Kiulkys Daumantas

Daumantas KiulkysMgr. Daumantas KIULKYS,
KU ir VDU istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1987 m. birželio 1 d. Vilniuje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: daumantas.kiulkys@gmail.com


Biografija
2006 m. baigęs Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnaziją, 2006–2010 m. studijavo Vilniaus universitete, kuriame įgijo archeologijos bakalauro laipsnį (bakalauro baigiamasis darbas „Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus skydai Lietuvoje“). Nuo 2011 m. tęsė studijas Vilniaus universitete. 2014 m. įgijo archeologijos magistro laipsnį, apgindamas magistro baigiamąjį darbą „Socialinės organizacijos bruožai Jūros vidurupio regione X–XI a. (Bikavėnų, Žąsino ir Upynos kapinynų duomenimis)“. Nuo 2015 m. Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas. Rengia disertaciją tema „Geležies amžiaus (I–XII a.) gyvenviečių keramikos chronologija Vakarų Lietuvoje“.
2008–2009 m. dirbo laborantu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedroje (projektai „Archeolitas“ ir „Archeokraštovaizdis“). 2010 m. darbininkas KU BRIAI Klaipėdos piliavietės archeologinių tyrimų ekspedicijoje. 2011–2012 m. dirbo specialistu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute (projektas „CARARE“). Nuo 2012 m. yra laisvai samdomas archeologas, vykdo užsakomuosius archeologinius tyrimus.

Tyrimų interesai
Lietuvos geležies amžius, artefaktų studijos, socialinė archeologija, archeologijos teorija, GIS, numizmatika.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

  1. KIULKYS, Daumantas. Samogitian Cemeteries. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 302–309.
  2. KIULKYS, Daumantas; UBIS, Edvinas. E. Les découvertes numismatiques des fouilles de la place Turgus à Klaipėda (Lituanie): quelques remarques sur la circulation monétaire dans une ville frontière. Bulletin du Cercle d’Etudes Numismatiques, 2015, vol. 52/3, p. 22–33.
  3. KIULKYS, Daumantas. Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus skydai Lietuvoje. Archaeologia Lituana, 2010, t. 11, p. 33–114.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

  1. KIULKYS, Daumantas. [Skuodas] Vilniaus gatvė 1A. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 296–298.
  2. KIULKYS, Daumantas. Joniškės kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 148–151.
  3. KIULKYS, Daumantas. Geležies amžiaus radimvietės Bikavėnų kapinyno aplinkoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 581–582.
  4. KIULKYS, Daumantas. Joniškės kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p. 159–161.