Doktorantai

Jungtinėje istorijos krypties doktorantūroje studijavę ir tebestudijuojantys doktorantai, priimti į doktorantūros studijas Klaipėdos universitete:

2019 m. įstoję doktorantai:

Flaviano BERTAINA, tema „Italija ir Lietuva: procesai, įtakos ir ryšiai laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis;
Valentinas KULEVIČIUS, tema „Tautokūra ir jūriškumas: istorinių įrodymų kūrimas ir sklaida pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje“, vadovas dr. Vasilijus Safronovas;
Titas TAMKVAITIS, tema „Baltijos jūros pietinės ir rytinės pakrantės įtvirtinimai 1918–1945 metais“, vadovas dr. Valdas Rakutis;
Jurgita VIRŠILIENĖ, tema „Piliakalniai Lietuvoje 1919–2018 m.: reikšmių ir prasmių kaita“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.

2018 m. įstoję doktorantai:

Vidmantas AIRINI, tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husarai Europos kavalerijos raidos kontekste 1500–1776 metais“, vadovas dr. Valdas Rakutis;
Dainius ELERTAS, tema „Klaipėdos didžiojo valsčiaus žemėvaldos ir visuomenės struktūra XVI a. 3–4 deš. (pirmieji sekuliarizuotos Prūsijos dešimtmečiai)“, vadovas doc. dr. Vacys Vaivada.

2017 m. įstoję doktorantai:

Milda KONTRIMĖ, tema „Demografiniai visuomenės pokyčiai XVII–XVIII a. sandūroje: maro epidemijos Prūsijos šiaurėje atvejis“, vadovas doc. dr. Vacys Vaivada;
Rugilė PANGONYTĖ, tema „Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio veikla LDK kanclerio Karolio Stanislovo Radvilos aplinkoje (1703–1719)“, vadovas doc. dr. Vacys Vaivada;
Mindaugas SEREIČIKAS, tema „Civilių gyventojų patirtys Lietuvoje ginkluotų konfliktų metu (1918–1923 m.)“, vadovas dr. Vytautas Jokubauskas;
Atas ŽVIRBLYS, tema „XVII–XIX a. pirmos pusės molinės pypkės Pietryčių Baltijos regione“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.

2016 m. įstoję doktorantai:

Gintautas JAKŠTYS, tema „Lietuvos karių kasdienybė karo ir taikos metu 1918–1940 m.“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis;
Raimondas KAZLAUSKAS, tema „Politiškumo genezė Antikos pasaulyje. Legitimacijos problema politinėje teologijoje“, vadovas dr. Hektoras Vitkus;
Eglė STANKEVIČIŪTĖ, tema „Geležies panaudojimas statyboje XIII–XVIII a. Lietuvoje archeologijos duomenimis“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.

2015 m. įstoję doktorantai:

Rubenas BUKAVICKAS, tema „Sovietizacija Klaipėdos krašte: socioekonominės ir sociokultūrinės transformacijos 1945–1960 m.“, vadovė doc. dr. Silva Pocytė;
Liudas GUMBINAS, tema „Karo meno raiška partizaninės karybos kontekste Lietuvoje XIX–XX a.“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Daumantas KIULKYS, tema „Geležies amžiaus (I–XII a.) gyvenviečių keramikos chronologija Vakarų Lietuvoje“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Egidijus PAPEČKYS, tema „Lietuvos Respublikos gynyba 1990–2004 m.: individualios ir kolektyvinės ginkluotos gynybos problema“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis;
Christian PIPAL, projekto “Children Born of War – Past, Present and Future” doktorantas; tema “Children of the Occupation in Lithuania: A Comparative Historical Analysis of Citizenship Sense, Practice, and Engagement”, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Tomas RIMKUS, tema „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai mezolite Rytų Pabaltijyje. Technologiniai tyrimai“, vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas.

2014 m. įstoję doktorantai:

Justas STONČIUS, tema „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Disertacija apginta 2018 m. gruodžio 14 d.;
Edvinas UBIS, tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Disertacija apginta 2019 m. vasario 8 d.;
Miglė URBONAITĖ (URBONAITĖ-UBĖ), tema „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta 2018 m. lapkričio 30 d.;
Zigmas VITKUS, tema „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944–2016)“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Disertacija apginta 2019 m. gegužės 31 d.

