstų beieškant). Liaudies kultūra, 2001, nr. 2, p. 20–27. URL https://www.lituanistika.lt/content/7713.
 84. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Veliuonos apylinkių šventvietės. In Veliuona (Lietuvos valsčiai, kn. 7). Vilnius, 2001, p. 49–63. URL https://www.lituanistika.lt/content/26926.
 85. VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 311–334. URL https://www.lituanistika.lt/content/15845.
 86. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Gyvensenos ypatumai prie Raigardo (pasaulėžiūrinis aspektas). In Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius, 2001, p. 66–77. URL https://www.lituanistika.lt/content/89258.
 87. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 227–242.
 88. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1998 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1998. Vilnius, 1999, p. 453–472.
 89. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Jaunas mėnulis. Tautosakos darbai, 1999, t. XI, p. 188–194.
 90. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas. Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 333–350.
 91. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1997 metais. Lietuvos istorijos metraštis, 1997. Vilnius, 1998, p. 501–521.
 92. GRUZDAS, Gytis; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kriaunos-Obeliai: senojo tikėjimo šventvietės. In Obeliai, Kriaunos (Lietuvos valsčiai, kn. 2). Vilnius, 1998, p. 51–80.
 93. VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mirtis, laidotuvės ir atminai. Tautosakos darbai, 1998, t. IX, p. 204–261.
 94. KLIMKA, Laurynas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Laukagalio apeiginis akmuo. In Paparčių ir Žaslių apylinkės. Kaišiadorys, 1997, p. 343–350.
 95. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su pėdomis Lietuvoje. Lituanistica, 1997, nr. 2, p. 30–54.
 96. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senojo tikėjimo šventvietės Sedos apylinkėse. Žemaičių praeitis, 1997, t. 5, p. 151–155.
 97. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Akmenys su duobutėmis. Kultūros paminklai, 1996, t. 3, p. 6–19.
 98. VAITKEVIČIENĖ, Daiva; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.) padavimai. Tautosakos darbai, 1996, t. V, p. 169–210.
 99. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis. Liaudies kultūra, 1996, nr. 2, p. 13–25; 1996, nr. 5, p. 20–31.
 100. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Mosėdžio ir Salantų apylinkių senosios šventvietės. Liaudies kultūra, 1995, nr. 2, p. 31–33; 1995, nr. 3, p. 11–16.
 101. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Stabinės šventvietės klausimu. Kultūros paminklai, 1995, nr. 2, p. 3–11.
 102. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis. Liaudies kultūra, 1995, nr. 6, p. 24–29.
 103. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Barstyčių alkai – senųjų kuršių tikėjimo ir apeigų atspindys. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 102–109.

Konferencijų pranešimų publikacijos

 1. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archaeology of Modern Conflict: The War after the War in Lithuania and Battle of Užpelkiai Forest, 1949. In Fields of Conflict Conference 2018 Pequot Museum. Conference Proceedings. Vol. 3. Ed. by Nikita MOREIRA, Michael DERDERIAN, Ashley BISSONNETTE. Mashantucket, CT, 2018, pp. 4–19.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Use and Reuse of Ancient Sacred Places in Mikytai, Žemaitija National Park, NW Lithuania. In The Diversity of Sacred Lands in Europe. Proceedings of the Third Workshop of the Delos Initiative – Inari/Aanaar 2010. Ed. by Josep-Maria MALLARACH, Thymio PAPAYANNIS, Rauno VÄISÄNEN. Vantaa, 2012, pp. 75–83. URL https://www.lituanistika.lt/content/43093.

Straipsniai kultūros leidiniuose

 1. PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. (At)kuriant partizanų archyvą. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2017, nr. 2 (20), p. 58–65.
 2. PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Atrandant partizaninio karo paveldą. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2017, nr. 3 (21), p. 62–71.
 3. PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. (Ne)parašyta 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio karo istorija. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2017, nr. 1 (19), p. 72–79.

