Stančikaitė Miglė

Miglė StančikaitėDr. Miglė STANČIKAITĖ,
pareigos: vyriausioji mokslo darbuotoja

Gimusi 1969 m. liepos 31 d. Trakų rajone

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: stancikaite@geo.lt


Biografija
Baigusi Vilniaus 41-ają vidurinę mokyklą, 1987–1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, kur įgijo inžinieriaus-hidrogeologo kvalifikaciją. 1993 ir 1995 m., gavusi Bergeno universiteto (Norvegija) bei NorFa NETWORK stipendijas, studijavo Bergeno universiteto Botanikos institute. 1995–2000 m. Vilniaus universiteto doktorantė. 2000 m. kovo 13 d. apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją tema “Natural and Human Initiated Environmental Changes Throughout the Late Glacial and Holocene in Lithuania Territory”.
1992–2001 m. dirbo geologe Lietuvos geologijos tarnybos Kvartero tyrimų skyriuje. Dalyvavo vykdant kvartero geologinį kartografavimą Kretingos, Šilutės, Šiaulių plotuose. 1995–2001 m. tyrėja Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedroje. 2001–2009 m. mokslo darbuotoja, nuo 2002 m. vyr. mokslo darbuotoja Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų skyriuje. Atliko kvartero tarpledynmečių bei holoceno laikotarpio augalijos ir paleoekologinių sąlygų analizę, gyventojų veiklos įtakos aplinkai skirtingais priešistorės etapais bei istoriniais laikais įvertinimą, gamybinio ūkio raidos tyrimus. 2010–2012 m. Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto vadovė, nuo 2010 m. rugsėjo mėn. šio instituto vyresnioji, vėliau vyriausioji mokslo darbuotoja. 2012–2017 m. papildomose pareigose dirbo vyresniąja mokslo darbuotoja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, nuo 2018 m. šio instituto vyriausioji mokslo darbuotoja projektinėje veikloje.
Nuo 2001 m. skaitė mokslinius pranešimus keliolikoje tarptautinių konferencijų Lietuvoje, Graikijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Mauritanijoje, Rusijoje, Čekijoje, Australijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Kipre, Nyderlanduose. Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro jungtinės fizinių mokslų srities geologijos krypties (05P) doktorantūros komiteto narė. Mokslinio žurnalo „Baltica“ red. kolegijos narė.
Skandinavijos palinologų asociacijos narė; Lietuvos geologų sąjungos Kvartero sekcijos vadovė.

Tyrimų interesai
Kvartero tarpledynmečių augalijos istorija; vėlyvojo ledynmečio ir holoceno chronologija; augalijos raidos ypatumai poledynmetyje; klimato sąlygų kaita per pastaruosius 13–14 tūkst. metų; gyventojų ir gamtinės aplinkos sąveikos analizė priešistorėje bei istoriniais laikais; gamybinio ūkio plėtros rekonstrukcijos paleobotaninių tyrimų duomenimis.

