BDAR
Privatumo politika

Daugnora Linas

Prof. dr. Linas DAUGNORA,
pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: linas.daugnora@ku.ltdaugnora@gmail.com

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

 

Biografija

1976–1981 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgydamas veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. 1986–1989 m. Maskvos K. Skriabino veterinarijos akademijos Vidaus ligų katedros aspirantas. 1989 m. apgynė veterinarinės medicinos krypties daktaro disertaciją „Intensyviai auginamų ir penimų buliukų didžiojo prieskrandžio acidozės etiologija, diagnostika ir profilaktika“. 1998–1999 m. stažavosi Bergeno muziejuje (Norvegija), 2005 m. – Lenkijos mokslų akademijos Archeologijos ir etnologijos institute Poznanėje.

1981–1986 m. dėstytojavo Alantos (Molėtų raj.) technikume, nuo 1989 m. dirbo Lietuvos veterinarijos akademijoje asistentu, nuo 1992 m. – docentu, 1995–2004 m. Anatomijos ir histologijos katedros vedėju. Nuo 1998 m. vadovavo prie Anatomijos ir fiziologijos katedros įsteigtai Osteologijos laboratorijai. Nuo 2002 m. ėjo profesoriaus pareigas, o atlikus habilitacijos procedūrą (biomedicinos mokslų sritis, veterinarinės medicinos kryptis), 2006 m. gruodžio 13 d. Lietuvos veterinarijos akademija suteikė biomedicinos mokslų srities profesoriaus vardą. Nuo 2009 m. BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2010 m. BRIAI atsakingas už Osteologinės medžiagos tyrimų laboratoriją (iki 2015 m. vadinosi Bioarcheologijos laboratorija).

Lietuvos morfologų draugijos (nuo 1989 m.), Lietuvos archeologijos draugijos (nuo 1996 m.), Europos veterinarijos anatomų asociacijos (EAVA) ir Tarptautinės archeozoologų draugijos (ICAZ, International Council of Archaeozoology) Gyvūnų paleopatologinės grupės (APWG, Animal  Palaeopathology Working Group) narys (nuo 2000 m.). Ilgametis Lietuvos veterinarijos akademijos tęstinio mokslinio žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ atsakingasis sekretorius.

Tyrimų interesai

Gyvūnų ir gyvulių morfologija (specializacija – osteologija ir archeozoologija). Atliekami archeologinių tyrinėjimų metu iškasamų įvairių laikotarpių gyvūnų, gyvulių, paukščių ir žuvų kaulų tyrimai, paleopatologijų analizė.

Moksliniai projektai

Nuo 2012 m. kaip KU BRIAI atstovas dalyvauja Baltijos ir Skandinavijos centro Šlėzvige (Vokietija) projektuose „Hunting in Northern Europe AD 500 to 1500 AD“ ir „Ancient DNA on Animal Remains from Lithuanian Archaeological Sites“. 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansuoto projekto „Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje“ vykdytojas. 2018–2021 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas, et al. Lithuanian Baltic Sea Coasts during the Holocene: Sea Level Changes, Environmental Developments and Human Adaptations (Cultural Studies in Maritime and Underwater Archaeology, vol. 3). Edited by Algirdas GIRININKAS, Vladas ŽULKUS. Oxford: BAR Publishing, 2022. – 168 pp. ISBN 978-1-4073-5987-8. DOI https://doi.org/10.30861/9781407359878 [individual contribution: DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Osteological Material and the Natural Environment on the Baltic Coast: the Middle Pleistocene to the Middle Holocene].
 2. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. Kr. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademijos leidykla, 2004. – 304 p. ISBN 978–9986-456-05-3.
 3. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Osteoarcheologija Lietuvoje: vidurinis ir vėlyvasis holocenas. Vilnius: Savastis, 1996. – 196 p. ISBN 978–9986-420-08-3.

