Stončius Justas

Justas StončiusMgr. Justas STONČIUS,
KU ir VDU istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1989 m. liepos 11 d. Palangoje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: justston@gmail.com


Biografija
2008 m. baigęs Palangos senąją gimnaziją, studijavo istoriją ir Baltijos šalių istoriją Klaipėdos universitete. 2012 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Antisemitizmo transformacijos Lietuvoje 1944–1990 metais: antisionistinės kampanijos lietuviškasis atvejis“, 2014 m. – magistro baigiamąjį darbą „Antisemitizmo sklaidos bruožai ir antisionistinės kampanijos tendencijos Lietuvos SSR 1944–1990 metais“. 2014 m. šis darbas apdovanotas Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premija. Nuo 2014 m. jungtinės Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. Rengia disertaciją tema „Antisemitizmo vystymasis ir antisionistinės kampanijos tendencijos Lietuvos SSR 1944–1990 metais“.

Tyrimų interesai
Žydų istorija Lietuvoje XX a; antisemitizmas Sovietų Sąjungoje.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

  1. STONČIUS, Justas. Sovietinės sistemos kinas kaip Holokausto atminties palimpsestas. Istorija, 2015, t. 99, nr. 3, p. 68–92.
  2. STONČIUS, Justas. Sovietinė propaganda prieš Izraelį ir sionizmą: dienraščio Tiesa turinio tyrimas. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2015, t. 21, p. 133–145.
  3. STONČIUS, Justas. „Valiutininkų byla“ (1961–1963 m.): latentinio antisemitizmo atvejis Lietuvos SSR? Istorija, 2013, t. LXXXVIX, p. 39–47.

Pranešimų publikacijos ir tezės

  1. STONČIUS, Justas. Antisionizmas Lietuvos SSR 1964–1984 m.: ideologinė antisemitizmo užsklanda? In Studentų darbai-2013: bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta 100-osioms Vaclovo Germano ir 110-osioms Jono Adomaičio gimimo metinėms. Šiauliai, 2013, p. 51–53.
  2. STONČIUS, Justas. „Valiutininkų byla“ (1961–1963 m.) kaip latentinio antisemitizmo Lietuvos SSR raiškos atvejis. In Studentų darbai-2012: bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta Mykolo Biržiškos 130-osioms gimimo metinėms. Šiauliai, 2012, p. 39–40.