BDAR
Privatumo politika

Jokubauskas Vytautas

Doc. dr. Vytautas JOKUBAUSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 25;
el. paštas: vytautas.jokubauskas@ku.lt

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

1997 m. baigė Skuodo P. Žadeikio vidurinę mokyklą, 2004 m. – edukologijos bakalauro, 2009 m. – Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijas Klaipėdos universitete. 2009 m. tapo Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premijos laureatu už geriausią magistro baigiamąjį darbą „Lietuvos kariuomenės pasirengimas eventualiam karui su Vokietija 1939 metais“. 2009–2013 m. – KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantas. 2013 m. lapkričio 22 d. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste“ (mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis). 2014 m. ji apdovanota Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos įsteigto apdovanojimo „Geriausia disertacija 2013“ laureato diplomu.

2011–2012 m. dėstė KU HMF Istorijos katedroje asistento pareigose, 2014–2015 m. šios katedros lektorius, nuo 2016 m. – KU BRIAI docentas. 2013 m. KU BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. vyresnysis mokslo darbuotojas ir docentas. 2022 m. KU Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.

Monografijų „„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas“ (2014), „Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m.“ (2019) autorius, kolektyvinių monografijų „Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“ (2015) ir „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“ (2018) bendraautoris, daugiau kaip trijų dešimčių mokslinių straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis autorius ir bendraautoris. 2016 m. moksliniai tyrimai įvertinti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) premija. 2016–2017 m. Vytauto Jokubausko tyrimus rėmė Lietuvos mokslų akademija jaunųjų mokslininkų stipendija.

2015 m. vasario–gruodžio mėn. buvo KU BRIAI Tarybos pirmininko pavaduotojas, nuo 2018 m. BRIAI Tarybos narys. Nuo 2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narys. 2019 m. išrinktas į Klaipėdos universiteto Senatą, Senato pirmininko pavaduotojas. Tęstinio leidinio „Karo archyvas“ redaktorių kolegijos narys (nuo 2016 m.), Hetmono Petro Sahaidachny Ukrainos sausumos pajėgų akademijos (Lvovas) mokslo darbų leidinio „Військово-науковий вісник“ red. kolegijos narys (nuo 2019  m.). Kretingos rajono savivaldybės Kultūros paveldo vertinimo tarybos narys (nuo 2016 m.), BĮ Neringos muziejai tarybos narys (nuo 2016 m.).

Už ypatingus nuopelnus stiprinant krašto apsaugą 2016 m. apdovanotas LR krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ ir tai liudijančiu diplomu. 2018 m. lapkričio 9 d. įteikta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka „už išskirtinį indėlį rašant modernios Lietuvos istoriją, aktyvią šviečiamąją veiklą, už amžinųjų vertybių – tiesos, laisvės, atsakomybės ir gėrio – ugdymą“.

Tyrimų interesai

XX a. pirmosios pusės Lietuvos karybos istorija.

Moksliniai projektai

2013–2015 m. KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba, vienas vykdytojų.

2015–2018 m. KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba, vienas vykdytojų.

2016–2018 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis“ vadovas.

2020–2023 m. Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis finansuojamo tiriamojo projekto „Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomenei (1918–1940 m.)“ (sutarties nr. S-LIP-20-8) vadovas.

2021–2024 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo KU BRIAI projekto „Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis“ (sutarties nr. S-LIP-21-9) vienas vykdytojų.