Arbušauskaitė Arūnė Liucija

Doc. dr. Arūnė Liucija ARBUŠAUSKAITĖ,
Buvusi BRIAI vyresnioji mokslo darbuotoja


Biografija
1968 m. Vilniaus valstybiniame universitete baigė klasikinę filologiją. 1988 m. kovo 1 d. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Technikumų absolventų kaip būsimųjų specialistų gyvenimo pozicijos ypatybės (Lietuvos TSR pavyzdžiu)“, kuri 1993 m. nostrifikuota suteikiant filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
1968–1978 m. dėstė Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete, nuo 1978 m. Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto vyr. dėstytoja, vėliau docentė. Nuo 1991 m. Klaipėdos universiteto docentė, 1993–1995 m. dirbo Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre, vėliau KU SMF Sociologijos katedroje. 2007–2014 m. BRIAI vyresn. mokslo darbuotoja.
Trijų monografijų ir keliasdešimties mokslinių straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis autorė ir bendraautorė. Dalyvavo virš 30 mokslinių konferencijų ir seminarų Lietuvoje ir užsienyje.

Tyrimų interesai
Prievartiniai migraciniai procesai buv. Rytų Prūsijoje (Kaliningrado srityje ir Klaipėdos krašte) Pirmojo pasaulinio karo ir 1939–1960 metais; Klaipėdos krašto gyventojų etninio identiteto aspektai.

Moksliniai projektai
2010–2011 m. BRIAI projekto „Konfesinio, kultūrinio ir kalbinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicijos Klaipėdos krašte“ viena vykdytojų; 2012–2014 m. BRIAI vykdyto projekto „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, viena vykdytojų. 2013–2014 m. BRIAI kaip partnerio atstovė projekte „Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy“, vykdytame Związek Miast Polskich (Lenkija); projektas finansuotas pagal ES programos „Europa piliečiams“ 4-ąjį veiksmą „Gyva Europos atmintis“.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai (1939–1944). Klaipėda, 2010. – 312 p. ISBN 978-9955-18-545-1
 2. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 m. sausio 10 d. sutartį. Klaipėda, 2002. – 312 p. ISBN 9986-31-074-1
 3. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai 1939. Klaipėda, 2001. – 192 p. ISBN 9986-31-045-8

Sudaryti leidiniai

 1. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009. – 352 p. ISSN 1392-4095
 2. New Approach to Migration Regulation in the South-Eastern Baltic Sea Area: The European Context. Ed. by G. M. FEDOROV, A. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2008. – 116 p. ISBN 978-9955-18-309-9
 3. Serija Skaitiniai apie Klaipėdos kraštą. Sudarytoja A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. ISSN 1648-7397:
  Knyga 4: TOLEIKIS, Martynas. Ir žodžiai tapo Kūnu: [prisiminimai]. Klaipėda, 2008. – 254 p. ISBN 978-9955-892-05-2
  Knyga 3: BALSEVIČIENĖ, Aldona. Juodojo Kranto žmonės: [prisiminimai]. Klaipėda, 2008. – 235 p. ISBN 978-9955-892-00-7
  Knyga 2: AŠMYS, Vilius; JANKUS, Endrius Kristupas; BACEVIČIUS, Bronius. Gimtinė visuomet manyje: [prisiminimai]. Klaipėda, 2004. – 179 p. ISBN 9986-31-105-5
  Knyga 1: AUGUSTIENĖ, Augustė Fridrykė. Rojus, iš kurio mūsų niekas neišvys: [prisiminimai]. Klaipėda, 2003. – 227 p. ISBN 9986-31-089-X