Moksliniai projektai
2003 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoto projekto „Trumpalaikiai ekosistemos pokyčiai ir jų įtaka žmogaus veiklos dinamikai vėlyvojoje priešistorėje“ vadovė; 2005–2007 m. IGCP 490 projekto „The Role of Holocene Environmental Catastrophes in Human History“ vadovė Lietuvoje; 2007–2009 m. Šiaurės šalių Ministrų tarybos (NorFa) finansuoto projekto „Nordic Network of Palaeoclimatology (NEPAL)“ vadovė Lietuvoje; 2009–2014 m. COST programos ES0907 INTIMATE: INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records (60000 to 8000 years ago) veiklos atstovė Lietuvai; 2010–2011 m. LMT finansuotos nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projekto „Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai holocene paleoekosistemos raidos kontekste (Paleoantropoinvazijos)“ vadovė.
2000–2001 m. vykdytoja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotame projekte „Merkinės gamtinis ir kultūrinis paveldas: vertė ir kontekstai“ (Lietuvos istorijos institutas). 2001–2003 m. vykdytoja valstybinėje mokslo programoje „Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė (Litosfera)“ (Geologijos institutas). 2001–2003 m. vykdytoja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotame projekte „Kultūrinio landšafto raida per 5000 metų Virvytės, Minijos, Varduvos aukštupiuose“ (Lietuvos dailės akademija). 2002 m. vykdytoja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotame projekte „Ankstyvosios gyventojų veiklos krizės: gamtinių sąlygų ar socialinių santykių kaitos pasekmė?“ (Lietuvos istorijos institutas). 2002–2004 m. vykdytoja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotame projekte „Ankstyvosios žemdirbystės laukų sistemos Vakarų Lietuvoje“ (Vilniaus universitetas). 2002–2005 m. vykdytoja IGCP 449 projekte „Global Correlation of Late Cenozoic Fluvial Deposits“ (Geologijos ir geografijos institutas). 2004 m. vykdytoja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotame projekte „Seklios lagūnos ekosistemos kaita poledynmetyje“ (Vilniaus universitetas). 2005–2007 m. vykdytoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų INTERREG III B Programos projekte „Astra-developing Policies and Adaptation Strategines to Climate Change in the Baltic Sea Region“ (Geologijos ir geografijos institutas). 2007–2009 m. vykdytoja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotame projekte „Klimato kaitos atspindys paskutiniojo ledynmečio-tarpledynmečio ciklo nuosėdose (PALEOKLIMATAS)“ (Geologijos ir geografijos institutas). 2010–2011 m. vykdytoja Lietuvos mokslo tarybos finansuotame mokslininkų grupių projekte „Lietuvos kvartero paleoklimatinių įvykių chronologija ir tarpregioninė koreliacija“ (Gamtos tyrimų centras).

Publikacijų sąrašas

Straipsniai išspausdinti ISI Web of Science duomenų bazėje referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą leidiniuose

