Pradinis » Naujienos » Klaipėdos universitete istorikai diskutavo apie moderniosios tautos gimimą rytiniame Baltijos jūros regione

 

Klaipėdos universitete istorikai diskutavo apie moderniosios tautos gimimą rytiniame Baltijos jūros regione

2018 m. rugsėjo 20–21 d. Klaipėdoje, Aula Magna konferencijų salėje, vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Atvirumas pasauliui ir moderniosios tautos gimimas rytiniame Baltijos jūros regione“, skirta atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmečiui. Ją rengia Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su partneriais: Lietuvos istorijos institutu ir Thomo Manno kultūros centru.

Renginio programa

International Scientific Conference
“Openness to the World and the Birth of a Modern Nation in the Eastern Region of the Baltic Sea”,
dedicated to the Centenary of the Restoration of Lithuania’s Independence

Rugsėjo 20 d. / 20th September

11:00 Atidarymas /Welcome Address

11:15 Prof. Dr. Vygantas Vareikis (Klaipėda University, Lithuania)
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis: ištakos ir dabartis /
The 100th Anniversary of the Restoration of the State of Lithuania: Origins and Present

12:00 Kavos pertrauka / Coffee break

Vidaus politikos aspektai / Aspects of Domestic Policy

12:20 Dr. Tomas Balkelis (The Lithuanian Institute of History, Lithuania)
Taika ar ilgalaikė krizė? Karo poveikis tarpukario Lietuvos politiniam gyvenimui /
Peace or a Long-Term Crisis: Impact of War on the Political Life of Interwar Lithuania

13:00 Dr. Valters Ščerbinskis (The National Library of Latvia)
Tarp demokratijos ir autoritarinio režimo. Valstybės perversmas ir politika Latvijoje 1934 m. /
Between Democracy and Authoritarian Regime. Coup d’etat and Politics in Latvia before 1934

13:40 – 15:00 Pietūs / Lunch

Užsienio politikos bruožai / Aspects of Foreign Policy

15:00 Dr. Algimantas Kasparavičius (The Lithuanian Institute of History, Lithuania)
Lietuvos užsienio politika tarpukaryje: kova prieš likimą ar tradiciją? /
Lithuania’s Foreign Policy in the Interwar Period: Battle Against Fate or Tradition?

15:40 Dr. Andreas Fülberth (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) at the University of Leipzig, Germany)
Vokietijos reikšmė Baltijos valstybėms XX a. 3 deš.: kaip Baltijos valstybės tapo Randstaaten /
German Denominations for the Baltic in the 20’s: how the Baltikum became Baltische Randstaaten

16:20 Kavos pertrauka / Coffee break

16:40 Prof. Dr. Joachim Tauber (Nord-Ost Institut at the University Hamburg, Germany)
Vokietijos kelias į diktatūrą: Rytų Prūsijos nacifikavimas ir jo įtaka Baltijos valstybėms German /
Path to Dictatorship. East Prussia’s Nazification and its Impact on the Baltic States

17:20 Mgr Piotr Bojarski (The Wojciech Kętrzyński Research Center in Olsztyn, Poland)
Pilsudskio įvykdytas Gegužės perversmas Vilniaus laikraščių požiūriu. Pagrindinės problemos /
Piłsudski’s May Coup from the Perspective of Vilnius Newspapers. Selected Issues

19:00 Vakarienė / Dinner

Rugsėjo 21 d. / 21th September

Tautinių mažumų padėties pavyzdžiai / Cases of National Minorities’ Situation

9:00 Prof. Dr. Kari Alenius (University of Oulu, Finland)
Tautinių mažumų integravimas Suomijoje tarpukario metais (1918–1939)/ The Integration of National Minorities in Finland during the Interwar Period (1918–1939)

9:40 Prof. Dr. Eriks Jekabsons (University of Latvia)
Lietuvių tautinė mažuma Latvijoje: karas dėl nepriklausomybės / The Lithuanian Ethnic Minority in Latvia: the War of Independence

