BDAR
Privatumo politika

Rimkus Tomas

Dr. Tomas RIMKUS,
pareigos: mokslo darbuotojas, lektorius

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 36;
el. paštas: tomas.rimkus@ku.lt

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

2009 m. baigęs Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją, tais pačiais metais pradėjo istorijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Po dvejų metų specializavosi archeologijoje ir 2013 m. baigė istoriją su archeologijos specializacija. Bakalauro baigiamojo darbo tema „Tipologinė ir funkcinė viduriniojo mezolito – ankstyvojo neolito titnaginių dirbinių paskirtis Katros 1-oje gyvenvietėje“ (darbo vadovas prof. Algirdas Girininkas). 2013–2015 m. Klaipėdos universitete studijavo Kraštovaizdžio archeologijos programą, kurią baigė magistro baigiamuoju darbu „Mikrolitizacija Pietų Lietuvoje mezolito laikotarpiu (Katros 1-os gyvenvietės mikrolitinių dirbinių tipologiniais ir trasologiniais duomenimis)“ (vadovas prof. Algirdas Girininkas). 2015–2019 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantas. 2019 m. spalio 25 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai Rytų Baltijos regione mezolito laikotarpiu. Technologijų ir funkcijos tyrimai“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas).

Nuo 2018 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2019 m. kartu ir mokslo darbuotojas, lektorius.

Lietuvos archeologijos draugijos narys (nuo 2015 m.).

Tyrimų interesai

Šiaurės Europos regiono apgyvendinimas pasitraukus paskutiniajam Nemuno (Weichselian) ledynui; žmonių migraciniai procesai ir kultūrų kaita Rytų Pabaltijyje paleolito ir mezolito laikotarpiais; titnaginių įrankių gamybos technologijos inovacijos ir raida, šių įrankių naudojimas; eksperimentine trasologija.

Moksliniai projektai

2018–2021 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) jaunesnysis mokslo darbuotojas.