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by Aleksander PLUSKOWSKI, Alex BROWN, Miglė STANČIKAITĖ, Linas DAUGNORA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 208 p. ISSN 1392-5520.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 1. JURGELĖNAS, Eugenijus; JASINEVIČIŪTĖ, Indrė; KERZIENĖ, Sigita; DAUGNORA, Linas. Morphometric analysis of the red fox molar teeth in Lithuania. Anatomia histologia embryologia, 2022, vol. 51, no. 4, pp. 452–458. DOI https://doi.org/10.1111/ahe.12809.
 2. DAMUŠYTĖ, Aldona; STANČIKAITĖ, Miglė; GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas; SKURATOVIČ, Žana; UOGINTAS, Domas; VALŪNAS, Darius; VAIKUTIENĖ, Giedrė; ŽULKUS, Vladas. New insight into the palaeoenvironmental dynamics as a background of the human history in the Nemunas River delta region, W Lithuania, throughout the Lateglacial and Early Holocene. Baltica, 2021, vol. 34, no. 2, pp. 216–245. DOI https://doi.org/10.5200/baltica.2021.2.7.
 3. DANUSEVIČIUS, Darius; BUCHOVSKA, Jurata; ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. DNA Markers Reveal Genetic Associations among 11,000-Year-Old Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Found in the Baltic Sea with the Present-Day Gene Pools in Lithuania. Forests, 2021, vol. 12, no. 3, art. no. 317. DOI https://doi.org/10.3390/f12030317.
 4. RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas. Akmens amžiaus kaulo ir rago dirbinių technologija Lietuvos pajūrio regione. Papildant Palangos ir Smeltės kolekcijų duomenis. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 83–94.
 5. ДАУГНОРА, Линас. Остеологический материал селища Шумное 6 на р. Алейке в макрорегиональном контексте. In Вокруг кольца. Поселения эстиев и пруссов на севере Самбии. Составитель Hиколай КРЕНКЕ. Москва, 2021, с. 95–97.
 6. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Historical and archaeological sources on birds of prey in the cremation rites in the State of Lithuania in the 13th to 14th centuries. In Raptor on the fist – falconry, its imagery and similar motifs throughout the millennia on a global scale. Vol. 2/1. Ed. by Oliver GRIMM, in cooperation with Karl-Heinz GERSMANN, Anne-Lise TROPATO. Kiel, Hamburg, 2020, pp. 511–518.
 7. JURGELĖNAS, Eugenijus; ZAKIENĖ, Indrė; DAUGNORA, Linas. Dental and skull bone pathologies of the red fox (Vulpes vulpes) in Lithuania. Journal of Vertebrate Biology, 2020, vol. 69, no. 1, pp. 1–12. DOI https://doi.org/10.25225/jvb.20004.
 8. FAGES, Antoine; HANGHØJ, Kristian; KHAN, Naveed; [DAUGNORA, Linas], et al. Tracking Five Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series. Cell, 2019, vol. 177, no. 6, pp. 1–17, e1–e22. DOI https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.03.049.
 9. PLUSKOWSKI, Aleksander; MAKOWIECKI, Daniel; MALTBY, Mark; RANNAMÄE, Eve; LÕUGAS, Lembi; MALDRE, Liina; DAUGNORA, Linas; BLACK, Stuart; MÜLDNER, Gundula; SEETAH, Krish. The Baltic Crusades and ecological transformation: The zooarchaeology of conquest and cultural change in the Eastern Baltic in the second millennium AD. Quaternary International, 2019, vol. 510, pp. 28–43. DOI https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.11.039.
 10. VASKS, Andrejs; VISOCKA, Vanda; DAUGNORA, Linas; CERIŅA, Aija; KALNIŅA, Laimdota. Krievu Kalns Hill-Fort: New Data on the Late Bronze Age and Pre-Roman Iron Age in Western Latvia. Archaeologica Baltica, 2019, vol. 26, pp. 80–107. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v26i0.2024.
 11. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Premodern hunting with birds of prey in the historical Lithuanian lands: Entertainment, politics or economic necessity? In Raptor and human – falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale. Book 3. Ed. by Karl-Heinz GERSMANN, Oliver GRIMM. Neumünster, 2018, pp. 1215–1227.
 12. HARVEY, Virginia L.; DAUGNORA, Linas; BUCKLEY, Michael. Species identification of ancient Lithuanian fish remains using collagen fingerprinting. Journal of Archaeological Science, 2018, vol. 98, pp. 102–111. DOI https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.07.006.
