BDAR
Privatumo politika

Skurdauskienė Jolanta

Dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ,
pareigos: mokslo darbuotoja, lektorė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: jolantaskurd@gmail.com

 Google Scholar

 

Biografija

1980–1991 m. mokėsi Plungės 4-ojoje vidurinėje (dabar Senamiesčio pagrindinė) mokykloje. 1991–1996 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur įgijo istorijos bakalauro laipsnį (baigiamasis darbas „Oginskių Rietavo dvaras XVIII a. antrojoje pusėje – XIX a. pirmojoje pusėje“). 2000–2002 m. studijavo Baltijos šalių istorijos magistrantūros programoje Klaipėdos universitete (baigiamasis darbas – „Palivarkai Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje“). 2003 m. kėlė kvalifikaciją Silezijos universiteto Katovicuose (Lenkija) lenkų kalbos ir kultūros vasaros mokykloje. Nuo 2005 m. buvo Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinės istorijos krypties doktorantūros doktorantė. 2011 m. birželio 29 d. apgynė daktaro disertaciją „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“ (mokslinė vadovė doc. dr. Rita Regina Trimonienė). 2007 m. stažavosi Varšuvos universiteto Teisės istorijos institute (Lenkija). Rinko medžiagą Varšuvos (Lenkija), Minsko (Baltarusija) archyvuose. 2013 m. du semestrus studijavo Kultūros diplomatiją pagal Collegium Civitas ir Adamo Miczkewicziaus universiteto (Lenkija) jungtinių podiplominių studijų programą.

Nuo 1996 m. dirba Žemaičių dailės muziejuje Plungėje. Jame užėmė vyr. muziejininkės, nuo 2000 m. Rinkinių ir mokslinio skyriaus vedėjos, nuo 2002 m. vyr. istorikės pareigas; nuo 2004 m. – muziejaus direktoriaus pavaduotoja. Organizuoja mokslines konferencijas, rengia ir vykdo Žemaičių dailės muziejaus projektus, yra tarptautinių Mykolo Oginskio festivalių organizacinio komiteto narė. 2012–2015 m. ir nuo 2019 m. KU BRIAI mokslo darbuotoja, nuo 2021 m. taip pat ir lektorė šiame institute. Nuo 2014 m. dėstė ir Šiaulių universiteto Istorijos katedros studentams.

Nuo 2010 m. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narė. 2013–2019 m. ICOM ir ICOMOS Lietuvos nacionalinių komitetų narė.

Tyrimų interesai

Žemaitijos dvarų istorija ir kultūra.

Moksliniai projektai

2012–2015 m. mokslo darbuotoja KU BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.