BDAR
Privatumo politika

Urbonaitė-Ubė Miglė

Dr. Miglė URBONAITĖ-UBĖ,
pareigos: mokslo darbuotoja

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: migle.urbonaite-ube@ku.lt

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

2007 m. baigusi Vilniaus Antakalnio vidurinę mokyklą, studijavo archeologijos bakalauro specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2011 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Juodoji archeologija Lietuvoje“ (vadovas Linas Tamulynas). 2012–2014 m. studijavo Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio archeologijos magistrantūroje. Studijas baigė magistro darbu tema „Vilniaus miesto akmens masės ir majolikos keraminiai indai XV–XVIII amžiais“ (vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus). Lietuvos archeologijos draugija šį darbą apdovanojo kaip geriausią 2014 m. magistro baigiamąjį darbą. 2014–2018 m. studijavo jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantūroje. 2018 m. lapkričio 30 d. apgynė humanitarinių mokslo daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).

2011–2013 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriuje muziejininke. Nuo 2018 m. KU BRIAI jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2019 m. mokslo darbuotoja.

2008 m. pagal mainų programą mokėsi Kopenhagos universitete. 2010 m. dalyvavo tarptautinėje archeologinėje ekspedicijoje Ispanijoje, kur buvo tiriama La Draga neolito gyvenvietė.

Lietuvos archeologijos draugijos ir nuo 2016 m. Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narė. Nuo 2020 m. KU BRIAI mokslo darbų žurnalo Archaeologia Baltica atsakingoji sekretorė.

Tyrimų interesai

Miestų ir pilių archeologija; keraminių indų gamybos technologija; prekybos keliai; viduramžių ir naujųjų laikų stalo kultūra ir jos artefaktai.

Moksliniai projektai

2022–2024 m. sklaidos projekto „Archaeologia Baltica“, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis (sut. nr. S-LIP-22-13), vykdytoja.