BDAR
Privatumo politika

Petrauskas Gediminas

Dr. Gediminas PETRAUSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: gediminas.petrauskas@ku.ltpetrauskasgediminas@gmail.com

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

2005 m. baigęs Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą (dabar Jono Basanavičiaus gimnazija), studijavo archeologiją Vilniaus universitete, 2009 m. įgydamas bakalauro, 2011 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį (cum laude diplomas). 2011–2017 m. studijavo jungtinėje Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje. 2017 m. rugsėjo 8 d. apgynė daktaro disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys“ (mokslinis vadovas prof. dr. Albinas Kuncevičius). 2014 m. stažavosi Tartu universiteto Istorijos ir archeologijos institute Estijoje, 2016 m. – Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institute.

2008 m. dirbo Kaišiadorių muziejuje muziejininku, nuo 2008 m. iki dabar – Lietuvos nacionaliniame muziejuje muziejininku, vyresn. muziejininku ir Archeologijos skyriaus vedėju. 2019–2022 m. KU BRIAI mokslo darbuotojas, nuo 2021 m. iki šiol – kartu ir vyresnysis mokslo darbuotojas.

Nuo 2010 m. rengia Lietuvos partizaninio karo vietų, geležies amžiaus laidojimo paminklų ir viduramžių degintinių kapinynų archeologinius tyrimus ir žvalgomąsias archeologines ekspedicijas. Stažavosi archeologiniuose tyrimuose Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir Ukrainoje.

Mokslo studijos „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai“ (2017) bendraautoris, apie 20 mokslo straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis autorius ir bendraautoris. Mokslinius pranešimus skaitė daugiau nei 30 nacionalinių, regioninių, tarptautinių mokslinių konferencijų ir seminarų-dirbtuvių Čekijoje, Danijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Nuo 2018 m. tęstinės nacionalinės mokslinės konferencijos Marijos Gimbutienės skaitymai organizatorius.

Nuo 2009 m. Lietuvos archeologijos draugijos, nuo 2011 m. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio (2018–2020 m. Tarybos narys), 2015–2016 m. ir nuo 2020 m. – Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narys. Nuo 2019 m. Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys.

Informatyviausios 2015 m. archeologinių tyrimų ataskaitos autorius (Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos apdovanojimas). 2017 m. kartu su Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologais už 1863–1864 m. sukilimo dalyvių palaikų suradimą ir tyrimų sklaidą išrinktas Lietuvos metų archeologu (Lietuvos archeologijos draugijos apdovanojimas).

Tyrimų interesai

Lietuvos partizaninio karo archeologija; naujausiųjų laikų konfliktų archeologija; mirusiųjų deginimo paprotys viduramžių Lietuvoje.

Moksliniai projektai

2018–2020 m. VšĮ Prigimtinės kultūros instituto projekto „Bedugnės kapinynas: viduramžių Lietuvos valstybės paieškos“, kurį finansavo Vasario 16-osios fondas, vadovas.

2019–2022 m. KU BRIAI vykdomo mokslinio projekto „I tūkstantmečio po Kr. vario lydinių metalurgijos ir technologijų progreso tyrimai visuomenės socioekonominės raidos kontekste (LYDINIAI)“ vykdytojas (vadovė doc. dr. Audronė Bliujienė). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal mokslininkų grupių priemonę (S-MIP-19-50).

Nuo 2021 m. podoktorantūros tiriamojo projekto „Lietuvos partizaninio karo archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys“ vykdytojas KU BRIAI (finansuojama Lietuvos mokslo tarybos pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“).