Pradinis » Naujienos » Alexanderio von Humboldto fondas finansuos Instituto mokslo darbuotojo stažuotę

 

Alexanderio von Humboldto fondas finansuos Instituto mokslo darbuotojo stažuotę

Alexander von Humboldt-StiftungAlexanderio von Humboldto fondas (Alexander von Humboldt-Stiftung) – nuo 1860 m. egzistuojanti mokslo skatinimo įstaiga, Vokietijos federalinės vyriausybės atkurta 1953 m. siekiant plėtoti bendradarbiavimą tarp Vokietijos mokslininkų ir tyrėjų iš kitų šalių – finansuos dr. Tomo Rimkaus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojo, podoktorantūros stažuotę.

Stažuotę dr. Tomas Rimkus 2021–2023 m. atliks viename iš ilgamečių Instituto veiklos partnerių Vokietijoje – Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centre (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, ZBSA) Šlėzvigo mieste. Stažuotės projekto pavadinimas „Jungiant Rytus ir Vakarus: Medžiotojų-rinkėjų technologijos ir jų raida Baltijos regione vėlyvajame pleistocene–ankstyvajame holocene“ (Connecting East and West: Technology of Hunter-Gatherer’s and its Development in the Late Pleistocene–Early Holocene Baltic Region).

Tokio projekto poreikį lemia faktas, kad šiandien žinios apie vėlyvojo paleolito ir mezolito bendruomenių technologijas rytiniame Baltijos jūros regione didele dalimi yra pagrįstos tipologiniais titnago, kaulo ir rago dirbinių tyrimais. Jie neleidžia geriau suprasti naudotų įrankių technologijų, atskirų jų gamybos etapų, šiuos įrankius tiksliau datuoti. Analogiškų įrankių tyrimai šiuolaikiniais metodais vakarinėje Baltijos regiono dalyje suteikia daugiau informacijos apie šio laikotarpio bendruomenes ir technologijų plėtrą. Todėl podoktorantūros projektu siekiama, remiantis vėlyvojo paleolito ir mezolito archeologine medžiaga rytų Baltijos regione, nustatyti titnago ir kaulo bei rago dirbinių technologijų raidą, susiejant ją su vėlyvojo pleistoceno–ankstyvojo holoceno technologijų plėtra Baltijos jūros regione. Tam bus naudojami GIS, AMS 14C, ZooMS ir dirbinių technologinių etapų nustatymo (chaîne opératoire) metodai.

Tikimasi, kad tyrimo metu gautus duomenis pavyks parodyti rytinio Baltijos jūros regiono skelčių nuspaudimo technikos ir mikrolitų gamybos raidos modelio kontekste, taip pat suteikti daugiau duomenų apie kaulo ir rago dirbinių naudojimą bei prisidėti prie iki šiol rytiniame Baltijos regione nusistovėjusios vėlyvojo paleolito ir mezolito chronologijos tikslinimo.

Aktualu »

Vyks daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdis

2021 m. gruodžio 17 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Auloje vyks viešas gynimo tarybos Gintauto Jakščio daktaro disertacijai svarstyti posėdis. Istorijos...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sukūrė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinę parodą. Joje eksponuojama per...