Pradinis » Naujienos » Institute bus vykdomas Lietuvos partizaninio karo archeologijai skirtas podoktorantūros studijų tiriamasis projektas

 

Institute bus vykdomas Lietuvos partizaninio karo archeologijai skirtas podoktorantūros studijų tiriamasis projektas

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa2021 m. birželio 15 d. Klaipėdos universitetui ir Lietuvos mokslo tarybai pasirašius projekto finansavimo sutartį (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0007), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Gediminas Petrauskas pradeda vykdyti podoktorantūros tiriamąjį projektą „Lietuvos partizaninio karo archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys“. Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Stažuotei vadovaus instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vykintas Vaitkevičius.

Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Podoktorantūros stažuotės metu mokslininkas kompleksiškai nagrinės naujos archeologijos mokslo krypties – Lietuvos partizaninio karo archeologijos – sampratą. Projektas siekia apibrėžti Lietuvos partizaninio karo archeologijos kontūrus, išskirti ir išnagrinėti kautynių vietų ir stovyklaviečių tyrimų kryptis, atskleisti jų bruožus, išanalizuoti archeologijos vaidmenį tyrinėjant Lietuvos partizaninio karo atmintį, suformuluoti teorinius šių tyrimų metmenis. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, projekte į Lietuvos partizaninio karo vietas žvelgiama iš kompleksinių tyrimų perspektyvos. Projekto baigiamasis rezultatas – trys moksliniai straipsniai tarptautiniuose mokslo leidiniuose, du pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo populiarinimo pranešimas plačiajai visuomenei.

Daugiau apie projektą žr. Europos Sąjungos investicijų tinklapyje.

Aktualu »

Kultūros projektas apie senąsias kareivines „Migrantas“

Nuo 2022 m. pavasario kviečiame pažinti Klaipėdos senųjų kareivinių ir XX a. migracijų istoriją pagal švedų Time travel metodą. Juo remiantis, sukurtas...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sukūrė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinę parodą. Joje eksponuojama per...