 1. DRUZHININA, Olga; SUBETTO, Dmitry; STANČIKAITĖ, Miglė; VAIKUTIENĖ, Giedrė; KUBLITSKY, Jury; ARSLANOV, Khikmatulla. Sediment record from the Kamyshovoe Lake : history of vegetation during late Pleistocene and early Holocene (Kaliningrad District, Russia). Baltica, 2015, vol. 28, no. 2, pp. 121-134.
 2. KISIELIENĖ, Dalia; MASIULIENĖ, Ieva; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas; VAIKUTIENĖ, Giedrė; PETROŠIUS Rimantas. History of the Environment and Population of the Old Town of Klaipėda, Western Lithuania: Multidisciplinary Approach to the Last Millennium. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2012, vol. 54, no. 3-4: Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011, pp. 1003-1015.
 3. PILIČIAUSKAS, Gytis; MAŽEIKA, Jonas; GAIDAMAVIČIUS, Andrejus; VAIKUTIENĖ, Giedrė; BITINAS, Albertas; SKURATOVIČ, Žana; STANČIKAITĖ, Miglė. New Archaeological, Paleoenvironmental, and 14C Data from the Šventoji Neolithic Sites, NW Lithuania. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2012, vol. 54, no. 3-4: Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011, pp. 1017-1031.
 4. SALONEN, Sakari J.; ILVONEN, Liisa; SEPPÄ, Heikki; HOLMSTRÖM, Lasse; TELFORD, Richard J.; GAIDAMAVIČIUS, Andrejus; STANČIKAITĖ, Miglė; SUBETTO, Dmitry. Comparing different calibration methods (WA/WA-PLS regression and Bayesian modelling) and different-sized calibration sets in pollen-based quantitative climate reconstruction. The Holocene, 2012, vol. 22, no. 4, pp. 413–424.
 5. TARAŠKEVICIUS, Ričardas; STANČIKAITE, Miglė; BLIUJIENĖ, Audronė; STAKĖNIENĖ, Rimutė; ZINKUTE, Rimantė; KUSIAK, Jarosław. Search for Geochemical Indicators of Pre-Urban Habitation Sites: Case Study From the Skomantai Hill-Fort and Settlement, Western Lithuania. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2012, vol. 12, no. 4, pp. 265–275.
 6. GAIDAMAVIČIUS, Andrejus; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; MAŽEIKA, Jonas; GRYGUC, Gražina. Post-glacial vegetation and environment of the Labanoras region, East Lithuania: implications for regional history. Geological Quarterly, 2011, vol. 55, no. 3, pp. 269–284.
 7. STANČIKAITĖ, Miglė. Permainų dešimtmetis Geologijos ir geografijos institute (2001–2011). Baltica, 2011, vol. 24 (Special Issue), p. 13–18.
 8. STANČIKAITĖ, Miglė; BALTRŪNAS, Valentinas; KARMAZA, Bronislovas; KARMAZIENĖ, Danguolė; MOLODKOV, Anatoly; OSTRAUSKAS, Tomas; OBUKHOWSKY, Viktor; SIDOROWICH, Witaliy; MOTUZKO, Aleksandr. A. The Late Glacial history of Gornitsa foreland and Kovaltsy Palaeolithic site, W Belarus. Baltica, 2011, vol. 24, no. 1, p. 25–36.
 9. ŠEIRIENĖ, Vaida; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia. Paleobotaninių tyrimų plėtra Geologijos ir geografijos institute. Baltica, 2011, vol. 24 (Special Issue), p. 43–46.
 10. MAŽEIKA, Jonas; BLAŽEVIČIUS, Povilas; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia. Dating of the Cultural Layers from Vilnius Lower Castle, East Lithuania: Implications for Chronological Attribution and Environmental History. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2009, vol. 51, no. 2, pp. 515–528.
 11. SATKŪNAS, Jonas; STANČIKAITĖ, Miglė. Pleistocene and Holocene palaeoenvironments and recent processes across NE Europe: introduction. Quaternary International, 2009, vol. 207, issues 1-2, pp. 1–3.
 12. STANČIKAITĖ, Miglė; DAUGNORA, Linas; HJELLE, Kari; HUFTHAMMER, Anne Karin. The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International, 2009, vol. 207, issues 1-2, pp. 117–129.
 13. STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; MOE, Dagfinn; VAIKUTIENĖ, Giedrė. Lateglacial and early Holocene environmental changes in northeastern Lithuania. Quaternary International, 2009, vol. 207, issues 1-2, pp. 80–92.
 14. STANČIKAITĖ, Miglė; ŠINKŪNAS, Petras; RISBERG, Jan; ŠEIRIENĖ, Vaida; BLAŽAUSKAS, Nerijus; JAROCKIS, Romas; KARLSSON, Sven; MILLER, Urve. Human activity and the environment during the Late Iron Age and Middle Ages at the Impiltis archaeological site, NW Lithuania. Quaternary International, 2009, vol. 203, issues 1-2, pp. 74–90.
 15. STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; MAŽEIKA, Jonas; BLAŽEVIČIUS, Povilas. Environmental conditions and human interference during the 6th and 13th–15th centuries. Vegetation history and archaeobotany, 2008, volume 17, issue 1, pp. 239–250.
 16. STANČIKAITĖ, Miglė; ŠINKŪNAS, Petras; ŠEIRIENĖ, Vaida; KISIELIENĖ, Dalia. Patterns and chronology of the Lateglacial environmental development at Pamerkiai and Kašučiai, Lithuania. Quaternary Science Reviews, 2008, volume 27, issues 1-2, pp. 127–147.
 17. STANČIKAITĖ, Miglė; BALTRŪNAS, Valentinas; ŠINKŪNAS, Petras; KISIELIENĖ, Dalia; OSTRAUSKAS, Tomas. Human response to the Holocene environmental changes in the Biržulis Lake region, NW Lithuania. Quaternary International, 2006, vol. 150, issue 1, pp. 113–129.