2013 m. įstoję doktorantai:

Dovilė BATAITYTĖ, tema: „Visuomenių kaita ir miestų vaizdinės reprezentacijos: lyginamasis buvusių Rytų Prūsijos miestų tyrimas“; vadovas dr. Vasilijus Safronovas (nuo 2016 m. dr. Hektoras Vitkus);
Gvidas SLAH, tema: „Ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos pagal rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius-trasologinius tyrimus nustatymas“, vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. Disertacija apginta 2018 m. kovo 16 d.

2012 m. įstoję doktorantai:

Indrė ŠIMKUTĖ (ŽIGEU), tema: „Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Disertacija apginta 2018 m. spalio 19 d.

2011 m. įstoję doktorantai:

Raimonda NABAŽAITĖ, tema: „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta 2016 m. gruodžio 9 d.

2010 m. įstoję doktorantai:

Romualdas ADOMAVIČIUS, tema: „Lietuvos kaip jūrinės valstybės konstravimas XX–XXI a. pradžioje“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Ignas BABUŠIS, tema: „Vilniaus miesto savivalda 1870–1918: struktūra, personalinė sudėtis, funkcijos“, vadovas dr. Darius Staliūnas. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Žilvinas ČĖSNA, tema: „Etnokultūrinės transformacijos Skalvoje XII–XVI a.“, vadovas doc. dr. Valdemaras Šimėnas (nuo 2014 m. dr. Mindaugas Bertašius). Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Rinata IBRAGIMOVA (SUBOTKEVIČIENĖ), tema: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų edukacinės kelionės XIV a. pabaigoje – XVI a. 8-ajame dešimtmetyje“, vadovė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė. Disertacija apginta 2015 m. spalio 16 d.;
Irma KAPLŪNAITĖ, tema: „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV–XVI amžiaus pradžioje“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Disertacija apginta 2015 m. balandžio 10 d.

2009 m. įstoję doktorantai:

Paulius BUGYS, tema: „Šarvuotė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. antroje pusėje – XVI a. viduryje (archeologijos duomenimis)“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Disertacija apginta 2014 m. lapkričio 7 d.;
Vytautas JOKUBAUSKAS, tema: „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Disertacija apginta 2013 m. lapkričio 22 d.;
Rokas KRANIAUSKAS, tema: „Pietrytinės Baltijos jūros kranto jūrinis kultūrinis kraštovaizdis“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Remigijus ŠEMEKLIS, tema: „Evangeliški surinkimai Rytų Prūsijoje ir Mažojoje Lietuvoje“, vadovė dr. Silva Pocytė. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Dovilė TROSKOVAITĖ, tema: „Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atskyrimo ir prisitaikymo“, vadovas dr. Darius Staliūnas. Disertacija apginta 2014 m. spalio 3 d.

2008 m. įstoję doktorantai:

Inesa GRIKŠAITĖ-LENDRAITIENĖ, tema: „Vokietijos generalinio konsulato Klaipėdoje istorija“, vadovas dr. Česlovas Laurinavičius. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Rytis JONAITIS, tema: „„Civitas Rutenica“ Vilniuje XIII–XV a.“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta 2013 m. spalio 25 d.;
Lina MOTUZIENĖ, tema: „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų formavimas(is) Kaliningrado mieste 1989–2014 metais“, vadovė Prof. Dr. Ruth Leiserowitz. Disertacija apginta 2015 m. gruodžio 18 d.

2007 m. įstoję doktorantai:

Augustina GRINKEVIČIŪTĖ (KURILIENĖ), tema: „Rytų Baltijos regiono akmens amžiaus gyvenviečių struktūra ir raida“, vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Aušra ROŽANKEVIČIŪTĖ, tema: „Kultūrinė atmintis priklausomoje Lietuvoje 1940–1990 m.: siužetai, formos, disonansai“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (nuo 2010 m. – dr. Rasa Čepaitienė). Doktorantūros studijos nutrauktos;
Vasilijus SAFRONOVAS, tema: „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Disertacija apginta 2011 m. vasario 25 d.;
Robertas ŠIMKUS, tema: „Latvijos-Lietuvos nacionalinės istoriografijos tapsmas: istorinio kultūrinio lauko lyginamoji analizė“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Roman ŠIROUCHOV, tema: „Prūsų ir kuršių kontaktai XI–XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta 2012 m. lapkričio 16 d.