Mokslo straipsniai

 1. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija; JUŠČENKO, Natalija. The Social-Demographic Analysis of Cemetery Data: Particularity and Results. Regional Formation and Development Studies, 2013, No. 2 (10), pp. 6-17.
 2. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių epigrafų metrikos duomenų analizė. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 89–122.
 3. АРБУШАУСКАЙТЕ, Аруне Люция. Некоторые специфические эпизоды аншлюса Клайпеды/ Мемеля в марте 1939 года. Балтийский регион, 2012, № 2 (12), с. 32-42.
  [Straipsnis paskelbtas ir anglų kalba: ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Episodes of the Klaipeda/Memel Anschluss in March, 1939. Baltic Region, 2012, No. 2 (12), pp. 23-31.]
 4. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Tapatumo sūpuoklėse tarp pilietybės ir tautybės: Klaipėdos krašto gyventojai XX a. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 158–178.
 5. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Klaipėdos krašto pabėgėliai Didžiojoje Lietuvoje 1939 m. In Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, socialiniai, ideologiniai ir kariniai aspektai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2010, p. 125–156.
 6. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. „Kaliningrado vokiečių“ klausimo išsprendimas (?): Lietuva, 1951-ieji. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 207–230.
 7. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Brakų šeima – totalitarinių režimų politikos įkaitė (1939–1958). In Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti. Sud. K. JOKUBAVIČIENĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2007, p. 72–91.
 8. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Deutschlands Politik gegenüber den litauischen Bürgern des Memellandes 1939 bis 1944. In Vorposten des Reiches? Ostpreußen 1933-1945 (Colloquia Baltica 3). Hrsg. von Ch. PLETZING. München, 2006, S. 151-174.
 9. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. A View from the 21th Century: Why and Where has the Lithuanian Volksdeutsche Disappeared? In Meanings of Community. Olomouc, 2003, pp. 15-18.
 10. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Soviet Occupation of former East Prussia: Königsberg-Kaliningrad and Klaipėda. In The Baltic Countries under Occupation: Soviet and Nazi Rule 1939-1991 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, Vol. 23). Ed. by A.-M. KOLL. Stockholm, 2003, pp. 17-49.
 11. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Lithuania Minor, Uprooted and Vanishing: Do We Need Its Memory in the Twenty-first Century? In Exploring Cultural Perspectives; Integration and Globalization. Ed. by A. RICHARDSON. Edmonton, 2002, pp. 264-280.
 12. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Evicted from the Native Land, History and Justice– the Lithuanian „Repatriates“ in the Nineteen Forties. In Sabiedriba un kultūra. Rakstu Krajums IV. Liepāja, 2002, p. 11-20.
 13. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Karaliaučiaus–Kaliningrado srities civilių gyventojų padėtis 1945–1951 metais. In Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VIII). Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda, 2001, p. 91–124.
 14. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Searching for New Identity: from Königsberg to Kaliningrad. In Conflict and Identity. Olomouc, 2001, pp. 1-6.
 15. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Die Deportation der alteingesessenen Familien der Kurischen Nehrung 1949. Altpreußische Geschlechterkunde, 2000, Neue Folge. Bd. 30, S. 479-487.
 16. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Memelländische Litauenoptanten – Geiseln zweier totalitärer Regime. Annaberger Annalen, 2000, Nr. 8, S. 40-51.
 17. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. The Soviet Policy Towards the “Kaliningrad Germans”. IMIS-Beiträge, 1999, Heft 12: Eingliederung und Ausgrenzung. Beiträge aus der Historischen Migrationsforschung. Hrsg. von J. OLTMER, S. 93-114.
 18. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. The Formation and the Realization of the New Identity: the Case of the Russian Minority in the Independent Lithuania. In International Multiculturalism 1998: Preparing Together for the 21st Century. Ed. by A. RICHARDSON. Edmonton, 1998, pp. 61-68.
 19. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Klaipėdiškių repatriantų socialinės (DEZ)integracijos politinės sąlygos. In Sociologija: praeitis ir dabartis. 1 knyga. Kaunas, 1998, p. 64–75.
 20. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Klaipėdos krašto repatriantai: jų statuso bruožai. In Socialinės grupės: raiška ir ypatumai. Ats. red. A. VOSYLIŪTĖ. Vilnius, 1998, p. 89–98.
 21. АРБУШАУСКАЙТЕ, Аруне. Коренное гражданское население Клайпедского края в условиях советской оккупации. Tiltai, 1998, Nr. 2–3, p. 87–97.
  [Vertimas į vokiečių kalbą: ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Die alteingesessene Zivilbevölkerung des Memelgebietes während der sowjetischen Okkupation. Annaberger Annalen, 1999, Nr. 7, S. 39–64.]
 22. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Kuršių nerijos gyventojų 1956 metų šeimos kortelių duomenų sociologinė analizė. Mūsų kraštas, 1995, Nr. 1 (6), p. 63–71.
  [Vertimas į anglų kalbą: ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Sociological Analysis of Family Cards of Neringa Residents in 1956. In Everyday Life in the Baltic States: Social studies. Vol. III. Ed. by M. TALJŪNAITĖ. Vilnius, 1997, pp. 185-193.]
 23. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Kuršių nerijos gyventojų socialiniai-demografiniai pokyčiai. In Lietuvininkų kraštas. Kaunas, 1995, p. 372–397.
 24. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Das tragische Schicksal Ostpreußens. Annaberger Annalen, 1995, Nr. 3, S. 6-19.
 25. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Apie išnykusį kopininkų etnosą. In Kultūra: bendroji ir tautiškoji. Kaunas, 1994, p. 175–179.
 26. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Einige Aspekte der nationalen Selbseinschatzung bei der altansassigen Bevölkerung der Kurischen Nehrung. Annaberger Annalen, 1994, Nr. 2, S. 65-76.
 27. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Kuršių nerijos autochtonų tautybės suvokimo ypatumai. In Mažosios Lietuvos istorija ir etnografija. Klaipėda, 1994, p. 11–15.
 28. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Demographische Veranderungen auf der Kurischen Nehrung nach 1945. Annaberger Annalen, 1993, Nr. 1, S. 61-83.