Monografijų dalys

 1. JAROCKIS, Romas; ŠINKŪNAS, Petras; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; BLAŽAUSKAS, Nerijus. Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultatai. In Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Klaipėda, 2005, p. 95–124.
 2. ŠINKŪNAS, Petras; SATKŪNAS, Jonas; STANČIKAITĖ, Miglė. Kvartero paleogeografinių ir paleoekologinių sąlygų raida ir galima ekstrapoliacija ateičiai. In Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai. Ats. red. V. BALTRŪNAS. Žurnalo „Litosfera“ leidinys. Vilnius. 2004, p. 613–618.
 3. KABAILIENĖ, Meilutė; STANČIKAITĖ, Miglė. Akmens amžiaus žemdirbystės ir gyvulininkystės raida pagal paleobotaninių tyrimų duomenis. In Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Red. V. BALTRŪNAS. Vilnius, 2001, p. 218–225.
 4. KABAILIENĖ, Meilutė; STANČIKAITĖ, Miglė; ŪSAITYTĖ, Daiva. Paleoekologinių tyrimų rezultatai. In Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Red. V. BALTRŪNAS. Vilnius, 2001, p. 146–167.
 5. STANČIKAITĖ, Miglė. Augalijos ir gamtinės aplinkos raida poledynmetyje. In Ar tikrai Raigardas prasmego? Red. V. BALTRŪNAS. Vilnius, 2001, p. 26–34.
 6. ŠINKŪNAS, Petras; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; KISIELIENĖ, Dalia. Ūlos atodangų tyrimų rezultatai. In Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Red. V. BALTRŪNAS. Vilnius, 2001, p. 67–82.
 7. ŠINKŪNAS, Petras; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; KISIELIENĖ, Dalia; BLAŽAUSKAS, Nerijus; Barzdžiuvienė V. Pamerkių atodangos tyrimų rezultatai. In Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Red. V. BALTRŪNAS. Vilnius, 2001, p. 55–67.

Straipsniai išspausdinti Lietuvos recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; MAŽEIKA, Jonas; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; SZWARCZEWSKI, Piotr; MESSAL, Sebastian; KUSIAK, Jarosław; STAKĖNIENĖ, Rimutė. Skomantai Hill-Fort in Western Lithuania: A Case Study on Habitation Site and Environment. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), I (Archaeologia Baltica, Vol. 17). Klaipėda, 2012, pp. 101–135.
 2. STANČIKAITĖ, Miglė. Late Glacial environmental history in Lithuania. Archaeologia Baltica, 2006, Vol. 7, pp. 199–208.
 3. ŠEIRIENĖ, Vaida; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; ŠINKŪNAS, Petras. Lateglacial environment inferred from palaeobotanical and 14C data of sediment sequence from Lake Kašučiai, West Lithuania. Baltica, 2006, Vol. 19 (2), p. 80–90.
 4. MOE, Dagfinn; SAVUKYNIENĖ, Nijolė; STANČIKAITĖ, Miglė. A new 14C (AMS) date from former heathland soil horizons at Kuršių Nerija, Lithuania. Baltica, 2005, Vol. 18 (1), p. 23–28.
 5. ŠINKŪNAS, Petras; STANČIKAITĖ, Miglė; ŠEIRIENĖ, Vaida; KISIELIENĖ, Dalia; BARZDŽIUVIENĖ, Vaiva; BLAŽAUSKAS, Nerijus. Environmental changes in the Ūla and Katra upper reaches during the last 14,000 years. Acta Zoologica Lituanica, 2005, Vol. 15, No. 2, p. 173–178.
 6. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; KISIELIENĖ, Dalia; STANČIKAITĖ, Miglė. Archeobotanika Lietuvoje: makrobotaniniai ir palinologiniai tyrinėjimai. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 79–100.
 7. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; STANČIKAITĖ, Miglė. Akmens ir bronzos amžiaus gyventojų poveikis aplinkai ir jų ūkinė veikla Rytų Baltijos regione archeobotaninių tyrimų duomenimis. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 251–266.
 8. BALTRŪNAS, Valentinas; KARMAZA, Bronislovas; STANČIKAITĖ, Miglė. Vembūtų plokščiakalvės ir piliakalnio gamtinės aplinkos ypatybės ir raida. Acta Academiae artium Vilnensis, 2004, Nr. 34, p. 79–86.
 9. BALTRŪNAS, Valentinas; STANČIKAITĖ, Miglė; KARMAZA, Bronislovas. Platelių duburio gamtinės aplinkos raida poledynmečio laikotarpiu. Acta Academiae artium Vilnensis, 2004, Nr. 34, p. 67–78.
 10. DAUGNORA, Linas; GUOBYTĖ, Rimantė; GIRININKAS, Algirdas; KISIELIENĖ, Dalia; SIMNIŠKYTĖ, Andra; STANČIKAITĖ, Miglė. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 111–134.
 11. STANČIKAITĖ, Miglė. Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiu. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 135–148.
 12. STANČIKAITĖ, Miglė; BALTRŪNAS, Valentinas; KISIELIENĖ, Dalia; GUOBYTĖ, Rimantė; OSTRAUSKAS, Tomas. Gamtinė aplinka ir gyventojų ūkinė veikla Biržulio ežero apylinkėse holoceno laikotarpiu. Acta Academiae artium Vilnensis, 2004, Nr. 34, p. 45–66.
 13. STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; STRIMAITIENĖ, Andra. Vegetation response to the climatic and human impact changes during the Late Glacial and Holocene: case study of the marginal area of Baltija Upland, NE Lithuania. Baltica, 2004, Vol. 17 (1), p. 17–33.
 14. STANČIKAITĖ, Miglė; MILKEVIČIUS, Martynas; KISIELIENĖ, Dalia. Palaeoenvironmental changes in the environs of Žadeikiai Bog, NW Lithuania, during the Late Glacial and Holocene according to palaeobotanical and 14C data. Geologija, 2003, Vol. 43, No. 3, p. 47–60.