 13. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas. Liungbių tipo dirbiniai Lietuvoje. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4–23. DOI http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.01.
 14. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Early Bronze Age Cemetery in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS and Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 110–119.
 15. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Neolithic in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS and Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 40–49.
 16. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 17. UKKONEN, Pirkko; AARIS-SØRENSEN, Kim; ARPPE, Laura; DAUGNORA, Linas; HALKKA, Antti; LÕUGAS, Lembi; OINONEN, Markku Johani; PILOT, Malgorzata; STORÅ, Jan. An Arctic seal in temperate waters: history of the ringed seal (Pusa hispida) in the Baltic Sea and its adaptation to the changing environment. The Holocene, 2014, vol. 24, no. 12, pp. 1694–1706. DOI https://doi.org/10.1177/0959683614551226.
 18. DAUGNORA, Linas; VASKS, Andrejs; SOVAITĖ, Salomėja; GIRININKAS, Algirdas. Zooarchaeological Material from the Padure (Beltes) Hill-Fort in Latvia: Butchering Techniques and the Composition of Species. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by Aleksander PLUSKOWSKI, Alex BROWN, Miglė STANČIKAITĖ, Linas DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 117–133. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v20i0.811.
 19. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Hunting in the territory of Lithuania from the Late Palaeolithic to the Middle Ages. In Hunting in northern Europe until 1500 AD. Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences: Papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA). Schleswig, June 16th and 17th, 2011. Ed. by Oliver GRIMM, Ulrich SCHMÖLKE. Neumünster, 2013, S. 567-595.
 20. SEETAH, Krish; PLUSKOWSKI, Aleksander; MAKOWIECKI, Daniel; DAUGNORA, Linas. New Technology or Adaptation at the Frontier? Butchery as a Signifier of Cultural Transitions in the Medieval Eastern Baltic. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by Aleksander PLUSKOWSKI, Alex BROWN, Miglė STANČIKAITĖ, Linas DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 59–76. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v20i0.808.
 21. KISIELIENĖ, Dalia; MASIULIENĖ, Ieva; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas; VAIKUTIENĖ, Giedrė; PETROŠIUS Rimantas. History of the Environment and Population of the Old Town of Klaipėda, Western Lithuania: Multidisciplinary Approach to the Last Millennium. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2012, vol. 54, no. 3–4: Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011, pp. 1003–1015. DOI https://doi.org/10.1017/S0033822200047639.
 22. ARPPE, Laura; AARIS-SØRENSEN, Kim; DAUGNORA, Linas; LÕUGAS, Lembi; WOJTAL, Piotr; ZUPIŅŠ, Ivars. The palaeoenvironmental δ13C record in European woolly mammoth tooth enamel. Quaternary International, 2011, vol. 245, no. 2, pp. 285-290. DOI https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.10.018.
 23. UKKONEN, Pirkko; ARPPE, Laura; AARIS-SØRENSEN, Kim; CLARK, Peter U.; DAUGNORA, Linas; LISTER, Adrian M.; LÕUGAS, Lembi; SEPPÄ, Heikki; SOMMER, Robert S.; STUART, Anthony J.; WOJTAL, Piotr; ZUPIŅŠ, Ivars. Woolly mammoth (Mammuthus primigenius Blum.) and its environment in northern Europe during the last glaciation. Quaternary Science Reviews, 2011, vol. 30, no. 5–6, pp. 693–712. DOI https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.12.017.
 24. VASKS, Andrejs; KALNIŅA, Laimdota; DAUGNORA, Linas. Beltu pilskalns. Arheoloģija un etnogrāfija, 2011, t. XXV, 73.–99. lpp.
