Papečkys Egidijus

Egidijus PAPEČKYS,
Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1970 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolėje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: egpapec@yahoo.com


Biografija
1988 m. baigęs dab. Vlado Vitkausko vidurinę mokyklą Vilkaviškyje, mokėsi Lietuvos kūno kultūros institute, kur 1992 m. įgijo dėstytojo ir sporto šakos trenerio kvalifikaciją. 1992–1996 m. tęsė studijas Lietuvos policijos akademijoje ir įgijo teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2001 m. mokėsi JAV Federalinių tyrimų biuro Nacionalinėje akademijoje. Nuo 2015 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Lietuvos Respublikos gynybinės parengties raida 1990–2004 m.: individualios ir kolektyvinės gynybos problema“.
1992–1997 m. dirbo Marijampolės policijos komisariate, Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyboje, 1997–2015 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nuo 2006 m. skaitė autorinių paskaitų ciklus karo istorijos ir kriminalinės žvalgybos temomis Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete, Lietuvos karo akademijoje, Kariuomenės mokykloje, Karo prievolės centre, Vytauto Didžiojo universitete ir kt.
Lietuvos karo istorijos draugijos narys (nuo 2017 m.).

Tyrimų interesai
Karo istorija, ginkluotės istorija, Lietuvos kariuomenės istorija.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

  1. PAPEČKYS, Egidijus. Karinio veiksnio reikšmė Baltijos šalių sąjungos kūrimui. Karo archyvas, 2014, t. XXIX, p. 308–343.
  2. PAPEČKYS, Egidijus; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m. Karo archyvas, 2012, t. XXVII, p. 163–231.
  3. PAPEČKYS, Egidijus. Neatsakyti ir diskutuotini klausimai Lietuvos kariuomenės (1938–1940) istoriografijoje. Karo archyvas, 2010, t. XXV, p. 366–390.