10:20 Kavos pertrauka / Coffee break

10:40 Prof. Dr. Ruth Leiserowitz (German Historical Institute Warsaw, Poland)
Žydų tautinės mažumos įnašas į Lietuvos valstybingumą / Contribution of the Jewish Minority to the Statehood of Lithuania

11:20 Assoc. Prof. Dr. Saulius Kaubrys (Vilnius University, Lithuania)
Raštingųjų visuomenės gimimas : gimnazijomanijos liga, stringantis privalomo pradinio mokymo projektas ir… kiti rūpesčiai /
The Birth of a Literate Society: Gymnaziummania, a Skidding Project of Compulsory Primary Education, and… Other Concerns

12.00 Pietūs / Lunch

Kultūriniai reiškiniai / Cultural Phenomena

13:30 Mgr Hist. Aiga Bērziņa (University of Latvia)
Baudžiamosios sistemos sukūrimas tarpukario Latvijoje /
Creating a Penal System in Interwar Latvia

14:10 Dr. Igor Kopõtin (Estonian National Defence College)
Tautos mokykla. Kareivių edukacijos koncepcija ir jos įgyvendinimas Estijos nacionalinėje kariuomenėje tarpukario metais /
School of Nation. Concept and Praxis of Soldier Education in the Estonian National Army in the Interwar Period

14:50 Kavos pertrauka / Coffee break

Nesusikūrosios valstybės atvejis / A Case of Non-Formed State

15:30 Assoc. Prof. Dr. Andrii Rukkas (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Ukrainos valstybingumas 1917-1920: pralaimėjimo priežastys, svarba ir istorinės pamokos /
Ukrainian Statehood 1917-1920: Reasons of Defeat, Importance, and Historical Lessons

16:10 Dr. Ruslana Martseniuk (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prarastas valstybingumas. Vakarų Ukrainos Liaudies respublika (1918-1919): nuo susikūrimo iki pralaimėjimo /
The Lost Statehood. The Western Ukrainian People’s Republic (1918-1919): from Creation to Defeat

16:50 Baigiamoji diskusija / Concluding discussion

18:30 Vakarienė / Dinner

Rengėjai / Organisers:
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas / Institute of the Baltic Region History and Archeology, Klaipėda University
Klaipėdos miesto savivaldybė / Klaipėda City Municipality

Partneriai / Partners:
Lietuvos istorijos institutas / The Lithuanian Institute of History, Vilnius
Thomo Manno kultūros centras, Nida / Thomas Mann Cultural Centre, Nida

Vieta / Venue:
Aula Magna, Herkaus Manto Street, 84,  Klaipėda University, Lithuania

Conference languages: English and Lithuanian (simultaneous translation)

Konferencijos rėmėja – Klaipėdos miesto savivaldybė
The General Sponsor of the Conference – Klaipėda City Municipality

Konferencijos mokslinis komitetas / The Scientific Committee of the Conference:

Dr. Jonas Genys (Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus / History Museum of Lithuania Minor, Klaipėda City Municipality)
Prof. Dr. Eriks Jekabsons (University of Latvia, Riga)
Prof. Dr. Ruth Leiserowitz (German Historical Institute Warsaw, Poland)
Dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas / The Lithuanian Institute of History)
Dr. Lina Motuzienė (Thomo Manno kultūros centras, Nida / Thomas Mann Cultural Centre, Nida)
Assoc. Prof. Dr. Silva Pocytė, Chairperson (Klaipėdos universitetas / Klaipėda University)
Dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas / The Lithuanian Institute of History)
Prof. Dr. Joachim Tauber (Nord-Ost Institut at the University of Hamburg, Germany)
Prof. Dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas / Klaipėda University)
Dr. Hektoras Vitkus (Klaipėdos universitetas / Klaipėda University)

Aktualu »

Vyks daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdis

2021 m. gruodžio 17 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Auloje vyks viešas gynimo tarybos Gintauto Jakščio daktaro disertacijai svarstyti posėdis. Istorijos...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sukūrė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinę parodą. Joje eksponuojama per...