2006 m. įstoję doktorantai:

Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ, tema: „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“, vadovė dr. Rasa Banytė-Rowell. Disertacija apginta 2015 m. sausio 23 d.;
Lijana PUŠINSKYTĖ, tema: „Antisovietinis pasipriešinimas Klaipėdos mieste 1945–1990 metais“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Elena PRANCKĖNAITĖ, tema: „Ežerų gyvenvietės Pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“, vadovas dr. Gintautas Zabiela. Disertacija apginta 2012 m. spalio 26 d.;
Artūras SVARAUSKAS, tema: „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.“, vadovas dr. Česlovas Laurinavičius. Disertacija apginta 2011 m. spalio 28 d.;
Jurgita ŽUKAUSKAITĖ (ALVAREZ-ROMERO), tema: „Vėlyvojo neolito bendruomenės Rytų Baltijos regione. Virvelinės keramikos kultūros fenomenas“, vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu.

2005 m. įstoję doktorantai:

Aelita AMBRULEVIČIŪTĖ, tema: „Lietuvos mažmeninės prekybos Rusijos imperijos sudėtyje socioekonominiai mikrolygmens tyrinėjimai“, vadovas dr. Darius Staliūnas, konsultantas doc. dr. Stasys Pamerneckis. Disertacija apginta 2010 m. gegužės 14 d.;
Povilas BLAŽEVIČIUS, tema: „Žaislai ir žaidimai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“, vadovas dr. Gintautas Zabiela. Disertacija apginta 2010 m. kovo 4 d.;
Mindaugas SABUTIS, tema: „Lietuvos ir Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčių institucinė raida 1918–1940 metais“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Jolanta SKURDAUSKIENĖ, tema: „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“, vadovė doc. dr. Regina Rita Trimonienė. Disertacija apginta 2011 m. birželio 29 d.;
Julius ŽUKAS, tema: „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871–1939 m.)“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Disertacija apginta 2010 m. lapkričio 19 d.

2004 m. įstoję doktorantai:

Darius BARASA, tema: „Konfesionalizacijos raida Klaipėdos valsčiuje XVII a. paskutinį ketvirtį – XVIII a. pradžioje“, vadovė doc. habil.dr. Ingė Lukšaitė. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Ieva MASIULIENĖ, tema: „Klaipėdos buitinė keramika viduramžiais ir naujaisiais laikais“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Klaidas PERMINAS, tema: „XVI–XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta 2009 m. birželio 26 d.;
Marius ŠČAVINSKAS, tema: „Krikščioniškos misijos baltų žemėse X a. pab. – XIII a. I pusė“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Disertacija apginta 2009 m. kovo 27 d.;
Daiva FILIPAVIČIŪTĖ (MASILIAUSKIENĖ), tema: „Nuo autochtonų iki naujakurių (Pamario gyventojai 1944–1960 metais)“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis (nuo 2008 m. dr. Silva Pocytė). Doktorantūros studijos nutrauktos.

2003 m. įstoję doktorantai:

Mindaugas BRAZAUSKAS, tema: „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XV–XVIII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta eksternu 2011 m. balandžio 29 d.;
Reda ŠVELNIŪTĖ, tema: „Socialinio gyvenimo atspindžiai kuršių, žemaičių, lamatiečių bei skalvių vyrų kapų archeologinėje medžiagoje“, vadovas habil. dr. Vytautas Kazakevičius (nuo 2005 m. – dr. Audronė Bliujienė). Doktorantūros studijos nutrauktos;
Aistė UŽKURELYTĖ (TAURINĖ), tema: „Žemaitijos bajorija XVI–XVII a. pirmoje pusėje: skaičius, sudėtis, išsidėstymas“, vadovė doc. dr. Jūratė Kiaupienė. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Ernestas VASILIAUSKAS, tema: „Žiemgala XII–XVI amžiuje. Kultūriniai procesai“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija apginta 2008 m. gegužės 23 d.;
Hektoras VITKUS, tema: „Holokausto atminties raida Lietuvoje“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Disertacija apginta 2008 m. spalio 22 d.