 25. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas; ANTANAITIS-JACOBS, Indrė. When did domesticated horses appear in Lithuania. In The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life) (Archaeologia Baltica, vol. 11). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2009, pp. 22-31. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1141/info.
 26. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; RICHARDS, Mike; DAUGNORA, Linas; JANKAUSKAS, Rimantas. Diet in early Lithuanian prehistory and the new stable izotope evidence. In Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by Algirdas GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 12–30. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1129/info.
 27. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Butchery in the Early Bronze Age (Kretuonas 1C settlement data). In Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by Algirdas GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 46-56. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1131/info.
 28. STANČIKAITĖ, Miglė; DAUGNORA, Linas; HJELLE, Kari; HUFTHAMMER, Anne Karin. The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International, 2009, vol. 207, pp. 117–129. DOI https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.01.012.
 29. ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas. What did the Order’s brothers eat in the Klaipėda castle? (The Historical and zooarchaeological data). Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 74-87. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1133/info.
 30. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Environment and Stone to Bronze Age Man in the Lithuanian territory. In Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology: The 2007 AEA Annual Conference, September 12–15, 2007, Poznań, Poland (Środowisko i kultura, tom 3). Ed. by M. MAKOHONIENKO, D. MAKOWIECKI, J. CZERNIAWSKA. Poznań 2007, pp. 68-69.
 31. JURGULĖNAS, Eugenijus; DAUGNORA, Linas; MONASTYRECKIENĖ, Eglė; BALČIAUSKAS, Linas. On the skull morphology of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and red fox (Vulpes vulpes). Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol. 17 (1), pp. 41–46. DOI https://doi.org/10.1080/13921657.2007.10512814.
 32. SVENSSON, Emma M.; ANDERUNG, Cecilia; BAUBLIENĖ, Jurgita; PERSSON, Per; SMITH, Colin I.; VRETEMARK, Maria; DAUGNORA, Linas; GÖTHERSTRÖM, Anders. Tracing genetic change over time using nuclear SNPs in ancient and modern cattle. Animal Genetics, 2007, vol. 38, no. 4, pp. 378–383. DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.2007.01620.x.
 33. ANDERUNG, Cecilia; BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; GÖTHERSTRÖM, Anders. Medieval remains from Lithuania indicate loss of a mitochondrial haplotype in Bison bonasus. Molecular Ecology, 2006, vol. 15, no. 10, p. 3083. DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2006.02967.x.
 34. BARTYZEL, Bartłomiej J.; KARBOWICZ, Maciej; DIERZĘCKA, Małgorzata; BARTYZEL, Izabela; WYSOCKI, Jarosław; DAUGNORA, Linas. Morphology of heart and some parameters of bodies of the black scoter (Melanitta nigra Linnaeus, 1758). Veterinarija ir zootechnika, 2006, t. 35 (57), pp. 30–37. URL https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2006/35/pdf/bartyzel.pdf.
 35. UKKONEN, Pirkko; LÕUGAS, Lembi; ZAGORSKA, Ilga; LUKŠEVICA, Ligita; LUKŠEVICS, Ervins; DAUGNORA, Linas; JUNGNER, Högne. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations. Boreas, 2006, vol. 35, no. 2, pp. 221–230. DOI https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2006.tb01152.x.
 36. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 119–132. URL https://www.lituanistika.lt/content/757.
 37. DAUGNORA, Linas; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė. XIV–XVII a. osteologinės medžiagos, 1988–1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizė. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 207–216. URL https://www.lituanistika.lt/content/10286.
