Rimkus Tomas

Tomas RimkusMgr. Tomas RIMKUS,
KU ir VDU istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1990 m. gruodžio 2 d. Tauragėje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 85 36;
el. paštas: rimkus74@gmail.com


Biografija
2009 m. baigęs Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją, tais pačiais metais pradėjo istorijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Po dvejų metų specializavosi archeologijoje ir 2013 m. baigė istoriją su archeologijos specializacija. Bakalauro baigiamojo darbo tema „Tipologinė ir funkcinė viduriniojo mezolito – ankstyvojo neolito titnaginių dirbinių paskirtis Katros 1-oje gyvenvietėje“ (darbo vadovas prof. Algirdas Girininkas). 2013–2015 m. Klaipėdos universitete studijavo Kraštovaizdžio archeologijos programą, kurią baigė magistro baigiamuoju darbu „Mikrolitizacija Pietų Lietuvoje mezolito laikotarpiu (Katros 1-os gyvenvietės mikrolitinių dirbinių tipologiniais ir trasologiniais duomenimis)“ (vadovas prof. Algirdas Girininkas). Nuo 2015 m. Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas. Rengia disertaciją tema „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai mezolite Rytų Pabaltijyje. Technologiniai tyrimai“.

Tyrimų interesai
Šiaurės Europos regiono apgyvendinimas pasitraukus paskutiniajam Nemuno (Weichselian) ledynui; žmonių migraciniai procesai ir kultūrų kaita Rytų Pabaltijyje paleolito ir mezolito laikotarpiais; titnaginių įrankių gamybos technologijos inovacijos ir raida, šių įrankių naudojimas; eksperimentine trasologija.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

  1. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
  2. RIMKUS, Tomas. Microlits in fisheries? Use-wear and experimental study of composite tools of the Mesolithic south Lithuania. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 31–45.
  3. RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. Experimental and Use-wear Examinations of Flint Knives: Reconstructing the Butchering Techniques of Prehistoric Lithuania. Archaeologia Lituana, 2016, vol. 17, pp. 77–88.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

  1. BUTRIMAS, Adomas; IRŠĖNAS, Mindaugas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas. From Rzucewo to Šventoji: heritage of Bay Coast (Rzucewo) culture. In Gmina Puck. Rytm życia, nowe perspektywy… Ed. J. P. DETTLAFF. Puck, 2016, pp. 103–115.
  2. RIMKUS, Tomas. Grublėta ir žiesta keramika iš Ivangėnų bei Nosaičių piliakalnių aplinkos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 523–525.

Pranešimų publikacijos ir tezės

  1. RIMKUS, Tomas. Some aspects of transverse arrowheads fracture analysis from Late Mesolithic Southeastern Baltic region. In 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. Ed. by L. CAMPBELL. Glasgow, 2015, p. 576.
  2. RIMKUS, Tomas. Sudedamieji įrankiai mezolito laikotarpiu: tipologija ir funkcija (Katros 1-os gyvenvietės archeologiniai duomenimis). In IV Lietuvos studentų archeologų mokslinės konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius, 2015, p. 3.
  3. RIMKUS, Tomas. Microlithisation in the South-East Baltic Region. Is It Maglemose Culture Influence? In 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Postal Presentations. Ed. by Ö. YILMAZ. İstanbul, 2014, pp. 271–272.