Urbonaitė-Ubė Miglė

Miglė Urbonaitė-UbėMgr. Miglė URBONAITĖ-UBĖ,
KU ir VDU istorijos krypties doktorantė

Gimusi 1988 spalio 11 d. Vilniuje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: migle.ube@gmail.com


Biografija
2007 m. baigusi Vilniaus Antakalnio vidurinę mokyklą, studijavo archeologijos bakalauro specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2011 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Juodoji archeologija Lietuvoje“ (vadovas Linas Tamulynas). 2012–2014 m. studijavo Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio archeologijos magistrantūroje. Studijas baigė magistro darbu tema „Vilniaus miesto akmens masės ir majolikos keraminiai indai XV–XVIII amžiais“ (vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus). Lietuvos archeologijos draugija šį darbą apdovanojo kaip geriausią 2014 m. magistro baigiamąjį darbą. 2014 m. įstojo į jungtinę Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantūrą. Rengia disertaciją tema „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importuoti keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“ (vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).
2011–2013 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriuje muziejininke.
2008 m. pagal mainų programą mokėsi Kopenhagos universitete. 2010 m. dalyvavo tarptautinėje archeologinėje ekspedicijoje Ispanijoje, kur buvo tiriama La Draga neolito gyvenvietė.
Lietuvos archeologijos draugijos narė

Tyrimų interesai
Miestų ir pilių archeologija; keraminių indų gamybos technologija; prekybos keliai; viduramžių ir naujųjų laikų stalo kultūra ir jos artefaktai.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

  1. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. The English Merchants’ Settlement in Šventoji: An Analysis and Interpretation of the Artefacts. In The Sea and the Coastlands (Archaeologia Baltica, Vol. 23). Klaipėda, 2016, pp. 214–224.
  2. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. The Earliest Maiolica Ceramic Dishes in the Old Town in Vilnius. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 163–172.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

  1. ZABIELA, Gintautas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; KRANIAUSKAS, Rokas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Klaipėdos pilies rytinės kurtinos vietos tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 210–217.