Vitkus Zigmas

Zigmas VitkusMgr. Zigmas VITKUS,
Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1979 m. lapkričio 17 d. Kaune

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: zigmas.vitkus@gmail.com


Biografija
1998 m. baigęs Kalniečių vidurinę mokyklą Kaune, studijavo istoriją ir sociokultūrinę antropologiją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2002 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą, o 2007 m. magistro studijų baigiamąjį darbą Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Nuo 2014 m. jungtinėje Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Atminimo politikos kaita sovietmečiu ir posovietmečiu: Panerių memorialo atvejo tyrimas (1944–2016)“.
2005–2006 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre Specialiųjų tyrimų skyriuje. 2009–2013 m. buvo internetinio dienraščio bernardinai.lt visuomenės ir istorijos temų redaktorius. Nuo 2014 m. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo vedėjas bei Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms kompleksinio atnaujinimo projekto koordinatorius.

Tyrimų interesai
Antrojo pasaulinio karo atminimas, Holokausto atminimo politika, memorialų kultūra.

Moksliniai projektai
Lietuvos istorijos instituto ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus atliktos nacistinio režimo vykdytų masinių žudynių vietos Paneriuose istorinių-archeologinių tyrimų apibendrinamosios studijos „Paneriai. Iš naujo atrandami“ bendraautoris (studija atlikta 2016–2017 m.).

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

  1. VITKUS, Zigmas. Panerių vaizdinio lūžiai J. Mackiewicziaus esė „Paneriai-bazė“. Lituanistica, 2017, t. 63, nr. 2 (108), p. 77–94.
  2. VITKUS, Zigmas. Pažymėtos, bet neprakalbintos. Holokausto aukų kapų būklė Vilniaus regione ir atminimo aktualizavimas = Marked, Yet Silent. The Graves of the Holocaust Victims in Vilnius Region and Their Memorialization. In Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis = The Holocaust in the Eastern and Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory. Red. koleg. pirm. V. VAREIKIS. Kaunas, 2017, p. 137–147, 311–322.

Mokslo publicistika kultūros leidiniuose

  1. VITKUS, Zigmas. Atminimo lentelės, kur jūs? Apie atminimą politiką Varšuvoje ir Vilniuje. Naujasis Židinys-Aidai, 2017, nr. 5, p. 54–57.
  2. VITKUS, Zigmas. Geras muziejus yra klausimas, bet ne atsakymas: ką mums reiškia Aušvicas šiandien? Kultūros barai, 2017, nr. 7/8 (631/632), p. 83–87.