Pradinis » Naujienos » Alfonso Žalio labdaros fondas antruosius metus globoja Instituto studentus

 

Alfonso Žalio labdaros fondas antruosius metus globoja Instituto studentus

Naujų mokslo metų atidarymo iškilmėse 2020 m. rugsėjo 14 d. Universiteto aikštėje Klaipėdos universiteto II pakopos Baltijos šalių istorijos programos II kurso studentei Akvilei Poškienei iškilmingai įteikta Alfonso Žalio labdaros fondo stipendija. Ją studentei įteikė fondo direktorius Artūras Žalys. Pagal 2019 m. rugsėjo mėn. sudarytą sutartį, šis fondas įsipareigojo skatinti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto studentus 1000 Eur dydžio parama.

Akvilė Poškienė pagerbta ne tik už labai gerus studijų rezultatus, bet ir už aktyvių įsitraukimą į Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslines ir taikomąsias veiklas. Būdama diplomuota restauratore, o 2019 m. dar gavusi ir meninių baldų restauratoriaus III kvalifikacinę kategoriją, savanorystės pagrindais ji padėjo įgyvendinti Klaipėdoje aptikto kultūros paveldo išsaugojimo ateities kartoms projektą „XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas (I etapas)“, prisidėdama prie 2016 m. archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Turgaus g. 37 aptiktos ir iš žemės iškeltos medinės XIX a. silkių rūšiavimo ir laikymo sistemos konservavimo, kurio 2018 m. ėmėsi Institutas. 2019–2020 m. Akvilė savanoriškai dalyvavo didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusiame Klaipėdos universiteto archeologijos ir istorijos pažinimo projekte „Silkės kelias“, Klaipėdos universitete 2019 m. rugsėjo mėn. įvykusiame Europos paveldo dienų renginyje – atvirose restauratorių dirbtuvėse. Didele dalimi jos entuziazmas ir indėlis lėmė, kad 2019–2020 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute buvo įsteigtas Konservavimo ir restauravimo centras.

Rūpestis Klaipėdos kultūros paveldu ir jo išsaugojimas ateities kartoms laikomas vienu iš Alfonso Žalių nuopelnų šiam miestui. Akvilė Poškienė – ne tik studentė, bet tam tikra prasme šių Alfonso Žalio darbų tęsėja, kukliomis restauratorės ir archeologinių tyrimų pagalbininkės pastangomis prisidedanti prie to, kad klaipėdiečiai turėtų galimybę giliau pažinti savo paveldą.

Alfonsas Žalys (1929–2006) klaipėdiečiams žinomas kaip ilgametis Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto pirmininkas (1969–1990), daug prisidėjęs prie Klaipėdos kultūrinio potencialo stiprinimo, svarbiausių miesto atpažinimo ženklų, tokių kaip Lietuvos jūrų muziejus ar Klaipėdos universitetas, kūrimo, įsisenėjusių miesto problemų sprendimo. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio metais būdamas vienu miesto vadovų, A. Žalys pasuko į reformų pusę, rėmė Sąjūdžio veiklą, aktyviai dalyvavo diskutuojant ir įgyvendinant Klaipėdos universiteto steigimo idėją. Alfonsas Žalys buvo Kovo 11-osios Akto signataras, Klaipėdos miesto garbės pilietis, Klaipėdos universiteto garbės daktaras.

Aktualu »

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sukūrė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinę parodą. Joje eksponuojama per...