Stončius Justas

Justas StončiusDr. Justas STONČIUS,
pareigos: mokslo darbuotojas

Gimęs 1989 m. liepos 11 d. Palangoje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 03;
el. paštas: justston@gmail.com


Biografija
2008 m. baigęs Palangos senąją gimnaziją, studijavo istoriją ir Baltijos šalių istoriją Klaipėdos universitete. 2012 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Antisemitizmo transformacijos Lietuvoje 1944–1990 metais: antisionistinės kampanijos lietuviškasis atvejis“, 2014 m. – magistro baigiamąjį darbą „Antisemitizmo sklaidos bruožai ir antisionistinės kampanijos tendencijos Lietuvos SSR 1944–1990 metais“. 2014 m. šis darbas apdovanotas Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premija. 2014–2018 m. buvo jungtinės Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2018 m. gruodžio 14 d. apgynė daktaro disertaciją „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis, mokslinis konsultantas dr. Hektoras Vitkus).
Nuo 2018 m. KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2019 m. mokslo darbuotojas.

Tyrimų interesai
Žydų istorija Lietuvoje XX a; antisemitizmas Sovietų Sąjungoje.

Moksliniai projektai
2020–2021 m. mokslo darbuotojas tiriamajame projekte „„Tamsiojo paveldo“ panauda Lietuvos atminimo kultūroje: Macikų lagerių atvejo tyrimas“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal reikminių istorinių tyrimų priemonę. 2020 m. projekto „Žydai 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje: istorija ir atmintis“, kurį finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba, vykdytojas. 2020–2022 m. vykdo projektą „Nuo idėjų iki veiksmo: antisemitizmas Sovietų Lietuvoje 1944–1990 metais“ (projektą finansuoja Geros valios fondas, Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas, Klaipėdos universitetas, Sergejus Kanovičius). 2020–2022 m. podoktorantūros stažuotės „Lietuvių ir žydų santykių raida Jungtinėse Amerikos Valstijose Šaltojo karo metais“ vykdytojas Klaipėdos universitete (finansuojama Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis, kurias administruoja Lietuvos mokslo taryba, nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0085).

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. STONČIUS, Justas; VITKUS, Hektoras; VITKUS, Zigmas. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariai žydai: istorija ir atminimas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. – 192 p. ISBN 978-609-481-099-2

Mokslo studijos

 1. VITKUS, Hektoras; VAREIKIS, Vygantas; UBIS, Edvinas; STONČIUS, Justas. Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 204 p. ISBN 978-609-481-117-3

Mokslo straipsniai

 1. СТОНЧЮС, Юстас. Вильнюсское «дело валютчиков» 1962 г.: антисемитизм в советской Литве. In Тирош – труды по иудаике, вып. 17. Отв. редактор М. ЧЛЕНОВ. Москва, 2018, c. 186–197.
 2. STONČIUS, Justas. Antisemitizmo raida sovietinėje Lietuvoje 1948–1953 metais. Darbai ir dienos, 2017, nr. 68, p. 41–67.
 3. STONČIUS, Justas. Buitinis antisemitizmas ar masinė neapykanta? Smurtinis ekscesai prieš žydus Lietuvos SSR = Domestic Anti-Semistim or Mass Hatred? Violent Excesses Against the Jews in Soviet Lithuania. In Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis = The Holocaust in the Eastern and Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory. Red. koleg. pirm. V. VAREIKIS. Kaunas, 2017, p. 112–122, 286–296.
 4. STONČIUS, Justas. Sovietinės sistemos kinas kaip Holokausto atminties palimpsestas. Istorija, 2015, t. 99, nr. 3, p. 68–92.
 5. STONČIUS, Justas. Sovietinė propaganda prieš Izraelį ir sionizmą: dienraščio Tiesa turinio tyrimas. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2015, t. 21, p. 133–145.
 6. STONČIUS, Justas. „Valiutininkų byla“ (1961–1963 m.): latentinio antisemitizmo atvejis Lietuvos SSR? Istorija, 2013, t. LXXXVIX, p. 39–47.

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. STONČIUS, Justas. Žydų verslai Palangoje tarpukario laikotarpiu. In Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis: mokslinės konferencijos medžiaga. Moksl. red. H. VITKUS. Palanga, 2017, p. 113–127.
 2. STONČIUS, Justas. Antisionizmas Lietuvos SSR 1964–1984 m.: ideologinė antisemitizmo užsklanda? In Studentų darbai 2013. XVII bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta 100-osioms Vaclovo Germano ir 110-osioms Jono Adomaičio gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės. Sud. D. GAUDINSKAITĖ. Šiauliai, 2013. Šiauliai, 2013, p. 51–53.
 3. STONČIUS, Justas. „Valiutininkų byla“ (1961–1963 m.) kaip latentinio antisemitizmo Lietuvos SSR raiškos atvejis. In Studentų darbai 2012. XVI bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta Mykolo Biržiškos 130-osioms gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės. Sud. D. GAUDINSKAITĖ. Šiauliai, 2012, p. 39–40.

Recenzijos

 1. STONČIUS, Justas. (Ne)žalioji mylia: studija apie mirties bausmes tarpukario Lietuvoje [Rec. kn.: ČERNEVIČIŪTĖ, Sigita; KAUBRYS, Saulius. Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 metais: monografija. Vilnius: Gimtasis žodis, 2014]. In Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2016, p. 198–200.