Svarbesni enciklopediniai ir kt. informaciniai tekstai

 1. VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Excavations in Bajorai Cemetery during 2006–2009. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 145–151. URL https://www.lituanistika.lt/content/50692.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas. The Kukavetis Sacred Site. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 358–361. URL https://www.lituanistika.lt/content/50786.
 3. VAITKEVIČIUS, Vykintas; ŽIKULINAS, Jevgenijus. The Search for Barrows in East and South Lithuania in 2008. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 362–365.

Šaltinių publikacijos

 1. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos. In The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XL). Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2020, p. 143–377. DOI https://doi.org/10.15181/ahuk.v40i0.2132.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas: 1936 m. ekspedicijos užrašai. Tautosakos darbai, 2014, t. XLVII, p. 248–283. URL https://www.lituanistika.lt/content/64299 [įvadas publikacijai „1936 metų vasaros ekspedicinė muziejininkų kelionė Rytų Lietuvoje“, URL https://www.lituanistika.lt/content/64299].
 3. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas: 1929 m. ekspedicijos užrašai. Tautosakos darbai, 2013, t. XLVI, p. 175–254. URL https://www.lituanistika.lt/content/53987 [įvadas publikacijai „Muziejininko Buračo Balio 1929 metų vasaros ekspedicinės kelionės užrašai“, URL https://www.lituanistika.lt/content/53987].
 4. Ar meni tų ažerų? Elektrėnų krašto tautosaka. Parengė Ona Rasutė ŠAKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS, Asta LESKAUSKAITĖ, Loreta SUNGAILIENĖ. Vilnius, 2009. – 648 p. ISBN 978-9986-09-387-9
 5. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo. Tautosakos darbai, 2008, t. XXXV, p. 313–316. URL http://www.llti.lt/failai/27_Vaitkeviciaus.pdf.
 6. PIASECKA, Beata; STANKEVIČIŪTĖ, Ida; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilniaus apylinkių padavimai. Tautosakos darbai, 2007, t. XXXIII, p. 198–247. URL https://www.lituanistika.lt/content/13836.
 7. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Santakos pilkapiai (Vilniaus r.). Lietuvos archeologija, t. 30. Vilnius, 2007, p. 181–212. URL https://www.lituanistika.lt/content/16025.
 8. PIASECKA, Beata; STANKEVIČIŪTĖ, Ida; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Vilniaus apylinkių padavimai. Tautosakos darbai, 2005, t. XXII, p. 219–261.
 9. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Laukuvos šventvietės. In Laukuva. D. 1 (Lietuvos valsčiai, kn. 14; Šilalės kraštas, t. 4). Sud. Virginijus JOCYS. Vilnius, 2005, p. 140–170. URL https://www.lituanistika.lt/content/1410
 10. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kvėdarnos apylinkių šventvietės. In Kvėdarna (Lietuvos valsčiai, kn. 10; Šilalės kraštas, t. 5). Vyr. red. Kazys MISIUS. Vilnius, 2004, p. 66–86. URL https://www.lituanistika.lt/content/1906.
 11. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.). Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 49–74. URL https://www.lituanistika.lt/content/15931.
 12. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Pasakoja veliuoniškė Elvyra Čelkonienė. In Veliuona (Lietuvos valsčiai, kn. 7). Vilnius, 2001, p. 1085–1111.

Recenzijos

 1. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Šulinys gilus, virvė trumpa [Rec. kn.:] RAČIŪNAITĖ, Rasa; SENVAITYTĖ, Dalia; VAICEKAUSKAS, Arūnas. Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla, 2001. 178 p. Lietuvos etnologija, 2005, nr. 4, p. 159–166.
 2. VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] Zemgaļi senatnē. Žiemgaliai senovėje. Žiemgala, 2004, nr. 1, p. 45–46.
 3. VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] LUVEN, Yvonne. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer”. Köln-Weimar-Wien, 2001. – 499 p. Lietuvos archeologija, t. 24. Vilnius, 2003, p. 315–318. URL https://www.lituanistika.lt/content/15923.
 4. VAITKEVIČIUS, Vykintas. [Rec. kn.:] ЗАЙКОỸСКI Э. М.; ДУЧЫЦ Л. У. Жыватворныя крынiцы Беларусi. Мiнск: Ураджай, 2001. – 111 p. Tautosakos darbai, 2003, t. XIX, p. 306–308.