BDAR
Privatumo politika

Ščavinskas Marius

Doc. dr. Marius ŠČAVINSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 35;
el. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |  Academia.edu

 

Biografija

1998–2002 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, 2002–2004 m. – magistrantūroje Vilniaus universitete. 2002 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureatu už darbą „Krikščioniškųjų misijų sklaida Rytų Europoje X–XIII a. pradžioje“. 2004–2008 m. buvo KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2009 m. kovo 27 d. apgynė daktaro disertaciją „X a. pab. – XIII a. pr. krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu“ (mokslinis vadovas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, konsultantas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius). 2006 m. stažavosi Vidurio Europos universitete (CEU) Budapešte, 2010 m. – Vokietijos istorijos institute Varšuvoje. 2011–2013 m. rinko medžiagą Berlyno Humboldtų universitete, Sakso institute Kopenhagoje, Vatikano bibliotekoje ir archyve, Oksfordo universiteto Heftfordo koledže, Krokuvos Jogailaičių universitete ir archyve.

2004–2009 m. KU BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2009–2010 m. ir nuo 2013 m. mokslo darbuotojas, nuo 2019 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2005 m. dėsto ir vadovauja Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties studentų darbams asistento, 2010–2013 m. lektoriaus, nuo 2013 m. docento pareigose. 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslo darbų konkurso laureatas. 2011–2012 m. Lietuvos istorijos instituto stažuotojas (podoktorantūros studijos). 2022 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.

Monografijų „Kryžius ir kalavijas“ (2012), „Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė“ (2015), „Kristus prieš Belialą. Lietuvių anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija Viduramžiais“ (2021) kelių vadovėlių, trijų dešimčių mokslo straipsnių lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis autorius ir bendraautoris.

Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriaus (nuo 2005 m.), Lietuvos mokslininkų sąjungos (nuo 2017 m.) narys.

Tyrimų interesai

Baltų genčių ir Lietuvos valstybės christianizacija ir europeizacija (nuo X a. pab. iki XV a. imtinai), Kryžiaus karų Baltijos jūros rytinėje pakrantėje problematika.

Moksliniai projektai

2011–2012 m. vykdė podoktorantūros studijų stažuotę Lietuvos istorijos institute tema „Krikščioniškųjų misijų santykio su Kryžiaus karais problema Baltijos regione XII a. pr. – XIII a. pab.“.

2013–2015 m. jaun. mokslo darbuotojas BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.

2020–2021 m. Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis finansuoto tiriamojo projekto „Anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija brandžiaisiais viduramžiais Lietuvoje“ (sutarties nr. S-LIP-20-11) vadovas.