Žigeu Indrė

Indrė ŠimkutėMgr. Indrė ŽIGEU (iki 2015 m. ŠIMKUTĖ),
Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantė

Gimusi 1986 m. lapkričio 15 d. Klaipėdoje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: indre.zigeu@gmail.com


Biografija
2005 m. baigusi Mažeikių Gabijos gimnaziją, studijavo istoriją su archeologijos specializacija Klaipėdos universitete. 2009 m. apgynė bakalauro darbą „XVI–XIX a. Klaipėdos senamiesčio stiklo buteliai“. 2009–2012 m. magistrantūros studentė Klaipėdos universitete, apgynė magistro darbą tema „XVI–XIX amžių stikliniai buteliai Klaipėdos miesto prekybos ir paslaugų kontekste“. Nuo 2012 m. jungtinės Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūros doktorantė.
2006–2010 m. dirbo Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdytuose archeologiniuose tyrinėjimuose. 2010–2011 m. KU Istorijos katedros sekretorė. Nuo 2010 m. dirba KU BRIAI užsakomuosiuose archeologiniuose tyrinėjimuose. 2012–2013 m. BRIAI jaunesnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2015 m. Neringos istorijos muziejaus direktorė.
Lietuvos archeologijos draugijos narė.

Tyrimų interesai
Stiklininių artefaktų tyrimai, viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, miestų ir miestelių archeologija, stalo kultūros tyrimai (archeologijos duomenimis), povandeninė archeologija.

Mokslinė veikla
Nuo 2010 m. savarankiškai vykdyti archeologiniai tyrimai Klaipėdoje: Grįžgatvio g. 4, Krantinėje Nr. 26 (Šiaurinis ragas); Švėkšnos mstl. Liepų a. 25.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

  1. ŠIMKUTĖ, Indrė. XVI–XIX a. stikliniai buteliai Klaipėdoje: tipologija, chronologija, reikšmė. Lietuvos archeologija, t. 39. Vilnius, 2013, p. 145–176.
  2. ŠIMKUTĖ, Indrė. Svaigieji gėrimai ir jų importas Klaipėdoje XIII–XIX amžiais. In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, p. 54–65.
  3. ŠIMKUTĖ, Indrė. Glass Bottles from the 16th Century to the 19th Century in the Old Town of Klaipėda: Data from Archaeological Excavations. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, Vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 152–167.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

  1. ŠIMKUTĖ, Indrė. Sklypas Liepų aikštėje 25. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 427–430.
  2. ŠIMKUTĖ, Indrė. Tyrinėjimai Grįžgatvio gatvėje 4. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 356–357.