Straipsniai išspausdinti užsienio recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose

 1. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 2. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas; STANČIKAITĖ, Miglė; GRYGUC, Gražyna; ŠEIRIENĖ, Vaida; MAŽEIKA, Jonas. In shores of the Yoldia Sea and Ancylus Lake – maritime landscapes in the Lithuanian waters: multidisciplinary study. In The Baltic Sea – a Mediterranean of North Europe: in the light of archaeological, historical and natural science research from Ancient to Early Medieval Times = Bałtyk – Morzem Śródziemnym Europy Północnej: w świetle badań archeologicznych, historycznych i przyrodniczych od starożytności. [Ed. by O. FELCZAK]. Gdańsk, 2015, pp. 9–18.
 3. KONDRATIENĖ, Ona; STANČIKAITĖ, Miglė. Valerija Čepulytė (1904–1987) and her studies of the Quaternary formations in Lithuania. Geological society special publications, 2008, Vol. 301, pp. 149–158.
 4. KISIELIENĖ, Dalia; STANČIKAITĖ, Miglė; MERKEVIČIUS, Algimantas; NAMICKIENĖ, Reda. Vegetation responses to climatic changes during the Late Glacial according to palaeobotanical data in West Lithuania: a preliminary results. In Proceedings of the Workshop “Reconstruction of Quaternary Palaeoclimate and plaeoenvironments and their Abrupt Changes” 29-September – 2 October, 2004 Bialowieza, Poland (Polish Geological Institute Special Papers, t. 16). Ed. by H. WINTER, P. BALABANIS. Warszawa, 2005,  pp. 45–52.
 5. SIMNIŠKYTĖ, Andra; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia. Continuity and discontinuity in the Juodonys archaeological complex. Muinasaja Teadus, 2003, Vol. 13, pp. 267–286.
 6. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia. Macrobotanical and palynological research of two archaeological sites in Lithuania. Archaeobotany in the Nordic countries-NAG 2000. Archaeology and Environment, 2002, Vol. 15, pp. 5–21.
 7. BITINAS, Albertas; DAMUŠYTĖ, Aldona; STANČIKAITĖ, Miglė; ALEKSA, Paulius. Geological development of Nemunas River Delta and adjacent areas, West Lithuania. Geological Quarterly, 2002, Vol. 46, No. 4, pp. 375–389.
 8. STANČIKAITĖ, Miglė; KABAILIENĖ, Meilutė; OSTRAUSKAS, Tomas; GUOBYTĖ, Rimantė. Environment and man around Lakes Dūba and Pelesa, SE Lithuania, during the Late Glacial and Holocene. Geological Quarterly, 2002, Vol. 46, No. 4, pp. 391–409.
 9. BITINAS, Albertas; DAMUŠYTĖ, Aldona; HUTT, Galina; MARTMA, Tonu; RUPLĖNAITĖ, Giedrė; STANČIKAITĖ, Miglė; ŪSAITYTĖ, Daiva; VAIKMAE, Rein. Stratigraphic correlation of Late – Weichselian and Holocene deposits in the Lithuania coastal region. Proceedings of the Estonian Academy of Science. Geology, 2000, Vol. 49, No. 3, pp. 200–217.