Kiauka Tomas

Dr. Tomas Viktoras KIAUKA,
Buvęs BRIAI Evangeliškosios teologijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas


Biografija
1986 m. baigęs Vilniaus Antakalnio vidurinę ir keturmetę dailės (dabar J. Vienožinskio) mokyklas, tarnavo TSRS kariuomenėje. 1993 m., tris semestrus pastudijavęs klasikines graikų ir lotynų kalbas Vilniaus universitete ir gavęs Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes stipendiją, studijavo evangeliškąją teologiją Erlangeno (1993–1997) ir Heidelbergo (1997–2000) universitetuose. Studijas baigė magistro laipsniu, po to kasmet stažavosi Heidelbergo Ruprechto ir Karlo universitete, kuriame 2005 m. liepos 11 d. apgynė teologijos mokslų daktaro disertaciją „Zeit und Theologie. Philosophisch-theologische Studien zum Problem „Zeit“. Untersucht an Wolfhart Pannenbergs Theologie“ („Laikas ir teologija. Laiko problemos filosofinės-teologinės studijos: Wolfharto Pannenbergo teologijos tyrimas“, mokslinis vadovas Prof. Dr. Christoph Schwöbel).
Nuo 2000 m. dirba Klaipėdos universitete. 2000–2006 m. KU HMF Evangeliškosios teologijos katedros asistentas, nuo 2006–2008 m. lektorius, 2008–2012 m. docentas. 2009–2015 m. vyresnysis mokslo darbuotojas KU HMF Evangeliškosios teologijos centre (2014 m. centras prijungtas prie BRIAI). Taip pat dirba docento pareigose KU HMF Filosofijos ir kultūrologijos katedroje, nuo 2011 m. dėsto ir Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete. Pagal Erasmus mainų programą skaitė paskaitas Marburgo universitete, pastaraisiais metais kasmet veda seminarus Hanoverio universitete, kurie yra įtraukti į oficialią studijų programą.
Skaitė mokslinius pranešimus keliose nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, sudarė (kartu su Heidelbergo universiteto prof. Wilfried Härle), išvertė ir parašė įvadą knygai „Dievo pėdsakais. XIX–XX a. evangeliškosios teologijos antologija“, kuri lietuviškame diskurse vienintelė reprezentuoja moderniąją protestantiškąją teologiją.
2006–2010 m. buvo mokslo duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Šalia dėstymo ir tiriamųjų darbų, verčia teologinę literatūrą, rengia tapybos parodas, rašo aktualiomis kultūrinėmis temomis į dienraščius. Žurnalo „Kultūros barai“ redaktorių kolegijos narys (2008–2013). PEN klubo narys.
2007 m. KU HMF buvo studentų išrinktas liberaliausiu metų dėstytoju.

Tyrimų interesai
Teologijos reikšmė sekuliarizuotoje visuomenėje, filosofinė antropologija, meno filosofija.

Moksliniai projektai
2009–2013 m., bendradarbiaudamas su Vokietijos bažnytinėmis organizacijomis, vykdė mokslinį projektą „XIX–XX a. protestantiškos teologijos antologija“. 2014–2016 m. KU HMF projekto „Kultūrinių idėjų transferas nacionalinio atgimimo kontekste: Prūsų Lietuvos ir Lietuvos dialogas“, finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos pagal mokslininkų grupių projektų priemonę, vykdytojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. KIAUKA, Tomas. Zeit und Theologie. Philosophisch-theologische Studien zum Problem „Zeit“: untersucht an Wolfhart Pannenbergs Theologie. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität-Heidelberg. Heidelberg, 2005. – 271 S.

Mokslo studijos

 1. KIAUKA, Tomas. Evangeliškoji teologija modernybės laikais. In Dievo pėdsakais. XIX–XX a. evangeliškosios teologijos antologija. Sud. W. HAERLE, T. KIAUKA. Vilnius, 2013, p. 13–60.

Sudaryti leidiniai

 1. Dievo pėdsakais. XIX–XX a. evangeliškosios teologijos antologija. Sud. W. HAERLE, T. KIAUKA. Vilnius, 2013. – 414 p. ISBN 978-609-8003-07-9

Mokslo straipsniai

 1. KIAUKA, Tomas. The Post-Soviet Reception of Vydunas, or the Particularities of Lithuanian Cultural Memory. Lituanus, 2015, vol. 61, no. 4.
 2. KIAUKA, Tomas. Ką reiškia mąstyti laiką? Athena. Filosofinės studijos, 2012, Nr. 8, p. 37–59.
 3. KIAUKA, Tomas. Die Problematik der „Zeit“ in der Theologie der Gegenwart. Res Humanitarae, 2012, t. XII, p. 253–269.
 4. KIAUKA, Tomas. Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais. Logos, 2012, t. 71, p. 65–73; 2012, t. 72, p. 81–89. (1 dalis; 2 dalis)
 5. KIAUKA, Tomas. Išmokti pasaulio be savęs. Jurgos Ivanauskaitės transreliginė dievoieška. In Kultūrų dialogas ir asmenybė. Sud. D. M. STANČIENĖ. Klaipėda, 2010, p. 272–282.
 6. KIAUKA, Tomas. Inkarnacija ir sekuliarizacija: Gianni Vattimo krikščionybės interpretacija ir postmodernizmas. Logos, 2007, t. 51, p. 48–58.
 7. KIAUKA, Tomas. Religija ir šiuolaikinis religinis diskursas. In Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija. Sud. A. SAMALAVIČIUS. Vilnius, 2007, p. 247–261.
 8. KIAUKA, Tomas. Augustino laiko sampratos ontologinės ir teologinės ypatybės. Problemos, 2006, Nr. 70, p. 126–133.
 9. KIAUKA, Tomas. Teologija ir sekuliarizacija. Apie teologijos prasmę ir vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Logos, 2006, t. 48, p. 75–85; 2006, t. 49, p. 72–78. (1 dalis; 2 dalis)
 10. KIAUKA, Tomas. Martynas Liuteris: reformuotojo tikėjimo atradimas. In Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos. Sud. N. PUTINAITĖ. Vilnius, 2003, p. 211–249.

Straipsniai profesioniuose leidiniuose

 1. KIAUKA, Tomas. Atminties veidai tyloje. Kultūros barai, 2014, Nr. 5, p. 29–32.
 2. KIAUKA, Tomas. Teologija tarp Dievo ir žmogaus, arba Atsisveikinant su praeities šmėklomis. Kultūros barai, 2012, Nr. 11, p. 122–124.
 3. KIAUKA, Tomas. „Ilgesys plius nuodėmė lygu gyvenimas“. Dukters palaidūnės kelionė Dievop. Kultūros barai, 2010, Nr. 9, p. 52–60.
 4. KIAUKA, Tomas. Teoetiudai: apie Dievą, tapusį žmogumi. Kultūros barai, 2009, Nr. 7/8, p. 90–96.
 5. KIAUKA, Tomas. Ar Krikščionybė turi ateitį? Kultūros barai, 2008, Nr. 4, p. 86–90.
 6. KIAUKA, Tomas. Tod und Auferstehung Gottes. Gedanken zu den Erben Dietrich Bonhoeffers. Eurozine, 2008 08 13.
 7. KIAUKA, Tomas. Mirtis kaip gyvenimo klausimas. Naujasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 5, p. 225–230.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...