Urbonaitė-Ubė Miglė

Miglė Urbonaitė-UbėDr. Miglė URBONAITĖ-UBĖ,
pareigos: mokslo darbuotoja

Gimusi 1988 spalio 11 d. Vilniuje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: migle.urbonaite-ube@ku.lt

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-0726-5525 | Google Scholar | academia.edu


Biografija
2007 m. baigusi Vilniaus Antakalnio vidurinę mokyklą, studijavo archeologijos bakalauro specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2011 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Juodoji archeologija Lietuvoje“ (vadovas Linas Tamulynas). 2012–2014 m. studijavo Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio archeologijos magistrantūroje. Studijas baigė magistro darbu tema „Vilniaus miesto akmens masės ir majolikos keraminiai indai XV–XVIII amžiais“ (vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus). Lietuvos archeologijos draugija šį darbą apdovanojo kaip geriausią 2014 m. magistro baigiamąjį darbą. 2014–2018 m. studijavo jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantūroje. 2018 m. lapkričio 30 d. apgynė humanitarinių mokslo daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).
2011–2013 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriuje muziejininke. Nuo 2018 m. KU BRIAI jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2019 m. mokslo darbuotoja.
2008 m. pagal mainų programą mokėsi Kopenhagos universitete. 2010 m. dalyvavo tarptautinėje archeologinėje ekspedicijoje Ispanijoje, kur buvo tiriama La Draga neolito gyvenvietė.
Lietuvos archeologijos draugijos ir nuo 2016 m. Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narė. Nuo 2020 m. KU BRIAI mokslo darbų serijos Archaeologia Baltica atsakingoji sekretorė.

Tyrimų interesai
Miestų ir pilių archeologija; keraminių indų gamybos technologija; prekybos keliai; viduramžių ir naujųjų laikų stalo kultūra ir jos artefaktai.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

 1. EHRLICH, Freydis; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; RANNAMÄE, Eve. The Meaning of Eagles in the Baltic Region. A Case Study from the Castle of the Teutonic Order in Klaipėda, Lithuania (13th–14th Century). Archaeologia Lituana, 2020, vol. 21, pp. 59–78.
 2. MINKEVIČIUS, Karolis; PODĖNAS, Vytenis; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas; KISELIENĖ, Dalia. New evidence on the southeast Baltic Late Bronze Age agrarian intensification and the earliest AMS dates of Lens culinaris and Vicia faba. Vegetation History and Archaeobotany, 2020, vol. 29, no. 3, pp. 327–338.
 3. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Drabužių aksesuarai Klaipėdos pilies archeologinėje medžiagoje. In Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 190–199.
 4. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Stoneware from the 14th to the 17th Centuries Found in Archaeological Excavations in Vilnius. Archaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 191–202.
 5. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. The English Merchants’ Settlement in Šventoji: An Analysis and Interpretation of the Artefacts. In The Sea and the Coastlands (Archaeologia Baltica, vol. 23). Klaipėda, 2016, pp. 214–224.
 6. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. The Earliest Maiolica Ceramic Dishes in the Old Town in Vilnius. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 163–172.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Kukuliškių piliakalnis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 115–119
 2. ZABIELA, Gintautas; KRANIAUSKAS, Rokas; UBIS, Edvinas; UBĖ, Miglė. Klaipėdos pilies šiaurinė kurtina. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2017, p. 183–193.
 3. ZABIELA, Gintautas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; KRANIAUSKAS, Rokas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Klaipėdos pilies rytinės kurtinos vietos tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 210–217.

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Pottery as personal belonging in Clarisses convent in Vilnius. In 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August–4th September 2016 Vilnius. Abstracts. Vilnius, 2016, p. 370.

Straipsniai kultūros leidiniuose

 1. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Renesanso epochos atspindžiai Vilniaus miesto XVI–XVII amžių keramikoje. Tautodailės metraštis, Vilniaus kraštas, 2015, nr. 29, p. 32–39.
 2. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Lithuanian port town established by English merchants. TILTAS­. Journal of the British-Lithuanian Society, 2017 Spring / Summer, pp. 7–9.

Recenzijos

 1. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Nauji leidiniai apie Lietuvos piliakalnius [Rec.: VITKŪNAS, Manvydas; ZABIELA, Gintautas. Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas; Lietuvos piliakalniai. Atlasas. T. IV. Sud. Zenonas BAUBONIS, Darius STONČIUS, Egidijus ŠATAVIČIUS, Gintautas ZABIELA; BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos rajono piliakalniai; BAUBONIS, Zenonas; VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Šilalės rajono piliakalniai; BALTRAMIEJŪNAITĖ, Dovilė. Tauragnų krašto piliakalniai; VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Atgimę piliakalniai.] In Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2018, pp. 175–180.