Kazlauskas Raimondas

Raimondas KAZLAUSKAS,
Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1958 m. gruodžio 14 d.

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: kazlauskasrai@gmail.com


Biografija
1976–1981 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. Nuo 2016 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros doktorantas. Rengia disertaciją tema „Politiškumo genezė Antikos pasaulyje. Legitimacijos problema politinėje teologijoje“.
1981–1984 m. dėstytojavo Vilniaus universitete. 1984 m. apkaltinus „tarybinės tėvynės išdavimu“, KGB nurodymu pašalintas iš Vilniaus universiteto. 1984–1990 m. KGB priežiūroje patirdamas griežtus profesinius ir gyvenamosios vietos apribojimus, dirbo įvairius su specialybe nesusijusius darbus kaimo vietovėse. 1991–2001 m. Klaipėdos universiteto Filosofijos katedros asistentas, 2001–2016 m. Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorius. Nuo 2003 m. dėsto Klaipėdos universiteto Istorijos (nuo 2016 m. Istorijos ir archeologijos) katedros studentams „Politinės minties istorijos“, „Senovės Graikijos istorijos“, „Senovės Romos istorijos“ kursus.

Tyrimų interesai
Politinė filosofija; politinė teologija; politinė istorija.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

 1. KAZLAUSKAS, Raimondas. Politiškumo genealogija. Herojų amžius ir jaunimo maištas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2019, nr. 1 (44), p. 7–73.
 2. KAZLAUSKAS, Raimondas. Atminties kultūra ir politiškumo genezė Delfų teologijoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2018, nr. 1 (42), p. 5–44.
 3. KAZLAUSKAS, Raimondas. Potestas quaerens auctoritatem. Politinė teologija tarp hierateumos ir strateumos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2017, nr. 2 (41), p. 5–64.
 4. KAZLAUSKAS, Raimondas. Teokratija ir hierokratija. Dvi religinės kratogonijos formos ankstyvojoje politinėje teologijoje. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių–naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 7–20.
 5. KAZLAUSKAS, Raimondas. Stoicizmo vaidmuo legitimuojant helenistinę monarchiją. Logos, 2011, nr. 69, p. 73–83.
 6. KAZLAUSKAS, Raimondas. Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis helenistinei autokratijai. Logos, 2011, nr. 68, p. 104–113.
 7. KAZLAUSKAS, Raimondas. Carlas Schmittas ir politinės teologijos problema. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011, nr. 1 (28), p. 101–130.
 8. KAZLAUSKAS, Raimondas. Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis graikų poliui. [1 dalis] Logos, 2010, nr. 62, p. 102–109; [2 dalis] Logos, 2010, nr. 63, p. 98–109.
 9. KAZLAUSKAS, Raimondas. Kultūrinis dialogas ir tapatybės krizė. In Kultūrų dialogas ir asmenybė. Sud. D. M. STANČIENĖ. Klaipėda, 2010, p. 25–41.
 10. KAZLAUSKAS, Raimondas. Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje. [1 dalis] Logos, 2009, nr. 60, p. 182–191; [2 dalis] Logos, 2009, nr. 61, p. 211–217.
 11. KAZLAUSKAS, Raimondas. Provinciae rei publicae christianorum. Jų genezė ir transformacija. In [Lietuvos katalikų mokslo akademijos] Suvažiavimo darbai, t. XVIII, kn. 1. Vilnius, 2003, p. 71–87.
 12. KAZLAUSKAS, Raimondas. Europos idėja. Rytai ir Vakarai graikų politinėje filosofijoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1999, nr. 2 (4), p. 7–20.

Kitos pubikacijos

 1. KAZLAUSKAS, Raimondas. Istorinės antropologijos etiudai. Klaipėda: Menininkų namai, 1993. – 149 p.