 38. DAUGNORA, Linas; THOMAS, Richard. Horse burials from Middle Lithuania: a palaeopathological investigation. In Diet and health in past animal populations: Current research and future directions: Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham, August 2002. Ed. by Jessica DAVIES, Marian FABIŠ, Ingrid MAINLAND, Michael RICHARDS, Richard THOMAS. Oxford, 2005, pp. 68–74.
 39. JURGELĖNAS, Eugenijus; DAUGNORA, Linas. Rudosios lapės ir usurinio šuns kaukolių osteometrinis tyrimas. Veterinarija ir zootechnika, 2005, t. 32 (54), p. 11–15. URL https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2005/32/pdf/jurgelenas.pdf.
 40. BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; TRAINIENĖ, Rasa; VAIČIŪNIENĖ, Dalia; VELIČKAITĖ, Snieguolė. XIV a. sodyboje (Viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 161–166. URL https://www.lituanistika.lt/content/15945.
 41. DAUGNORA, Linas. Mamutai Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 9–16. URL https://www.lituanistika.lt/content/15389.
 42. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 233–250. URL https://www.lituanistika.lt/content/15419.
 43. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas; GUOBYTĖ, Rimantė; KISELIENĖ, Dalia; SIMNIŠKYTĖ, Andra; STANČIKAITĖ, Miglė. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 111–134. URL https://www.lituanistika.lt/content/15942.
 44. BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; MICEIKIENĖ, Ilona. Evaluation of the DNA extraction method from ancient animal bones. Ekologija, 2003, nr. 1, pp. 8–11. URL http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Ekologija/E-08.pdf.
 45. DAUGNORA, Linas; BILSKIENĖ, Rasa; HUFTHAMMER, Anne Karin. Bird remains from Neolithic and Bronze age settlements in Lithuania. Acta zoologica cracoviensia, 2002, vol. 45 (special issue), pp. 233–238. URL http://www.isez.pan.krakow.pl/journals/azc/pdf/azc_v/45/17.pdf.
 46. BERTAŠIUS, Mindaugas; DAUGNORA, Linas. Viking age horse graves from Kaunas region (Middle Lithuania). International Journal of Osteoarchaeology, 2001, vol. 11, no. 6, pp. 387–399. DOI https://doi.org/10.1002/oa.580.
 47. BILSKIENĖ, Rasa; DAUGNORA, Linas. Osteometrinė vištų skeleto analizė. Veterinarija ir zootechnika, 2001, t. 16 (38), p. 15–30.
 48. DAUGNORA, Linas; VERVEČKA, Virgilijus. Galvijų 3,6–7,0 mėnesių amžiaus vaisiaus kojų kaulų osteometrija. Veterinarija ir zootechnika, 2001, t. 16 (38), p. 31–37.
 49. DAUGNORA, Linas. Fish and seal osteological data at Šventoji sites. Lietuvos archeologija, t. 19. Vilnius, 2000, p. 85–101. URL https://www.lituanistika.lt/content/19919.
 50. LASYS, Vidmantas; SIENKIEWICZ, Waldemar; STROPUS, Rimvydas; ŁAKOMY, Mirosław; DAUGNORA, Linas. The distribution and age related localisation of immunoreactive substance P in corneal nerve plexus of the dog. The Polish Journal of Veterinary Sciences, 2000, vol. 3, no. 2, pp. 141–146.
 51. JANKAUSKAS, Rimantas; DAUGNORA, Linas. Paleoosteology in Lithuania: Current Situation and Directions for the Future. Acta medica Lituanica, 1999, vol. 6, no. 3, pp. 227–231.
 52. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Stock Breeding in the Baltic Culture Area. Archaeologia Baltica, 1998, vol. 3, pp. 223–234. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1530/info.
 53. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Analysis of faunal remains from the Kretuonas Lake settlement. International Journal of Osteoarchaeology, 1995, vol. 5, pp. 83–92. DOI https://doi.org/10.1002/oa.1390050109.
 54. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Neolithic and Bronze Age mixed farming and stock breeding in the traditional Baltic culture-area. Archaeologia Baltica, 1995, vol. 1, pp. 43–51. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1556/info.

Apžvalgos, pažintinės publikacijos

 1. SATKŪNAS, Jonas; RUDNICKAITĖ, Eugenija; DAUGNORA, Linas; SATKŪNIENĖ, Indrė; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas. Pastatykime paminklą Vilniaus mamutui. Geologijos akiračiai, 2021, nr. 1–2, p. 61–66.