Šaltinių publikacijos

 1. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Aidai iš praeities, kuri neleidžia ją pamiršti. NKVD Šilutės operatyvinės grupės apklausos protokolas, 1944 m. lapkritis. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 233–244.
 2. VAREIKIS, Vygantas; ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Nauji duomenys apie padėtį Klaipėdos krašte 1925 metais: Jono Budrio dienoraštis. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 272–322.
 3. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. „Klaipėdos krašte nėra nė vienos šeimos, iš kurios nebūtų kas nors atimta“. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 322–330.
 4. NIKŽENTAITIS, Alvydas; ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Nepavykęs bandymas prijungti Kaliningrado sritį prie Lietuvos XX a. 6-ajame dešimtmetyje. In Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VIII). Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda, 2001, p. 170–181.

Kitos mokslo studijos

 1. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė; ČIEGIS, Remigijus; VERKULEVIČIŪTĖ, Daiva. Gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kiekybinis tyrimas. Klaipėda, 2007. – 88 p. ISBN 978-9955-18-279-5
 2. Kultūrinio bendradarbiavimo su Kaliningrado sritimi galimybių studija. Parengė D. MASILIAUSKIENĖ, R. JAROCKIS, A. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2006. – 115 p. ISBN 9955-18-144-3

Kiti straipsniai

 1. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Empirinio socialinio pažinimo ištakos 17–18 amžiais. In Sociologija: praeitis ir dabartis. Kaunas, 1997, p. 136–139.
 2. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Die Geburt der weltlichen litauischen Literatur. Annaberger Annalen, 1997, Nr. 5, S. 188-193.
 3. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Lietuvių pasaulietinės literatūros gimimas – J. Šulco „Ezopas“. In M. Mažvydas. Pirmoji lietuviškoji knyga. Klaipėda, 1997, p. 97–102.
 4. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Miesto-kurorto gyventojų vertybinės orientacijos. In Lietuva nepriklausomybės kelyje (filosofiniai ir socialiniai aspektai). Vilnius, 1991, p. 35–37.
 5. ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė. Šešiolika nežinomų S. Daukanto verstų Fedro pasakėčių. Knygotyra, 1979, Nr. 6 (13), p. 108–119.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...