BDAR
Privatumo politika

Pocytė Silva

Doc. dr. Silva POCYTĖ,
pareigos: vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 04;
el. paštas: silva.pocyte@ku.ltsilva.pocyte@gmail.com

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |  ResearchGate

 

Biografija

1987 m. baigusi Klaipėdos rajono Priekulės vidurinę mokyklą, 1987–1992 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1996–2000 m. Klaipėdos universiteto finansuojama doktorantė Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinėje doktorantūroje. 2000 m. gruodžio 12 d. apgynė daktaro disertaciją „Mažosios Lietuvos lietuvių tautinis identitetas ir kultūrinė raiška 1871–1914 m.“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vytautas Merkys).

1992–1994 ir 1995–1996 m. dirbo Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro laborante, kabineto vedėja, 1994–1995 m. – Klaipėdos „Aukuro“ vidurinės mokyklos mokytoja. 2000–2006 m. Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro (2003 m. reorganizuotas į BRIAI) mokslo darbuotoja, nuo 2006 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja; nuo 1995 m. dėsto KU istorijos krypties studentams. Nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. birželio mėn. BRIAI direktorė. 2010 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą. 2020–2021 m. atliko KU BRIAI studijų programų vadovės funkcijas.

Knygos „Agluonėnai: kaimas istorijos pagairėje (1939–1990)“ (1994), monografijos „Mažlietuviai Vokietijos imperijoje, 1871–1914“ (2002) autorė, monografijos „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ (2019) bendraautorė, kelių dešimčių tiriamųjų straipsnių lietuvių, vokiečių, lenkų, anglų, rusų kalbomis autorė ir bendraautorė, daugelio leidinių sudarytoja. Nuo 1996 m. Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje vykusiose konferencijose ir seminaruose skaitė daugiau kaip 30 mokslinių pranešimų.

Jungtinių Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto (2003–2015 m.) bei Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūros komitetų (nuo 2011 m.) narė, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto viceprezidentė (2004–2014 m.), šio komiteto narė (nuo 2014 m.). KU BRIAI tęstinio leidinio Acta Historica Universitatis Klaipedensis redaktorių kolegijos narė (2003–2019 m.; 2006–2013 m. vyr. redaktorė), Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslo darbų žurnalo „Istorija“ (nuo 2011 m.), W. Kętrzyńskio mokslinių tyrimų instituto Olštyne mokslo darbų žurnalo „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“ (nuo 2012 m.), Vytauto Didžiojo universiteto tęstinio leidinio „Kauno istorijos metraštis“ (nuo 2013 m.) redaktorių kolegijų narė. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo Donelaičio 300 metų sukakties minėjimo valstybinės programos rengimo grupės narė (2007–2008), Liudviko Rėzos kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo narė (nuo 2008 m.), Klaipėdos miesto savivaldybės Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos narė (2010–2019 m.). 2007–2011 m. buvo KU Senato, 2010–2018 m. ir nuo 2020 m. BRIAI tarybos narė, nuo 2020 m. šios tarybos pirmininkė.

Agluonėnų seniūnijos rašytojos Ievos Simonaitytės premijos laureatė (2004 m.), Pagėgių savivaldybės garbės pilietė (2011 m.).

Tyrimų interesai

Prūsijos Lietuvos kultūros istorija ir identiteto problematika XIX a. pab. – XX a., Klaipėdos krašto istorija XX a., Klaipėdos krašto etnokonfesinis kultūros paveldas.

Moksliniai projektai

2006 m. ir 2008 m. KU BRIAI vykdyto mokslinio tiriamojo projekto „Europinių kultūrų sąveika Klaipėdos krašte: istorinio, konfesinio ir etnografinio paveldo tyrimai” vadovė.

2010–2012 m. mokslo plėtros projekto „Mokslinio periodinio leidinio Acta Historica Universitatis Klaipedensis leidimas“ vadovė.

2010–2011 m. LR Kultūros ministerijos iš dalies finansuoto projekto „Konfesinio, kultūrinio ir kalbinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicijos Klaipėdos krašte“ vadovė.

2012–2014 m. KU BRIAI projekto „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba, viena vykdytojų.

2016–2018 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI projekto „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ viena vykdytojų.

2021–2024 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo KU BRIAI projekto „Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis“ (sutarties nr. S-LIP-21-9) vadovė.